Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
368609

Hội đồng nhân dân

Ngày 27/07/2020 16:17:37

Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với đại diện Nhân dân và tiếp xúc cử tri của Đại biểu Hội đồng nhân dân xã Dân Lực trước kỳ họp thứ 11 khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

           Sáng ngày 15/07/2020, Tại Hội trường xã Dân Lực, Đảng  ủy  - HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Dân Lực đã tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với đại diện Nhân dân và tiếp xúc cử tri của Đại biểu Hội đồng nhân dân xã trước kỳ họp thứ 11 khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

          Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Hướng – CT HĐND xã – BTĐU xã. Đồng chí Lê Văn Tâm – Phó CT HĐND xã, Đồng chí Hoàng Văn Tú – Phó CT UBND xã, Đồng chí Nguyễn Trọng Tính – CT UBMTTQVN xã Dân Lực. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong BTV đảng ủy, ủy viên ủy ban, cán bộ, công chức, các ban ngành đoàn thể, bí thư chi bộ, thủ trưởng các đơn vị trường trạm, đại biểu HĐND xã được bầu tại 8 thôn với 26 đại biểu và đặc biệt là gần 30 cử tri đại diện cho nhân dân trong toàn xã.

          Tại hội nghị đại diện Tổ đại biểu HĐND xã đã thông báo dự kiến nội dung kỳ họp thứ 11 HĐND xã, thông báo kết quả trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 10 HĐND xã khóa XVII, báo cáo kết quả phát triển kinh tế xã hội - Quốc phòng an ninh trên địa bàn xã 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm. Trên tinh thần dân chủ cởi mở cử tri tại các thôn đã phát biểu bày tỏ sự vui mừng phấn khởi trước những kết quả đạt được của xã nhà trong 6 tháng đầu năm, đồng thời bày tỏ những kiến nghị đề xuất trước hội nghị. Tại hội nghị đối thoại, có 6 đại biểu cử tri tham gia phát biểu đóng góp ý kiến với 24 vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, công tác vệ sinh môi trường, chế độ chính sách, về phòng chống dịch bệnh, phát triển kinh tế nông nghiệp, công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, cấp sổ đỏ quyền sử dụng đất, về AN trật tự. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được đồng chí Hoàng Văn Tú – Phó CT UBND xã trả lời, trao đổi và giải trình cụ thể từng vấn đề với tinh thần trách nhiệm cao.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Hướng – CT HĐND – BTĐU xã đã đánh giá  cuộc tiếp xúc cử tri, các ý kiến đối thoại chính là cơ sở quan trọng giúp cho cấp ủy nắm được các vấn đề dân sinh bức xúc để có biện pháp giải quyết kịp thời, góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng và quản lý nhà nước. Đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền cấp xã, Đồng chí Bí thư Đảng ủy đề nghị Phó Chủ tịch UBND xã trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc cán bộ công chức căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ tiến hành kiểm tra, giải quyết sớm và giải quyết một cách dứt điểm ngăn ngừa không để phát sinh tạo điểm nóng. Vấn đề nào làm trước, giải quyết được ngay thì làm ngay và làm dứt điểm theo chức năng nhiệm vụ. Trong quá trình giải quyết các vấn đề bức xúc cán bộ công chức không giải quyết được thì phải báo ngay với đồng chí Bí thư, đồng chí phó Chủ tịch UBND xã để có hướng chỉ đạo đúng đắn nhất, kịp thời đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Đối với những vấn đề chưa thể trả lời và giải quyết ngay, lãnh đạo xã tiếp thu và giao cho công chức chuyên môn nghiên cứu, đề xuất giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế./

 

Hội đồng nhân dân

Đăng lúc: 27/07/2020 16:17:37 (GMT+7)

Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với đại diện Nhân dân và tiếp xúc cử tri của Đại biểu Hội đồng nhân dân xã Dân Lực trước kỳ họp thứ 11 khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

           Sáng ngày 15/07/2020, Tại Hội trường xã Dân Lực, Đảng  ủy  - HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Dân Lực đã tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với đại diện Nhân dân và tiếp xúc cử tri của Đại biểu Hội đồng nhân dân xã trước kỳ họp thứ 11 khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

          Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Hướng – CT HĐND xã – BTĐU xã. Đồng chí Lê Văn Tâm – Phó CT HĐND xã, Đồng chí Hoàng Văn Tú – Phó CT UBND xã, Đồng chí Nguyễn Trọng Tính – CT UBMTTQVN xã Dân Lực. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong BTV đảng ủy, ủy viên ủy ban, cán bộ, công chức, các ban ngành đoàn thể, bí thư chi bộ, thủ trưởng các đơn vị trường trạm, đại biểu HĐND xã được bầu tại 8 thôn với 26 đại biểu và đặc biệt là gần 30 cử tri đại diện cho nhân dân trong toàn xã.

          Tại hội nghị đại diện Tổ đại biểu HĐND xã đã thông báo dự kiến nội dung kỳ họp thứ 11 HĐND xã, thông báo kết quả trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 10 HĐND xã khóa XVII, báo cáo kết quả phát triển kinh tế xã hội - Quốc phòng an ninh trên địa bàn xã 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm. Trên tinh thần dân chủ cởi mở cử tri tại các thôn đã phát biểu bày tỏ sự vui mừng phấn khởi trước những kết quả đạt được của xã nhà trong 6 tháng đầu năm, đồng thời bày tỏ những kiến nghị đề xuất trước hội nghị. Tại hội nghị đối thoại, có 6 đại biểu cử tri tham gia phát biểu đóng góp ý kiến với 24 vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, công tác vệ sinh môi trường, chế độ chính sách, về phòng chống dịch bệnh, phát triển kinh tế nông nghiệp, công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, cấp sổ đỏ quyền sử dụng đất, về AN trật tự. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được đồng chí Hoàng Văn Tú – Phó CT UBND xã trả lời, trao đổi và giải trình cụ thể từng vấn đề với tinh thần trách nhiệm cao.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Hướng – CT HĐND – BTĐU xã đã đánh giá  cuộc tiếp xúc cử tri, các ý kiến đối thoại chính là cơ sở quan trọng giúp cho cấp ủy nắm được các vấn đề dân sinh bức xúc để có biện pháp giải quyết kịp thời, góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng và quản lý nhà nước. Đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền cấp xã, Đồng chí Bí thư Đảng ủy đề nghị Phó Chủ tịch UBND xã trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc cán bộ công chức căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ tiến hành kiểm tra, giải quyết sớm và giải quyết một cách dứt điểm ngăn ngừa không để phát sinh tạo điểm nóng. Vấn đề nào làm trước, giải quyết được ngay thì làm ngay và làm dứt điểm theo chức năng nhiệm vụ. Trong quá trình giải quyết các vấn đề bức xúc cán bộ công chức không giải quyết được thì phải báo ngay với đồng chí Bí thư, đồng chí phó Chủ tịch UBND xã để có hướng chỉ đạo đúng đắn nhất, kịp thời đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Đối với những vấn đề chưa thể trả lời và giải quyết ngay, lãnh đạo xã tiếp thu và giao cho công chức chuyên môn nghiên cứu, đề xuất giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế./