Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
368609

Hội đồng nhân dân xã Dân Lực họp kỳ họp thứ 9 HĐND xã khóa 17 nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ngày 07/08/2019 13:48:59

              Sáng này 26/7/2019 tại Hội trường UBND xã Dân Lực đã diễn ra kỳ họp thứ 9 HĐND xã khóa 17 nhiệm kỳ 2016 – 2021.

          Về dự kỳ họp có đại diện Đại biểu hội đồng nhân dân huyện Triệu Sơn được bầu tại xã Dân Lực. Tham dự kỳ họp có các đồng chí trong ban thường vụ Đảng ủy, các đồng chí là trưởng phó các ban ngành đoàn thể, cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn xã. Cùng 25/26 đại biểu hội đồng nhân dân xã Dân Lực khóa 17 nhiệm kỳ 2016 – 2021.

          Chủ tọa kỳ họp là ông Nguyễn Hữu Hướng – Đại biểu HĐND huyện, BT ĐU - chủ tịch HĐND xã Dân Lực và ông Lê Văn Tâm - phó CT HĐND xã Dân Lực.

          Chủ tọa kỳ họp là ông Lê Văn Nam - VP thống kê xã.

67328573_214180736168786_5692996128853721088_n.jpg

          Đúng 7h00 phút kỳ họp đã tiến hành, ông Nguyễn Hữu Hướng – Đại biểu HĐND huyện, BT ĐU - chủ tịch HĐND xã Dân Lực đã lên khai mạc kỳ họp.

          Được sự phân công ông Hoàng Văn Tú – phó CT UBND xã đã báo cáo trước kỳ họp về tình hình nhiệm vụ  KT – XH – QP – AN 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 và báo cáo trả lời các ý kiến kiến nghị đề nghị của cử tri sau cuộc tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND xã khóa 17 nhiệm kỳ 2016 – 2021.

67665013_396414354317923_4042705737648963584_n.jpg

 

Bà Vũ Thị Tuyết – Kế toán ngân sách xã Dân Lực báo cáo quyết toán thu chi ngân sách xã 6 tháng đầu năm 2019, trong đó tổng thu là 12.820.085.183 đồng. tổng chi là 8.549.357.900 đồng.

             67282204_515746505829898_7024778054694076416_n.jpg

Tiếp theo đó ông Lê Văn Nam - Thư ký hội nghị thông qua 3 Tờ trình trình trước kỳ họp:

1. Tờ trình số 68/TTr-UBND ngày 25/7/2019  về  việc xin thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất năm 2019.

2. Tờ trình số 70/TTr-UBND ngày 25/7/2019 về xin phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách năm 2018.

3. Tờ trình số 72/TTr-UBND ngày 25/7/2019 về việc cơ chính sách hỗ trợ các thôn trong xây dựng kiên cố hóa  đường GTNT, kênh mương nội đồng năm 2019 và năm 2020.

Tại kỳ họp ông Lê Văn Tâm – phó CT HĐND xã đã thông qua báo cáo tình hình hoạt động của HĐND xã Dân Lực 6 tháng đầu năm  và chương trình hành động 6 tháng cuối năm.

Ông Nguyễn Trọng Tính - Chủ tịch MTTQ xã đã báo cáo trước kỳ họp về công tác xây dựng  chính quyền và những ý kiến kiến nghị.

Tại kỳ họp thứ 9 HĐND xã khóa 17 nhiệm kỳ 2016 – 2021 Ông Nguyễn Trọng Vân - Phó BT ĐU - CT UBND xã đã thông qua Tờ trình của UBND về việc miễn nhiệm ủy viên ủy ban ND xã và bầu bổ sung ông Lê Viết Lực - Trưởng CA xã  ủy viên ủy ban ND xã nhiệm kỳ 2016 - 2021 với số phiếu là 100%.

Sau khi kỳ họp được nghe các báo cáo và Tờ trình được trình trước kỳ họp. Ông Nguyễn Hữu hướng – Chủ tịch HĐND xã – chủ tọa kỳ họp đã tóm tắt lại nội dung mà các đại biểu cần thảo luận trước kỳ họp.

Phát huy tinh thần trách nhiệm dân chủ cao. Các đại biểu đã thống nhất cao với các báo cáo tờ trình đã được nêu trong kỳ họp. bên cạnh đó các đại biểu đã có ý kiến tham luận tại kỳ họp đồng thời  phản ánh lại một số ý kiến của cử tri tập trung về  lĩnh vực chính sách xã hội, an ninh quốc phòng, lĩnh vực đất đai, Môi trường, tư pháp hộ tịch…..

Tại kỳ họp thay mặt UBND xã ông Nguyễn Trọng Vân - Phó BT ĐU - CT UBND xã đã giải trình một số ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại biểu như về vấn đề lĩnh vực đất đai, môi trường, cải cách hành chính, tư pháp hộ tịch…..

67697129_2305023676382172_2822478367482183680_n.jpg

Sau các ý kiến của các đại biểu và nội dung được thông qua tại kỳ họp ông Nguyễn Hữu Hướng – chủ tịch HĐND xã Dân Lực – chủ tọa kỳ họp đã kết luận tại kỳ họp.

             67247033_2387277151492717_6566190051309387776_n.jpg

 

Tại kỳ họp ông Nguyễn Hữu Hướng đã giao trách nhiệm cụ thể cho UBND xã và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện mục tiêu 6 tháng cuối năm,  đồng thời xem xét các ý kiến kiến nghị của cử tri, các đại biểu giải quyết và trả lời vào kỳ họp sau.

Tại kỳ họp có 3 Nghị quyết đã được thông qua:

1. Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách năm 2018

2. Nghị quyết về xin thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất năm 2019.

3. Nghị quyết về cơ chính sách hỗ trợ các thôn trong xây dựng kiên cố hóa  đường GTNT, kênh mương nội đồng năm 2019 và năm 2020.

Thưa quý vị và các bạn sau khi 3 Nghị quyết được thông qua ông Đại biểu HĐND huyện, BT ĐU - chủ tịch HĐND xã – chủ tọa kỳ họp đã bế mạc kỳ họp. Chủ tọa kỳ họp đánh giá cao về tinh thần trách nhiệm của các đại biểu tham dự kỳ họp, các đại biểu đã phản ánh đúng các ý kiến kiến nghị của cử tri, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, chất lượng thiết thực bổ sung vào các báo cáo tờ trình. Tại kỳ họp trên cơ sở phân tích đánh giá một cách khách quan toàn diện, khó khăn thách thức, HĐND xã thống nhất cao với các giải pháp nêu trong báo cáo trình tại kỳ họp.

Tại kỳ họp HĐND xã ông Nguyễn Hữu Hướng – Đại biểu HĐND huyện, BT ĐU - chủ tịch HĐND xã đề nghị UBND, các ban ngành, bộ phận thuộc UBND, MTTQ và các đoàn thể từ xã đến thôn, các cơ quan đơn vị, các thôn cần khẩn trương xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại hạn chế thuộc lĩnh vực ngành, đơn vị phụ trách đã được chỉ ra trong 6 tháng đầu năm 2019. Đồng thời rà soát lại các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ còn lại của năm 2019, đề ra các giải pháp, tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cụ thể như:

- Tập trung chỉ đạo công tác chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, bảo vệ sản phẩm cho diện tích lúa và các cây trồng vụ thu, mùa; Tiếp tục chỉ đạo đảm bảo có hiệu quả việc chuyển đổi đất lúa snag cây trồng khác có giá trị kinh tế cao; Xây dựng triển khai và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả kế hoạch, phương án sản xuấ gieo trồng cây vụ đông năm 2019 - 2020; Tăng cường kiểm tra và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, giảm tối đa thiệt hại; Tiếp tục chủ động, tăng cường công tác phòng chống dịch tả lợn Châu phi, tổ chức tiêm phòng vacxin đợt 2 cho đàn gia súc, gia cầm.

-  Tập trung công tác thông tin tuyên truyền các chủ trường, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các nhiệm vụ của địa phương (trọng tâm là công tác thẩm định công nhận xã Nông thôn mới); Phối hợp tăng cường kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh ATTP, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh cho người có hiệu quả.

- Rà soát lại các hợp đồng; Tiếp tục tổ chức thu các chỉ tiêu ngân sách vụ 5/2019 đảm bảo thu đúng, đủ kịp thời. Thanh quyết toán các công trình, các khoản thu theo quy định; Đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công và bàn giao các công trình; Phối hợp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các quy trình để tổ chức đấu giá đất ở tại khu vực Thiện Chính, Tiên  Mộc, Tiếp tục tuyên truyền để đấu giá khu đất ở thôn Đô Xá; Phối hợp khảo sát, thiết kế và lập hồ sơ các tuyến đường GTNT và kênh mương nội đồng xã đầu tư ngân sách xây dựng. Lập hồ sơ nâng cấp cải tạo chợ theo từng gói.

- Quan tâm chăm lo giải quyết các chế độ kịp thời cho các đối tượng người có công, gia đình chính sách, đối tượng BTXH; Rà soát giảm hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định. Chuẩn bị các điều kiện cho khai giảng năm học mới.

- Tăng cường quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực. Siết chặt kỹ luật, kỷ cương hành chính; Tham gia tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ chiến đấu đảm bảo yêu cầu, chất lượng theo hướng dẫn. Tham mưu làm tốt công tác khám tuyển NVQS năm 2020 đảm bảo chỉ tiêu, chất lượng huyện giao.

Ông nguyễn Hữu Hướng- CT HĐND xã cũng khẳng định những tháng còn lại của năm 2019 dự báo tình hình còn nhiều khó khăn, thách thức, nhiệm vụ đặt ra là hết sức nặng nề nhất là hoàn  thành các tiêu chí còn lại, đón đoàn của sở về thẩm định xã nông thôn mới và công nhận xã nông thôn mới trong cuối quý 3 đầu quý 4 năm 2019. Thay mặt HĐND xã ông kêu gọi các cấp các ngành, cán bộ công chức, công ty doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã, các  tầng lớp nhân dân trong xã tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí chung sức đồng lòng hăng hái thi đua lao động sản xuất, học tập công tác, thực hành tiết kiệm nổ lực vươn lên hoàn thành xuất sắc các  mục tiêu đã đề ra.

Sau ½ ngày làm việc tập trung cao độ, tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao kỳ họp thứ 9 HĐND xã khóa 17 nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã hoàn thành các mục tiêu đề ra và thành công tốt đẹp. kỳ họp kết thúc vào lúc 11h40 phút cùng ngày./.

 

Một số hình ảnh tại họp thứ 9 HĐND xã khóa 17 nhiệm kỳ 2016 – 2021

67259566_544570146079788_4359150106155417600_n.jpg

 

67236744_501930317285344_8582470166472818688_n.jpg

 

67314953_1200105823495829_220816994675458048_n.jpg

 

67593082_1387994454707269_9136545184157270016_n.jpg

Hội đồng nhân dân xã Dân Lực họp kỳ họp thứ 9 HĐND xã khóa 17 nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Đăng lúc: 07/08/2019 13:48:59 (GMT+7)

              Sáng này 26/7/2019 tại Hội trường UBND xã Dân Lực đã diễn ra kỳ họp thứ 9 HĐND xã khóa 17 nhiệm kỳ 2016 – 2021.

          Về dự kỳ họp có đại diện Đại biểu hội đồng nhân dân huyện Triệu Sơn được bầu tại xã Dân Lực. Tham dự kỳ họp có các đồng chí trong ban thường vụ Đảng ủy, các đồng chí là trưởng phó các ban ngành đoàn thể, cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn xã. Cùng 25/26 đại biểu hội đồng nhân dân xã Dân Lực khóa 17 nhiệm kỳ 2016 – 2021.

          Chủ tọa kỳ họp là ông Nguyễn Hữu Hướng – Đại biểu HĐND huyện, BT ĐU - chủ tịch HĐND xã Dân Lực và ông Lê Văn Tâm - phó CT HĐND xã Dân Lực.

          Chủ tọa kỳ họp là ông Lê Văn Nam - VP thống kê xã.

67328573_214180736168786_5692996128853721088_n.jpg

          Đúng 7h00 phút kỳ họp đã tiến hành, ông Nguyễn Hữu Hướng – Đại biểu HĐND huyện, BT ĐU - chủ tịch HĐND xã Dân Lực đã lên khai mạc kỳ họp.

          Được sự phân công ông Hoàng Văn Tú – phó CT UBND xã đã báo cáo trước kỳ họp về tình hình nhiệm vụ  KT – XH – QP – AN 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 và báo cáo trả lời các ý kiến kiến nghị đề nghị của cử tri sau cuộc tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND xã khóa 17 nhiệm kỳ 2016 – 2021.

67665013_396414354317923_4042705737648963584_n.jpg

 

Bà Vũ Thị Tuyết – Kế toán ngân sách xã Dân Lực báo cáo quyết toán thu chi ngân sách xã 6 tháng đầu năm 2019, trong đó tổng thu là 12.820.085.183 đồng. tổng chi là 8.549.357.900 đồng.

             67282204_515746505829898_7024778054694076416_n.jpg

Tiếp theo đó ông Lê Văn Nam - Thư ký hội nghị thông qua 3 Tờ trình trình trước kỳ họp:

1. Tờ trình số 68/TTr-UBND ngày 25/7/2019  về  việc xin thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất năm 2019.

2. Tờ trình số 70/TTr-UBND ngày 25/7/2019 về xin phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách năm 2018.

3. Tờ trình số 72/TTr-UBND ngày 25/7/2019 về việc cơ chính sách hỗ trợ các thôn trong xây dựng kiên cố hóa  đường GTNT, kênh mương nội đồng năm 2019 và năm 2020.

Tại kỳ họp ông Lê Văn Tâm – phó CT HĐND xã đã thông qua báo cáo tình hình hoạt động của HĐND xã Dân Lực 6 tháng đầu năm  và chương trình hành động 6 tháng cuối năm.

Ông Nguyễn Trọng Tính - Chủ tịch MTTQ xã đã báo cáo trước kỳ họp về công tác xây dựng  chính quyền và những ý kiến kiến nghị.

Tại kỳ họp thứ 9 HĐND xã khóa 17 nhiệm kỳ 2016 – 2021 Ông Nguyễn Trọng Vân - Phó BT ĐU - CT UBND xã đã thông qua Tờ trình của UBND về việc miễn nhiệm ủy viên ủy ban ND xã và bầu bổ sung ông Lê Viết Lực - Trưởng CA xã  ủy viên ủy ban ND xã nhiệm kỳ 2016 - 2021 với số phiếu là 100%.

Sau khi kỳ họp được nghe các báo cáo và Tờ trình được trình trước kỳ họp. Ông Nguyễn Hữu hướng – Chủ tịch HĐND xã – chủ tọa kỳ họp đã tóm tắt lại nội dung mà các đại biểu cần thảo luận trước kỳ họp.

Phát huy tinh thần trách nhiệm dân chủ cao. Các đại biểu đã thống nhất cao với các báo cáo tờ trình đã được nêu trong kỳ họp. bên cạnh đó các đại biểu đã có ý kiến tham luận tại kỳ họp đồng thời  phản ánh lại một số ý kiến của cử tri tập trung về  lĩnh vực chính sách xã hội, an ninh quốc phòng, lĩnh vực đất đai, Môi trường, tư pháp hộ tịch…..

Tại kỳ họp thay mặt UBND xã ông Nguyễn Trọng Vân - Phó BT ĐU - CT UBND xã đã giải trình một số ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại biểu như về vấn đề lĩnh vực đất đai, môi trường, cải cách hành chính, tư pháp hộ tịch…..

67697129_2305023676382172_2822478367482183680_n.jpg

Sau các ý kiến của các đại biểu và nội dung được thông qua tại kỳ họp ông Nguyễn Hữu Hướng – chủ tịch HĐND xã Dân Lực – chủ tọa kỳ họp đã kết luận tại kỳ họp.

             67247033_2387277151492717_6566190051309387776_n.jpg

 

Tại kỳ họp ông Nguyễn Hữu Hướng đã giao trách nhiệm cụ thể cho UBND xã và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện mục tiêu 6 tháng cuối năm,  đồng thời xem xét các ý kiến kiến nghị của cử tri, các đại biểu giải quyết và trả lời vào kỳ họp sau.

Tại kỳ họp có 3 Nghị quyết đã được thông qua:

1. Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách năm 2018

2. Nghị quyết về xin thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất năm 2019.

3. Nghị quyết về cơ chính sách hỗ trợ các thôn trong xây dựng kiên cố hóa  đường GTNT, kênh mương nội đồng năm 2019 và năm 2020.

Thưa quý vị và các bạn sau khi 3 Nghị quyết được thông qua ông Đại biểu HĐND huyện, BT ĐU - chủ tịch HĐND xã – chủ tọa kỳ họp đã bế mạc kỳ họp. Chủ tọa kỳ họp đánh giá cao về tinh thần trách nhiệm của các đại biểu tham dự kỳ họp, các đại biểu đã phản ánh đúng các ý kiến kiến nghị của cử tri, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, chất lượng thiết thực bổ sung vào các báo cáo tờ trình. Tại kỳ họp trên cơ sở phân tích đánh giá một cách khách quan toàn diện, khó khăn thách thức, HĐND xã thống nhất cao với các giải pháp nêu trong báo cáo trình tại kỳ họp.

Tại kỳ họp HĐND xã ông Nguyễn Hữu Hướng – Đại biểu HĐND huyện, BT ĐU - chủ tịch HĐND xã đề nghị UBND, các ban ngành, bộ phận thuộc UBND, MTTQ và các đoàn thể từ xã đến thôn, các cơ quan đơn vị, các thôn cần khẩn trương xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại hạn chế thuộc lĩnh vực ngành, đơn vị phụ trách đã được chỉ ra trong 6 tháng đầu năm 2019. Đồng thời rà soát lại các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ còn lại của năm 2019, đề ra các giải pháp, tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cụ thể như:

- Tập trung chỉ đạo công tác chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, bảo vệ sản phẩm cho diện tích lúa và các cây trồng vụ thu, mùa; Tiếp tục chỉ đạo đảm bảo có hiệu quả việc chuyển đổi đất lúa snag cây trồng khác có giá trị kinh tế cao; Xây dựng triển khai và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả kế hoạch, phương án sản xuấ gieo trồng cây vụ đông năm 2019 - 2020; Tăng cường kiểm tra và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, giảm tối đa thiệt hại; Tiếp tục chủ động, tăng cường công tác phòng chống dịch tả lợn Châu phi, tổ chức tiêm phòng vacxin đợt 2 cho đàn gia súc, gia cầm.

-  Tập trung công tác thông tin tuyên truyền các chủ trường, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các nhiệm vụ của địa phương (trọng tâm là công tác thẩm định công nhận xã Nông thôn mới); Phối hợp tăng cường kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh ATTP, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh cho người có hiệu quả.

- Rà soát lại các hợp đồng; Tiếp tục tổ chức thu các chỉ tiêu ngân sách vụ 5/2019 đảm bảo thu đúng, đủ kịp thời. Thanh quyết toán các công trình, các khoản thu theo quy định; Đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công và bàn giao các công trình; Phối hợp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các quy trình để tổ chức đấu giá đất ở tại khu vực Thiện Chính, Tiên  Mộc, Tiếp tục tuyên truyền để đấu giá khu đất ở thôn Đô Xá; Phối hợp khảo sát, thiết kế và lập hồ sơ các tuyến đường GTNT và kênh mương nội đồng xã đầu tư ngân sách xây dựng. Lập hồ sơ nâng cấp cải tạo chợ theo từng gói.

- Quan tâm chăm lo giải quyết các chế độ kịp thời cho các đối tượng người có công, gia đình chính sách, đối tượng BTXH; Rà soát giảm hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định. Chuẩn bị các điều kiện cho khai giảng năm học mới.

- Tăng cường quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực. Siết chặt kỹ luật, kỷ cương hành chính; Tham gia tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ chiến đấu đảm bảo yêu cầu, chất lượng theo hướng dẫn. Tham mưu làm tốt công tác khám tuyển NVQS năm 2020 đảm bảo chỉ tiêu, chất lượng huyện giao.

Ông nguyễn Hữu Hướng- CT HĐND xã cũng khẳng định những tháng còn lại của năm 2019 dự báo tình hình còn nhiều khó khăn, thách thức, nhiệm vụ đặt ra là hết sức nặng nề nhất là hoàn  thành các tiêu chí còn lại, đón đoàn của sở về thẩm định xã nông thôn mới và công nhận xã nông thôn mới trong cuối quý 3 đầu quý 4 năm 2019. Thay mặt HĐND xã ông kêu gọi các cấp các ngành, cán bộ công chức, công ty doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã, các  tầng lớp nhân dân trong xã tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí chung sức đồng lòng hăng hái thi đua lao động sản xuất, học tập công tác, thực hành tiết kiệm nổ lực vươn lên hoàn thành xuất sắc các  mục tiêu đã đề ra.

Sau ½ ngày làm việc tập trung cao độ, tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao kỳ họp thứ 9 HĐND xã khóa 17 nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã hoàn thành các mục tiêu đề ra và thành công tốt đẹp. kỳ họp kết thúc vào lúc 11h40 phút cùng ngày./.

 

Một số hình ảnh tại họp thứ 9 HĐND xã khóa 17 nhiệm kỳ 2016 – 2021

67259566_544570146079788_4359150106155417600_n.jpg

 

67236744_501930317285344_8582470166472818688_n.jpg

 

67314953_1200105823495829_220816994675458048_n.jpg

 

67593082_1387994454707269_9136545184157270016_n.jpg