Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
368609

Bài tuyên truyền những nội dung cơ bản trong Nghị quyết 12 của Đảng bộ huyện Triệu Sơn

Ngày 11/04/2024 00:00:41

  Nghị quyết Nghị quyết số 12-NQ/HU của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về “tăng cường công tác lãnh đạo của cấp uỷ đối với vận động nhân dân mở rộng đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Triệu Sơn”.  Với mục tiêu chung của kế hoạch là vận động nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã nhằm tạo ra chuyển đổi mạnh mẽ, toàn diện về giao thông nông thôn trên địa bàn xã;  phấn đấu đến năm 2025 hệ thống giao thông nông thôn cơ bản được mở rộng, nâng cấp, xây dựng đảm bảo nhu cầu đi lại của nhân dân. Với chỉ tiêu cụ thể, trong đó chỉ tiêu các tuyến đường mở rộng là: Đường xã: Phấn đấu vận động Nhân dân hiến đất mở rộng các đường từ 7,5m trở lên, chiều dài 4,611 km trở lên, đạt 100% chiều  dài cần phải mở rộng ở từng thôn. Đường thôn: Phấn đấu vận động Nhân dân hiến đất mở rộng mặt đường từ 6,5m trở lên, chiều dài 6,97 km trở lên, đạt 100% trở lên chiều dài cần phải mở rộng ở từng thôn. Đường ngõ thôn phấn đấu vận động Nhân dân hiến đất mở rộng mặt đường từ ​​4,5m trở lên, chiều dài km 17,5 km trở lên, đạt 100% trở lên chiều dài cần phải mở rộng ở từng ngõ thôn. 

Chỉ tiêu hàng năm cụ thể như Năm 2022: Tổng chiều dài các tuyến đường xã, đường thôn, đường ngõ thôn được mở rộng 12,5 km trở lên;  Năm 2023: Tổng chiều dài các tuyến đường xã, đường thôn, đường thôn được mở rộng 7,25km trở lên;  Năm 2024: Tổng chiều dài các tuyến, đường thôn, đường ngõ thôn được mở rộng 5,04km trở lên;  Năm 2025: Tổng chiều dài các đường xã, đường thôn, đường ngõ được mở rộng 5,04 km trở lên. 

Cơ chế khuyến khích hỗ trợ đầu tư của huyện, của xã làm đường giao thông nông thôn cụ thể như:

Đối với cấp huyện giai đoạn 2022-2025:  Đường huyện thì huyện đầu tư, xã cam kết vận động nhân dân hiến đất, hỗ trợ kinh phí xây tường rào có tấm lam, mức 200.000 đồng/m tường rào; Đường xã huyện hỗ trợ 200 triệu đồng/km;  Đường thôn huyện hỗ trợ 50 tấn xi măng km; Đường ngõ xóm huyện hỗ trợ 20 tấn xi măng/km;

- Thưởng cho các xã: + xã  vận động nhân dân hiến đất từ ​​10.000m2 trở lên;  tổng chiều dài các tuyến đường từ 10km trở lên đạt tiêu chuẩn chiều rộng mặt đường theo quy định  thưởng 300 triệu đồng;  

+ Xã vận động nhân dân hiến đất từ ​​7.000m2 đến dưới 10.000m2;  tổng chiều dài các tuyến đường từ 7 km đến dưới 10 km đạt tiêu chuẩn chiều rộng  mặt đường theo quy định thưởng 200 triệu đồng;  

+ Xã vận động nhân dân hiến đất từ ​​5.000m2 đến 7.000m2; tổng chiều dài các tuyến từ 5 km đến dưới 7 km đạt tiêu chuẩn chiều rộng theo quy định, thưởng 100 triệu đồng.

+ Xã vận động nhân dân hiến đất từ ​​3.000m2 đến dưới 5.000m;  Tổng chiều dài các tuyến đường từ 3 km đến dưới 5 km đạt tiêu chuẩn chiều rộng theo quy định, thưởng 50 triệu đồng

Đặc biệt Huyện sẽ hỗ trợ cho các hộ gia đình cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hỗ trợ trích đo lại diện tích sau khi đã hiến đất làm đường.

 (Trích Nghị Quyết 12-NQ/HU của BCH đảng bộ huyện Triệu Sơn)

Bài tuyên truyền những nội dung cơ bản trong Nghị quyết 12 của Đảng bộ huyện Triệu Sơn

Đăng lúc: 11/04/2024 00:00:41 (GMT+7)

  Nghị quyết Nghị quyết số 12-NQ/HU của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về “tăng cường công tác lãnh đạo của cấp uỷ đối với vận động nhân dân mở rộng đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Triệu Sơn”.  Với mục tiêu chung của kế hoạch là vận động nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã nhằm tạo ra chuyển đổi mạnh mẽ, toàn diện về giao thông nông thôn trên địa bàn xã;  phấn đấu đến năm 2025 hệ thống giao thông nông thôn cơ bản được mở rộng, nâng cấp, xây dựng đảm bảo nhu cầu đi lại của nhân dân. Với chỉ tiêu cụ thể, trong đó chỉ tiêu các tuyến đường mở rộng là: Đường xã: Phấn đấu vận động Nhân dân hiến đất mở rộng các đường từ 7,5m trở lên, chiều dài 4,611 km trở lên, đạt 100% chiều  dài cần phải mở rộng ở từng thôn. Đường thôn: Phấn đấu vận động Nhân dân hiến đất mở rộng mặt đường từ 6,5m trở lên, chiều dài 6,97 km trở lên, đạt 100% trở lên chiều dài cần phải mở rộng ở từng thôn. Đường ngõ thôn phấn đấu vận động Nhân dân hiến đất mở rộng mặt đường từ ​​4,5m trở lên, chiều dài km 17,5 km trở lên, đạt 100% trở lên chiều dài cần phải mở rộng ở từng ngõ thôn. 

Chỉ tiêu hàng năm cụ thể như Năm 2022: Tổng chiều dài các tuyến đường xã, đường thôn, đường ngõ thôn được mở rộng 12,5 km trở lên;  Năm 2023: Tổng chiều dài các tuyến đường xã, đường thôn, đường thôn được mở rộng 7,25km trở lên;  Năm 2024: Tổng chiều dài các tuyến, đường thôn, đường ngõ thôn được mở rộng 5,04km trở lên;  Năm 2025: Tổng chiều dài các đường xã, đường thôn, đường ngõ được mở rộng 5,04 km trở lên. 

Cơ chế khuyến khích hỗ trợ đầu tư của huyện, của xã làm đường giao thông nông thôn cụ thể như:

Đối với cấp huyện giai đoạn 2022-2025:  Đường huyện thì huyện đầu tư, xã cam kết vận động nhân dân hiến đất, hỗ trợ kinh phí xây tường rào có tấm lam, mức 200.000 đồng/m tường rào; Đường xã huyện hỗ trợ 200 triệu đồng/km;  Đường thôn huyện hỗ trợ 50 tấn xi măng km; Đường ngõ xóm huyện hỗ trợ 20 tấn xi măng/km;

- Thưởng cho các xã: + xã  vận động nhân dân hiến đất từ ​​10.000m2 trở lên;  tổng chiều dài các tuyến đường từ 10km trở lên đạt tiêu chuẩn chiều rộng mặt đường theo quy định  thưởng 300 triệu đồng;  

+ Xã vận động nhân dân hiến đất từ ​​7.000m2 đến dưới 10.000m2;  tổng chiều dài các tuyến đường từ 7 km đến dưới 10 km đạt tiêu chuẩn chiều rộng  mặt đường theo quy định thưởng 200 triệu đồng;  

+ Xã vận động nhân dân hiến đất từ ​​5.000m2 đến 7.000m2; tổng chiều dài các tuyến từ 5 km đến dưới 7 km đạt tiêu chuẩn chiều rộng theo quy định, thưởng 100 triệu đồng.

+ Xã vận động nhân dân hiến đất từ ​​3.000m2 đến dưới 5.000m;  Tổng chiều dài các tuyến đường từ 3 km đến dưới 5 km đạt tiêu chuẩn chiều rộng theo quy định, thưởng 50 triệu đồng

Đặc biệt Huyện sẽ hỗ trợ cho các hộ gia đình cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hỗ trợ trích đo lại diện tích sau khi đã hiến đất làm đường.

 (Trích Nghị Quyết 12-NQ/HU của BCH đảng bộ huyện Triệu Sơn)