Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
368609

Hội đồng nhân dân xã Dân Lực kỳ họp thứ 10 HĐND xã khóa 17. Nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 02/01/2020 08:00:00

Sáng này 31/12/2019 tại Hội trường UBND xã Dân Lực đã diễn ra kỳ họp thứ 10 HĐND xã khóa 17 nhiệm kỳ 2016 2021.

 

          Sáng này 31/12/2019 tại Hội trường UBND xã Dân Lực đã diễn ra kỳ họp thứ 10 HĐND xã khóa 17 nhiệm kỳ 2016 – 2021.

          Về dự kỳ họp có đại diệnĐại biểu hội đồng nhân dân huyện Triệu Sơn được bầu tại xã Dân Lực. Tham dự kỳ họp có các đồng chí trong ban thường vụ Đảng ủy, các đồng chí là trưởng phó các ban ngành đoàn thể, cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn xã. Cùng 25/26 đại biểu hội đồng nhân dân xã Dân Lực khóa 17 nhiệm kỳ 2016 – 2021.

          Chủ tọa kỳ họp là ông Nguyễn Hữu Hướng – Đại biểu HĐND huyện, BT ĐU - chủ tịch HĐND xã Dân Lực và ông Lê Văn Tâm - phó CT HĐND xã Dân Lực.

          Thư ký kỳ họp là ông Lê Văn Nam - VP thống kê xã.

 

          Đúng 13h30 phút kỳ họp đã tiến hành, ông Nguyễn Hữu Hướng – Đại biểu HĐND huyện, BT ĐU - chủ tịch HĐND xã Dân Lực đã lên khai mạc kỳ họp.

          Được sự phân công ông Hoàng Văn Tú – phó CT UBND xã đã báo cáo trước kỳ họp về tình hình nhiệm vụ  KT – XH – QP – AN năm 2019, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020 và báo cáo trả lời các ý kiến kiến nghị đề nghị của cử tri sau cuộc tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND xã khóa 17 nhiệm kỳ 2016 – 2021.

 

Bà Vũ Thị Tuyết – Kế toán ngân sách xã Dân Lực báo cáo quyết toán thu chi ngân sách xã 11 tháng năm 2019, trong đó tổng thu là 17.005.245.417 đồng. tổng chi là 12.940.629.386 đồng.

            

Tiếp theo đó ông Lê Văn Nam - Thư ký hội nghị thông qua 2 Tờ trình trình trước kỳ họp:

1. Tờ trình số 120/TTr-UBND ngày 26/12/2019  về việc phê chuẩn kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

2. Tờ trình số 125/TTr-UBND ngày 31/12/2019 về xin phê chuẩn phân bổ dự toán thu - chi ngân sách năm 2020.

Tại kỳ họp ông Lê Văn Tâm – phó CT HĐND xã đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐND xã Dân Lực năm 2019  và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Ông Nguyễn Trọng Tính - Chủ tịch MTTQ xã đã báo cáo trước kỳ họp về công tác xây dựng  chính quyền và những ý kiến kiến nghị.

Trước kỳ họp Ông Nguyễn Hữu hướng – Chủ tịch HĐND x㠖 chủ tọa kỳ họp đã tóm tắt lại nội dung mà các đại biểu cần thảo luận trước kỳ họp.

Phát huy tinh thần trách nhiệm dân chủ cao.Các đại biểu đã thống nhất cao với các báo cáo tờ trình đã được nêu trong kỳ họp. Bên cạnh đó các đại biểu đã có ý kiến tham luận tại kỳ họp đồng thời  phản ánh lại một số ý kiến của cử tri tập trung về  lĩnh vực chính sách xã hội, an ninh quốc phòng, lĩnh vực đất đai, Môi trường, tư pháp hộ tịch…..

Tại kỳ họp thay mặt UBND xã ông Nguyễn Trọng Vân - Phó BT ĐU - CT UBND xã đã giải trình một số ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại biểu như về vấn đề lĩnh vực đất đai, môi trường, cải cách hành chính, tư pháp hộ tịch…..

Sau các ý kiến của các đại biểu và nội dung được thông qua tại kỳ họp ông Nguyễn Hữu Hướng – chủ tịch HĐND xã Dân Lực – chủ tọa kỳ họp đã kết luận tại kỳ họp.

            

 

Tại kỳ họp ông Nguyễn Hữu Hướng đã giao trách nhiệm cụ thể cho UBND xã và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện  đồng thời xem xét các ý kiến kiến nghị của cử tri, các đại biểu giải quyết và trả lời vào kỳ họp sau.

Tại kỳ họp có 2 Nghị quyết đã được thông qua:

1. Nghị quyết phê chuẩn kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

2. Nghị quyết về phân bổ dự toán thu - chi ngân sách năm 2020.

Thưa quý vị và các bạn sau khi 2 Nghị quyết được thông qua ông Đại biểu HĐND huyện, BT ĐU - chủ tịch HĐND x㠖 chủ tọa kỳ họp đã bế mạc kỳ họp. Chủ tọa kỳ họp đánh giá cao về tinh thần trách nhiệm của các đại biểu tham dự kỳ họp, các đại biểu đã phản ánh đúng các ý kiến kiến nghị của cử tri, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, chất lượng thiết thực bổ sung vào các báo cáo tờ trình. Tại kỳ họp trên cơ sở phân tích đánh giá một cách khách quan toàn diện, khó khăn thách thức, HĐND xã thống nhất cao với các giải pháp nêu trong báo cáo trình tại kỳ họp.

Tại kỳ họp HĐND xã ông Nguyễn Hữu Hướng – Đại biểu HĐND huyện, BT ĐU - chủ tịch HĐND xã đề nghị UBND, các ban ngành, bộ phận thuộc UBND, MTTQ và các đoàn thể từ xã đến thôn, các cơ quan đơn vị, các thôn cần khẩn trương , tích cực khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế; đoàn kết thống nhất phát huy cao nhất nội lực, tranh thủ có hiệu quả nguồn đầu tư và sự hỗ trợ của cấp trên, triển khai tích cực các nhiệm vụ, tạo sự chuyển biến rõ nét hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp; chỉ đạo quyết liệt hơn để đẩy nhanh tiến độ công tác chuyển đổi đất lúa sang cây trồng khác có giá trị kinh tế cao theo hướng tập trung, liên kết.

- Tích cực chủ động phòng chống dịch bệnh cho người và gia súc, gia cầm (nhất là bệnh dịch tả lợn Châu phi), công tác phòng chống thiên tai bão lụt.

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng các tiêu chí xã đạt chuẩn Nông thôn mới, từng bước thực hiện các tiêu chí xã Nông thôn mới nâng cao.

- Rà soát và đánh giá lại các nguồn thu, đồng thời tích cực triển khai các khoản nợ đọng, đảm bảo hoàn thành mục tiêu ngân sách và thực hành tiết kiệm chi ngân sách.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa xã hội theo hướng chuẩn hóa và xã hội hóa. Thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, đẩy mạnh xuất khẩu lao động, nâng cao đời sống cho nhân dân. Thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chính sách an ninh xã hội và các chế độ chính sách đối với người có công.

Tiếp tục giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời, hiệu quả đơn thư, kiến nghị, các mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh ngay từ cơ sở, không để xảy ra khiếu kiện đông người, vượt cấp.
            Tiếp tục đẩy mnahj cải cách hành chính, nanagc ao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực. tăng cường kiểm tra, giám sát, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, các bộ phận, ban ngành cán bộ, công chức, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong bộ máy cơ quan nhà nước. Xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, của cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm, sách nhiễu gây phiền hà cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp trong quá trình thực thi công vụ.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, các ban HĐND, vai trò trách nhiệm của các đại biểu HĐND trước cử tri và nhân dân xã nhà.

 

Tại kỳ họp Ông nguyễn Hữu Hướng- CT HĐND xã cũng nhấn mạnh ngay sau kỳ họp này, đề nghị UBND xã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, các nhiệm vụ giải pháp cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2020 trên tất cả các lĩnh vực; giải quyết có hiệu quả những tồn tại, hạn chế; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các vấn đề được kết luận tại kỳ họp. Chỉ đạo các bộ phận, ban ngành, các cơ quan, đơn vị nâng cao tinh thần trách nhiệm, nhận rõ những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, đề ra được giải pháp khắc phục để phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2020 đã được đề ra.

Sau ½ ngày làm việc tập trung cao độ, tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao kỳ họp thứ 10 HĐND xã khóa 17 nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã hoàn thành các mục tiêu đề ra và thành công tốt đẹp. kỳ họp kết thúc vào lúc 17h00 phút cùng ngày./.

 

Một số hình ảnh tại họp thứ 10 HĐND xã khóa 17 nhiệm kỳ 2016 – 2021

 

 

 

 

  

Hội đồng nhân dân xã Dân Lực kỳ họp thứ 10 HĐND xã khóa 17. Nhiệm kỳ 2016-2021

Đăng lúc: 02/01/2020 08:00:00 (GMT+7)

Sáng này 31/12/2019 tại Hội trường UBND xã Dân Lực đã diễn ra kỳ họp thứ 10 HĐND xã khóa 17 nhiệm kỳ 2016 2021.

 

          Sáng này 31/12/2019 tại Hội trường UBND xã Dân Lực đã diễn ra kỳ họp thứ 10 HĐND xã khóa 17 nhiệm kỳ 2016 – 2021.

          Về dự kỳ họp có đại diệnĐại biểu hội đồng nhân dân huyện Triệu Sơn được bầu tại xã Dân Lực. Tham dự kỳ họp có các đồng chí trong ban thường vụ Đảng ủy, các đồng chí là trưởng phó các ban ngành đoàn thể, cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn xã. Cùng 25/26 đại biểu hội đồng nhân dân xã Dân Lực khóa 17 nhiệm kỳ 2016 – 2021.

          Chủ tọa kỳ họp là ông Nguyễn Hữu Hướng – Đại biểu HĐND huyện, BT ĐU - chủ tịch HĐND xã Dân Lực và ông Lê Văn Tâm - phó CT HĐND xã Dân Lực.

          Thư ký kỳ họp là ông Lê Văn Nam - VP thống kê xã.

 

          Đúng 13h30 phút kỳ họp đã tiến hành, ông Nguyễn Hữu Hướng – Đại biểu HĐND huyện, BT ĐU - chủ tịch HĐND xã Dân Lực đã lên khai mạc kỳ họp.

          Được sự phân công ông Hoàng Văn Tú – phó CT UBND xã đã báo cáo trước kỳ họp về tình hình nhiệm vụ  KT – XH – QP – AN năm 2019, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020 và báo cáo trả lời các ý kiến kiến nghị đề nghị của cử tri sau cuộc tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND xã khóa 17 nhiệm kỳ 2016 – 2021.

 

Bà Vũ Thị Tuyết – Kế toán ngân sách xã Dân Lực báo cáo quyết toán thu chi ngân sách xã 11 tháng năm 2019, trong đó tổng thu là 17.005.245.417 đồng. tổng chi là 12.940.629.386 đồng.

            

Tiếp theo đó ông Lê Văn Nam - Thư ký hội nghị thông qua 2 Tờ trình trình trước kỳ họp:

1. Tờ trình số 120/TTr-UBND ngày 26/12/2019  về việc phê chuẩn kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

2. Tờ trình số 125/TTr-UBND ngày 31/12/2019 về xin phê chuẩn phân bổ dự toán thu - chi ngân sách năm 2020.

Tại kỳ họp ông Lê Văn Tâm – phó CT HĐND xã đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐND xã Dân Lực năm 2019  và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Ông Nguyễn Trọng Tính - Chủ tịch MTTQ xã đã báo cáo trước kỳ họp về công tác xây dựng  chính quyền và những ý kiến kiến nghị.

Trước kỳ họp Ông Nguyễn Hữu hướng – Chủ tịch HĐND x㠖 chủ tọa kỳ họp đã tóm tắt lại nội dung mà các đại biểu cần thảo luận trước kỳ họp.

Phát huy tinh thần trách nhiệm dân chủ cao.Các đại biểu đã thống nhất cao với các báo cáo tờ trình đã được nêu trong kỳ họp. Bên cạnh đó các đại biểu đã có ý kiến tham luận tại kỳ họp đồng thời  phản ánh lại một số ý kiến của cử tri tập trung về  lĩnh vực chính sách xã hội, an ninh quốc phòng, lĩnh vực đất đai, Môi trường, tư pháp hộ tịch…..

Tại kỳ họp thay mặt UBND xã ông Nguyễn Trọng Vân - Phó BT ĐU - CT UBND xã đã giải trình một số ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại biểu như về vấn đề lĩnh vực đất đai, môi trường, cải cách hành chính, tư pháp hộ tịch…..

Sau các ý kiến của các đại biểu và nội dung được thông qua tại kỳ họp ông Nguyễn Hữu Hướng – chủ tịch HĐND xã Dân Lực – chủ tọa kỳ họp đã kết luận tại kỳ họp.

            

 

Tại kỳ họp ông Nguyễn Hữu Hướng đã giao trách nhiệm cụ thể cho UBND xã và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện  đồng thời xem xét các ý kiến kiến nghị của cử tri, các đại biểu giải quyết và trả lời vào kỳ họp sau.

Tại kỳ họp có 2 Nghị quyết đã được thông qua:

1. Nghị quyết phê chuẩn kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

2. Nghị quyết về phân bổ dự toán thu - chi ngân sách năm 2020.

Thưa quý vị và các bạn sau khi 2 Nghị quyết được thông qua ông Đại biểu HĐND huyện, BT ĐU - chủ tịch HĐND x㠖 chủ tọa kỳ họp đã bế mạc kỳ họp. Chủ tọa kỳ họp đánh giá cao về tinh thần trách nhiệm của các đại biểu tham dự kỳ họp, các đại biểu đã phản ánh đúng các ý kiến kiến nghị của cử tri, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, chất lượng thiết thực bổ sung vào các báo cáo tờ trình. Tại kỳ họp trên cơ sở phân tích đánh giá một cách khách quan toàn diện, khó khăn thách thức, HĐND xã thống nhất cao với các giải pháp nêu trong báo cáo trình tại kỳ họp.

Tại kỳ họp HĐND xã ông Nguyễn Hữu Hướng – Đại biểu HĐND huyện, BT ĐU - chủ tịch HĐND xã đề nghị UBND, các ban ngành, bộ phận thuộc UBND, MTTQ và các đoàn thể từ xã đến thôn, các cơ quan đơn vị, các thôn cần khẩn trương , tích cực khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế; đoàn kết thống nhất phát huy cao nhất nội lực, tranh thủ có hiệu quả nguồn đầu tư và sự hỗ trợ của cấp trên, triển khai tích cực các nhiệm vụ, tạo sự chuyển biến rõ nét hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp; chỉ đạo quyết liệt hơn để đẩy nhanh tiến độ công tác chuyển đổi đất lúa sang cây trồng khác có giá trị kinh tế cao theo hướng tập trung, liên kết.

- Tích cực chủ động phòng chống dịch bệnh cho người và gia súc, gia cầm (nhất là bệnh dịch tả lợn Châu phi), công tác phòng chống thiên tai bão lụt.

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng các tiêu chí xã đạt chuẩn Nông thôn mới, từng bước thực hiện các tiêu chí xã Nông thôn mới nâng cao.

- Rà soát và đánh giá lại các nguồn thu, đồng thời tích cực triển khai các khoản nợ đọng, đảm bảo hoàn thành mục tiêu ngân sách và thực hành tiết kiệm chi ngân sách.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa xã hội theo hướng chuẩn hóa và xã hội hóa. Thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, đẩy mạnh xuất khẩu lao động, nâng cao đời sống cho nhân dân. Thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chính sách an ninh xã hội và các chế độ chính sách đối với người có công.

Tiếp tục giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời, hiệu quả đơn thư, kiến nghị, các mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh ngay từ cơ sở, không để xảy ra khiếu kiện đông người, vượt cấp.
            Tiếp tục đẩy mnahj cải cách hành chính, nanagc ao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực. tăng cường kiểm tra, giám sát, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, các bộ phận, ban ngành cán bộ, công chức, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong bộ máy cơ quan nhà nước. Xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, của cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm, sách nhiễu gây phiền hà cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp trong quá trình thực thi công vụ.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, các ban HĐND, vai trò trách nhiệm của các đại biểu HĐND trước cử tri và nhân dân xã nhà.

 

Tại kỳ họp Ông nguyễn Hữu Hướng- CT HĐND xã cũng nhấn mạnh ngay sau kỳ họp này, đề nghị UBND xã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, các nhiệm vụ giải pháp cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2020 trên tất cả các lĩnh vực; giải quyết có hiệu quả những tồn tại, hạn chế; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các vấn đề được kết luận tại kỳ họp. Chỉ đạo các bộ phận, ban ngành, các cơ quan, đơn vị nâng cao tinh thần trách nhiệm, nhận rõ những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, đề ra được giải pháp khắc phục để phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2020 đã được đề ra.

Sau ½ ngày làm việc tập trung cao độ, tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao kỳ họp thứ 10 HĐND xã khóa 17 nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã hoàn thành các mục tiêu đề ra và thành công tốt đẹp. kỳ họp kết thúc vào lúc 17h00 phút cùng ngày./.

 

Một số hình ảnh tại họp thứ 10 HĐND xã khóa 17 nhiệm kỳ 2016 – 2021