Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
368609

ĐẢNG ỦY XÃ DÂN LỰC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Ngày 26/01/2021 09:43:34

              Chiều ngày 21/01/2021 tại Hội trường UBND xã Dân Lực, Đảng ủy xã Dân Lực tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 .

 Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí: Đào Xuân Cường - Bí thư Đảng uỷ ; đồng chí Dương Văn Sơn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã.

Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ; Thường trực HĐND, UBND UBMTTQ xã ; các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ ; Chủ tịch, phó chủ tịch UBMTTQ, trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội;  cán bộ công chức có liên quan. Các đồng chí Bí thư chi bộ, trưởng thôn, thủ trưởng khối trường trạm. 

          Đồng chí Đào Xuân Cường - Bí thư Đảng uỷ khai mạc hội nghị

20210122_160012.jpg
 

           Tại hội nghị đ/c Dương Văn Sơn - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ đã quán triệt Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20-6-2020 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 25-11-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chỉ thị số 02 CT/HU của Ban thường vụ Huyện ủy Triệu Sơn về lãnh đạo cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Theo đó, Chỉ thị số 02 của Ban thường vụ huyện ủy Triệu Sơn yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng ủy trực thuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc nội dung Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20-6-2020 của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, để mỗi cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp Nhân dân nhận thức rõ tầm quan trọng và ý nghĩa của cuộc bầu cử, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng bộ, chính quyền, quân và dân trong năm 2021. Có kế hoạch cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử; bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ. Việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp phải bảo đảm đúng quy trình luật định và hướng dẫn của cấp có thẩm quyền. Thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ các quy trình, quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác bầu cử, nhất là về trách nhiệm, quyền hạn và sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị phụ trách bầu cử. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng bộ về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Chỉ đạo chặt chẽ việc xây dựng các phương án đảm bảo an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử…

 Xác định rõ nhiệm vụ lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của xã trong năm 2021, Ban Thường vụ Đảng ủy đã tập trung, coi trọng việc lãnh đạo cuộc bầu cử trên địa bàn xã theo hướng dẫn của cấp trên; đồng thời thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử của xã. UBND thành lập Ủy ban bầu cử xã và chỉ đạo các cơ quan, các ngành chức năng, các thôn triển khai các công việc cần thực hiện trong cuộc bầu cử.

Tại hội nghị, cùng với việc quán triệt các nội dung cơ bản của Luật bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, các đại biểu được nghe Văn phòng UBND thông qua các quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử và nội dung các văn bản về công tác bầu cử. Đây là những nội dung rất quan trọng, quyết định đến việc tổ chức thành công tốt đẹp cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp.

Đồng chí Đào Xuân Cường - Bí thư Đảng ủy cũng đề nghị các ngành, các thôn và từng đồng chí tham dự hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm; gương mẫu tiếp thu các nội dung về công tác bầu cử lần này. Dành thời gian thỏa đáng để nghiên cứu kỹ, nhận thức đầy đủ, sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, những nội dung cốt lõi trong các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của huyện đặc biệt là những nội dung mới so với các cuộc bầu cử trước và lịch trình thời gian các công việc thực hiện trong cuộc bầu cử để tạo sự thống nhất cao về nhận thức để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện một cách có hiệu quả ở đơn vị mình. Đồng thời đồng chí Bí thư Đảng ủy cũng lưu ý các đại biểu quan tâm đến các hoạt động chào mừng thành công đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, công tác chăm sóc mạ đảm bảo đúng lịch giao trồng vụ chiêm xuân 2020 - 2021, công tác an sinh xã hội, an toàn thực phẩm, phòng chống pháo nổ, an ninh trật tự trước trong và sau tết Nguyên đán./.

 Một số hình ảnh tại hội nghị

20210122_152827.jpg
     

20210122_152854.jpg

20210122_152809.jpg


 

ĐẢNG ỦY XÃ DÂN LỰC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Đăng lúc: 26/01/2021 09:43:34 (GMT+7)

              Chiều ngày 21/01/2021 tại Hội trường UBND xã Dân Lực, Đảng ủy xã Dân Lực tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 .

 Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí: Đào Xuân Cường - Bí thư Đảng uỷ ; đồng chí Dương Văn Sơn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã.

Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ; Thường trực HĐND, UBND UBMTTQ xã ; các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ ; Chủ tịch, phó chủ tịch UBMTTQ, trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội;  cán bộ công chức có liên quan. Các đồng chí Bí thư chi bộ, trưởng thôn, thủ trưởng khối trường trạm. 

          Đồng chí Đào Xuân Cường - Bí thư Đảng uỷ khai mạc hội nghị

20210122_160012.jpg
 

           Tại hội nghị đ/c Dương Văn Sơn - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ đã quán triệt Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20-6-2020 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 25-11-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chỉ thị số 02 CT/HU của Ban thường vụ Huyện ủy Triệu Sơn về lãnh đạo cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Theo đó, Chỉ thị số 02 của Ban thường vụ huyện ủy Triệu Sơn yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng ủy trực thuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc nội dung Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20-6-2020 của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, để mỗi cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp Nhân dân nhận thức rõ tầm quan trọng và ý nghĩa của cuộc bầu cử, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng bộ, chính quyền, quân và dân trong năm 2021. Có kế hoạch cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử; bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ. Việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp phải bảo đảm đúng quy trình luật định và hướng dẫn của cấp có thẩm quyền. Thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ các quy trình, quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác bầu cử, nhất là về trách nhiệm, quyền hạn và sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị phụ trách bầu cử. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng bộ về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Chỉ đạo chặt chẽ việc xây dựng các phương án đảm bảo an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử…

 Xác định rõ nhiệm vụ lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của xã trong năm 2021, Ban Thường vụ Đảng ủy đã tập trung, coi trọng việc lãnh đạo cuộc bầu cử trên địa bàn xã theo hướng dẫn của cấp trên; đồng thời thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử của xã. UBND thành lập Ủy ban bầu cử xã và chỉ đạo các cơ quan, các ngành chức năng, các thôn triển khai các công việc cần thực hiện trong cuộc bầu cử.

Tại hội nghị, cùng với việc quán triệt các nội dung cơ bản của Luật bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, các đại biểu được nghe Văn phòng UBND thông qua các quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử và nội dung các văn bản về công tác bầu cử. Đây là những nội dung rất quan trọng, quyết định đến việc tổ chức thành công tốt đẹp cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp.

Đồng chí Đào Xuân Cường - Bí thư Đảng ủy cũng đề nghị các ngành, các thôn và từng đồng chí tham dự hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm; gương mẫu tiếp thu các nội dung về công tác bầu cử lần này. Dành thời gian thỏa đáng để nghiên cứu kỹ, nhận thức đầy đủ, sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, những nội dung cốt lõi trong các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của huyện đặc biệt là những nội dung mới so với các cuộc bầu cử trước và lịch trình thời gian các công việc thực hiện trong cuộc bầu cử để tạo sự thống nhất cao về nhận thức để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện một cách có hiệu quả ở đơn vị mình. Đồng thời đồng chí Bí thư Đảng ủy cũng lưu ý các đại biểu quan tâm đến các hoạt động chào mừng thành công đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, công tác chăm sóc mạ đảm bảo đúng lịch giao trồng vụ chiêm xuân 2020 - 2021, công tác an sinh xã hội, an toàn thực phẩm, phòng chống pháo nổ, an ninh trật tự trước trong và sau tết Nguyên đán./.

 Một số hình ảnh tại hội nghị

20210122_152827.jpg
     

20210122_152854.jpg

20210122_152809.jpg