Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
368609

Hội đồng nhân dân xã Dân Lực tổ chức kỳ họp thứ 5 khóa 17 nhiệm kỳ 2016 2021.

Ngày 03/08/2018 14:30:00

Sáng ngày 03/8/2018 HĐND xã Dân Lực tổ chức kỳ họp thứ 5 HĐND xã khóa 17, nhiệm kỳ 2016- 2021

 

Sáng này 03/8/2018 tại nhà văn hóa thôn Tiên Mộc xã Dân Lực đã diễn ra kỳ họp thứ 5 HĐND xã khóa 17 nhiệm kỳ 2016 – 2021.

          Về dự và chỉ đạo kỳ họp có đại diện Đại biểu hội đồng nhân dân huyện Triệu Sơn được bầu tại xã Dân Lực. Dự kỳ họp có các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, các đồng chí là trưởng phó các ban ngành đoàn thể, cán bộ công chức, trưởng đơn vị trường trạm đóng trên địa bàn xã. Đặc biệt là 25/26 đại biểu hội đồng nhân dân xã dân lực khóa 17 nhiệm kỳ 2016 – 2021.

          Chủ tọa kỳ họp là ông Nguyễn Hữu Hướng – Chủ tịch HĐND xã Dân Lực và ông Bùi Đình Trung phó CT HĐND xã Dân Lực,

DSC00564.JPG

 

          Đúng 7h kỳ họp được tiến hành, ông Bùi Đình Trung  – Phó Chủ tịch HĐND xã Dân Lực thông qua chương trình làm việc của kỳ họp

DSC00572.JPG

           Ông Hoàng Văn Tú – phó CT UBND xã báo cáo trước kỳ họp về tình hình nhiệm vụ  KT – XH – QP – AN 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 và báo cáo trả lời các ý kiến kiến nghị đề nghị của cử tri sau cuộc tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND xã kỳ họp thứ 4 khóa 17 nhiệm kỳ 2016 – 2021.

DSC00568.JPG

Bà Vũ Thị Tuyết – Kế toán ngân sách xã Dân Lực báo cáo quyết toán thu chi ngân sách xã năm 2017.

DSC00586.JPG

Ông Lê Văn Nam - Thư ký hội nghị thông qua 2 tờ trình trình trước kỳ họp:

1.     Tờ trình số 70 ngày 03/8/2018 về việc xin phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách xã năm 2017.

2.     Tờ trình số 71 ngày 03/8/2017 về việc xin thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất năm 2019.

DSC00593.JPG

Tại kỳ họp ông Bùi Đình Trung – phó CT HĐND xã  thông qua báo cáo tình hình hoạt động của HĐND xã Dân Lực 6 tháng đầu năm  và chương trình hành động 6 tháng cuối năm.

Ông Nguyễn Trọng Tính - Chủ tịch MTTQ xã báo cáo trước kỳ họp về công tác xây dựng  chính quyền và những ý kiến kiến nghị.

DSC00578.JPG

Sau khi kỳ họp được nghe các báo cáo và tờ trình được trình trước kỳ họp. Ông Nguyễn Hữu Hướng – Chủ tịch HĐND x㠖 Chủ tọa kỳ họp tóm tắt lại nội dung mà các đại biểu cần thảo luận trong kỳ họp.

Phát huy tinh thần trách nhiệm dân chủ cao. Các đại biểu đã thống nhất cao với các báo cáo tờ trình đã được nêu trong kỳ họp. Bên cạnh đó các đại biểu đã có ý kiến tham luận tại kỳ họp đồng thời  phản ánh lại một số ý kiến của cử tri tập trung về  lĩnh vực chính sách xã hội, an ninh quốc phòng, lĩnh vực đất đai, Môi trường, tư pháp hộ tịch…..

Tại kỳ họp thay mặt UBND xã ông Nguyễn Quyết Tính – Chủ tịch UBND xã  giải trình một số ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại biểu như về vấn đề chính sách người có công, lĩnh vực đất đai, môi trường, cải cách hành chính, tư pháp hộ tịch…..

Sau các ý kiến của các đại biểu và nội dung được thông qua tại kỳ họp ông Nguyễn Hữu Hướng – Chủ tịch HĐND xã Dân Lực – Chủ tọa kỳ họp kết luận kỳ họp.

Tại kỳ họp ông Nguyễn Hữu Hướng đã giao trách nhiệm cụ thể cho UBND xã và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện mục tiêu 6 tháng cuối năm. Đồng thời xem xét các ý kiến kiến nghị của cử tri, các đại biểu giải quyết và trả lời vào kỳ họp sau.

Tại kỳ họp có 2 nghị quyết đã được thông qua:

1. Nghi quyết phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách năm 2017

2. Nghị quyết thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất năm 2019.

Sau khi 2 Nghị quyết được thông qua ông Nguyễn Hữu Hướng – Chủ tịch HĐND xã Dân Lực – Chủ tọa kỳ họp bế mạc kỳ họp. Chủ tọa kỳ họp đánh giá cao về tinh thần trách nhiệm của các đại biểu tham dự kỳ họp, các đại biểu đã phản ánh đúng các ý kiến kiến nghị của cử tri, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, chất lượng thiết thực bổ sung vào các báo cáo tờ trình. Tại kỳ họp trên cơ sở phân tích đánh giá một cách khách quan toàn diện, khó khăn thách thức, HĐND xã thống nhất cao với các giải pháp nêu trong báo cáo trình tại kỳ họp.

Thay mặt cho đoàn Chủ tọa ông Nguyễn Hữu Hướng- CT HĐND xã đề nghị ngay sau khi kỳ họp HĐND xã thứ 5 khóa 17 nhiệm kỳ 2016 – 2021 này đề nghị UBND xã xây dựng kế hoạch, chương trình động và các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các mục tiêu còn lại của năm 2018 trên tất cả các lĩnh vực. Phát huy có hiệu quả những kết quả đạt được đẩy lùi các tồn tại hạn chế. Ông cũng đề nghị thường trực HĐND, các tổ đại biểu HĐND và các đại biểu HĐND căn cứ vào chức năng quyền hạn tiếp tục bám sát nhiệm vụ quyền hạn tình hình thực tiễn, tăng cường giám sát thực hiện mục tiêu kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, giám sát thực hiện các nghị quyết của HĐND xã, pháp lệnh thực hiện dan chủ ở cơ sở và tình hình giải quyết kiến nghị của cử tri và nhân dân. Chủ tọa kỳ họp đề nghị UB MTTQ xã, các ban nghành đoàn thể trong xã ra sức tuyên truyền vận động các đoàn viên hội viên các công ty doanh nghiệp  đóng trên địa bàn đóng góp tích cực có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội củ địa phương, đặc biệt là  thực hiện mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới.

Ông nguyễn Hữu Hướng- CT HĐND xã cũng khẳng định những tháng còn lại của năm 2018 dự báo tình hình còn nhiều khó khăn, thách thức, nhiệm vụ đặt ra là hết sức nặng nề nhất là thực hiện các tiêu chí còn lại trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Thay mặt HĐND xã ông kêu gọi các cấp các ngành, cán bộ công chức, công ty doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã, các  tầng lớp nhân dân trong xã tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí chung sức đồng lòng hăng hái thi đua lao động sản xuất, học tập công tác, thực hành tiết kiệm nổ lực vươn lên hoàn thành xuất sắc các  mục tiêu đã đề ra.

Thưa quý vị và các bạn sau ½ ngày làm việc tập trung cao độ, tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao kỳ họp thứ 5 HĐND xã khóa 17 nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã hoàn thành các mục tiêu đề ra và thành công tốt đẹp. kỳ họp kết thúc vào lúc 11h40 phút cùng ngày.

 

 

  

Hội đồng nhân dân xã Dân Lực tổ chức kỳ họp thứ 5 khóa 17 nhiệm kỳ 2016 2021.

Đăng lúc: 03/08/2018 14:30:00 (GMT+7)

Sáng ngày 03/8/2018 HĐND xã Dân Lực tổ chức kỳ họp thứ 5 HĐND xã khóa 17, nhiệm kỳ 2016- 2021

 

Sáng này 03/8/2018 tại nhà văn hóa thôn Tiên Mộc xã Dân Lực đã diễn ra kỳ họp thứ 5 HĐND xã khóa 17 nhiệm kỳ 2016 – 2021.

          Về dự và chỉ đạo kỳ họp có đại diện Đại biểu hội đồng nhân dân huyện Triệu Sơn được bầu tại xã Dân Lực. Dự kỳ họp có các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, các đồng chí là trưởng phó các ban ngành đoàn thể, cán bộ công chức, trưởng đơn vị trường trạm đóng trên địa bàn xã. Đặc biệt là 25/26 đại biểu hội đồng nhân dân xã dân lực khóa 17 nhiệm kỳ 2016 – 2021.

          Chủ tọa kỳ họp là ông Nguyễn Hữu Hướng – Chủ tịch HĐND xã Dân Lực và ông Bùi Đình Trung phó CT HĐND xã Dân Lực,

DSC00564.JPG

 

          Đúng 7h kỳ họp được tiến hành, ông Bùi Đình Trung  – Phó Chủ tịch HĐND xã Dân Lực thông qua chương trình làm việc của kỳ họp

DSC00572.JPG

           Ông Hoàng Văn Tú – phó CT UBND xã báo cáo trước kỳ họp về tình hình nhiệm vụ  KT – XH – QP – AN 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 và báo cáo trả lời các ý kiến kiến nghị đề nghị của cử tri sau cuộc tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND xã kỳ họp thứ 4 khóa 17 nhiệm kỳ 2016 – 2021.

DSC00568.JPG

Bà Vũ Thị Tuyết – Kế toán ngân sách xã Dân Lực báo cáo quyết toán thu chi ngân sách xã năm 2017.

DSC00586.JPG

Ông Lê Văn Nam - Thư ký hội nghị thông qua 2 tờ trình trình trước kỳ họp:

1.     Tờ trình số 70 ngày 03/8/2018 về việc xin phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách xã năm 2017.

2.     Tờ trình số 71 ngày 03/8/2017 về việc xin thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất năm 2019.

DSC00593.JPG

Tại kỳ họp ông Bùi Đình Trung – phó CT HĐND xã  thông qua báo cáo tình hình hoạt động của HĐND xã Dân Lực 6 tháng đầu năm  và chương trình hành động 6 tháng cuối năm.

Ông Nguyễn Trọng Tính - Chủ tịch MTTQ xã báo cáo trước kỳ họp về công tác xây dựng  chính quyền và những ý kiến kiến nghị.

DSC00578.JPG

Sau khi kỳ họp được nghe các báo cáo và tờ trình được trình trước kỳ họp. Ông Nguyễn Hữu Hướng – Chủ tịch HĐND x㠖 Chủ tọa kỳ họp tóm tắt lại nội dung mà các đại biểu cần thảo luận trong kỳ họp.

Phát huy tinh thần trách nhiệm dân chủ cao. Các đại biểu đã thống nhất cao với các báo cáo tờ trình đã được nêu trong kỳ họp. Bên cạnh đó các đại biểu đã có ý kiến tham luận tại kỳ họp đồng thời  phản ánh lại một số ý kiến của cử tri tập trung về  lĩnh vực chính sách xã hội, an ninh quốc phòng, lĩnh vực đất đai, Môi trường, tư pháp hộ tịch…..

Tại kỳ họp thay mặt UBND xã ông Nguyễn Quyết Tính – Chủ tịch UBND xã  giải trình một số ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại biểu như về vấn đề chính sách người có công, lĩnh vực đất đai, môi trường, cải cách hành chính, tư pháp hộ tịch…..

Sau các ý kiến của các đại biểu và nội dung được thông qua tại kỳ họp ông Nguyễn Hữu Hướng – Chủ tịch HĐND xã Dân Lực – Chủ tọa kỳ họp kết luận kỳ họp.

Tại kỳ họp ông Nguyễn Hữu Hướng đã giao trách nhiệm cụ thể cho UBND xã và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện mục tiêu 6 tháng cuối năm. Đồng thời xem xét các ý kiến kiến nghị của cử tri, các đại biểu giải quyết và trả lời vào kỳ họp sau.

Tại kỳ họp có 2 nghị quyết đã được thông qua:

1. Nghi quyết phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách năm 2017

2. Nghị quyết thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất năm 2019.

Sau khi 2 Nghị quyết được thông qua ông Nguyễn Hữu Hướng – Chủ tịch HĐND xã Dân Lực – Chủ tọa kỳ họp bế mạc kỳ họp. Chủ tọa kỳ họp đánh giá cao về tinh thần trách nhiệm của các đại biểu tham dự kỳ họp, các đại biểu đã phản ánh đúng các ý kiến kiến nghị của cử tri, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, chất lượng thiết thực bổ sung vào các báo cáo tờ trình. Tại kỳ họp trên cơ sở phân tích đánh giá một cách khách quan toàn diện, khó khăn thách thức, HĐND xã thống nhất cao với các giải pháp nêu trong báo cáo trình tại kỳ họp.

Thay mặt cho đoàn Chủ tọa ông Nguyễn Hữu Hướng- CT HĐND xã đề nghị ngay sau khi kỳ họp HĐND xã thứ 5 khóa 17 nhiệm kỳ 2016 – 2021 này đề nghị UBND xã xây dựng kế hoạch, chương trình động và các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các mục tiêu còn lại của năm 2018 trên tất cả các lĩnh vực. Phát huy có hiệu quả những kết quả đạt được đẩy lùi các tồn tại hạn chế. Ông cũng đề nghị thường trực HĐND, các tổ đại biểu HĐND và các đại biểu HĐND căn cứ vào chức năng quyền hạn tiếp tục bám sát nhiệm vụ quyền hạn tình hình thực tiễn, tăng cường giám sát thực hiện mục tiêu kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, giám sát thực hiện các nghị quyết của HĐND xã, pháp lệnh thực hiện dan chủ ở cơ sở và tình hình giải quyết kiến nghị của cử tri và nhân dân. Chủ tọa kỳ họp đề nghị UB MTTQ xã, các ban nghành đoàn thể trong xã ra sức tuyên truyền vận động các đoàn viên hội viên các công ty doanh nghiệp  đóng trên địa bàn đóng góp tích cực có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội củ địa phương, đặc biệt là  thực hiện mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới.

Ông nguyễn Hữu Hướng- CT HĐND xã cũng khẳng định những tháng còn lại của năm 2018 dự báo tình hình còn nhiều khó khăn, thách thức, nhiệm vụ đặt ra là hết sức nặng nề nhất là thực hiện các tiêu chí còn lại trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Thay mặt HĐND xã ông kêu gọi các cấp các ngành, cán bộ công chức, công ty doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã, các  tầng lớp nhân dân trong xã tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí chung sức đồng lòng hăng hái thi đua lao động sản xuất, học tập công tác, thực hành tiết kiệm nổ lực vươn lên hoàn thành xuất sắc các  mục tiêu đã đề ra.

Thưa quý vị và các bạn sau ½ ngày làm việc tập trung cao độ, tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao kỳ họp thứ 5 HĐND xã khóa 17 nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã hoàn thành các mục tiêu đề ra và thành công tốt đẹp. kỳ họp kết thúc vào lúc 11h40 phút cùng ngày.