Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
368609

Xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn xã Dân Lực đã có nhiều bài học, kinh nghiệp được rút ra

Ngày 28/06/2019 00:00:00

 

 

          Trong thời gian qua, cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể của xã Dân Lực cùng tập trung vào cuộc để tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên và toàn thể nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình xây dựng nông thôn mới bằng nhiều hình thứcphong phú, đa dạng, gắn kết chặt chẽ giữa tuyên truyền với vận động, từ đó làm cho từng người dân, nhận thức đầy đủ và sâu sắc,

          Trong thời gian qua, cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể của xã Dân Lực cùng tập trung vào cuộc để tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên và toàn thể nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình xây dựng nông thôn mới bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, gắn kết chặt chẽ giữa tuyên truyền với vận động, từ đó làm cho từng người dân, nhận thức đầy đủ và sâu sắc, xác định rõ trách nhiệm, vai trò chủ thể trực tiếp thực hiện xây dựng NTM, từ đó nhân dân tích cực tham gia đóng góp, nhất là trong thực hiện tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa và cùng nhau thực hiện tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm.

          Cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, chăm lo phát triển văn hóa, công tác xây dựng đời sống văn hoá cơ sở đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên của cấp uỷ, chính quyền và nhân dân xã nhà. Trong 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, tiêu chí số 6 về (cơ sở vật chất văn hóa) là một tiêu chí khá quan trọng, góp phần nâng cao mức thụ hưởng văn hóa, phục vụ đời sống văn hóa tinh thần cho người dân nông thôn. Mặc dù gặp không ít khó khăn, trở ngại, nhưng xã Dân Lực đã và nỗ lực hoàn thiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trong đó có tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa.Tiêu chí này yêu cầu xã phải có nhà văn hóa hoặc hội trường đa năng và sân thể thao, các nhà văn hóa thôn phục vụ các hoạt động cộng đồng của người dân. Toàn xã có 8/8 thôn đã có nhà văn hóa, nhà văn hóa thôn có diện tích đạt chuẩn quy định. 8/8 nhà văn hoá được xây mới và tu sửa nâng cấp khang trang sạch đẹp, bảo đảm cho việc hội họp và tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao.

Bên cạnh đó việc thưc hiện tiêu chí 17 về Môi trường và an toàn thực phẩm cũng rất gian nan và phúc tạp với yêu cầu của tiêu chí: Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98% trở lên, trong đó tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch đạt từ 60% trở lên; 100% cơ sở sản xuất - kinh doanh, dịch vụ, nuôi trồng thuỷ sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường; Đường làng, ngõ xóm, cảnh quan từng hộ xanh - sạch - đẹp, không có hoạt động làm suy giảm môi trường; Nghĩa trang có quy hoạch và quản lý theo quy hoạch; Chất thải rắn sản xuất và sinh hoạt trên địa bàn, nước thải khu dân cư tập trung, cơ sở sản xuất kinh doanh được thu gom, xử lý theo quy định về bảo vệ môi trường; Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch theo quy định, đạt từ 85% trở lên; Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường, đạt từ 70% trở lên; Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo ATTP, đạt 100%.

 Tuy nhiên bằng sự chỉ đạo sát sao, sự nổ lực học hỏi và quyết tâm của cán bộ chuyên môn thì tiêu chí cũng được hoàn thành: Số hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh là: 1920/1920 hộ đạt 100 %. Trong đó số hộ sử dụng nước sạch theo quy chuẩn Quốc gia là 1531/1920 hộ đạt 80,0%; Các cơ sở Sản xuất, kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trườòa; Xã không có các hoạt động gây suy giảm môi trường và có các hoạt động phát triển môi trường xanh, sạch, đẹp; Hiện nay xã có 8 Nghĩa trang được xây dựng theo quy hoạch và hoạt động theo quy định chung của địa phương; Chất thải, nước thải được thu gom và xử lý theo quy định. Trong năm 2019 xã đã tổ chức thành công hoạt động thu gom rác thải tại khu dân cư, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm. Xã tiếp tục chỉ đạo nhân dân thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ môi trường; hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải, rác thải; tăng cường các hoạt động phát triển môi trường xanh, sạch, đẹp.

Các cơ sở sản xuất kinh doanh thì đều có quy mô nhỏ gần như không có gây ô nhiễm môi trường.

- Tỷ lệ hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh 1588/1920 hộ đạt tỷ lệ 82,7%; Tỷ lệ hộ có nhà tắm hợp vệ sinh 1588/1920 hộ đạt tỷ lệ 82,7%; Tỷ lệ hộ có bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh 1841/1920 hộ đạt tỷ lệ 95,8%.

- Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường là 865/1081 hộ chăn nuôi đạt tỷ lệ 80,0%.

- Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo ATTP, đạt 100%.

* Có thể nói sau  9 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM với sự chỉ đạo của TW, tỉnh, huyện cùng với sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, Đảng viên và nhân dân trong toàn xã. Đến nay địa phương đã hoàn thành 19 tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM. Qua đó thể hiện rõ những kết quả nổi bật, cụ thể. Đó là:

- Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt.

- Bộ mặt nông thôn được cải thiện, khang trang, sạch đẹp. Kết cấu hạ tầng cơ sở vật chất phục vụ dân sinh như: Đường giao thông, trường học, trạm y tế, cơ sở vật chất văn hóa được đầu tư phát triển.

- Tình hình ANTT-ATXH được giữ vững.

* Qua 9 năm triển khai và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM xã nhà đã rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau:

- Cấp ủy Đảng, chính quyền phải có sự tập trung chỉ đạo đồng bộ, liên tục và cụ thể đối với nhiệm vụ chung và từng công việc cụ thể ở đại phương. Huy động được sự tập trung tham gia của cả hệ thống chính trị, BCĐ phải xây dựng được kế hoạch cụ thể, có sự phân công công việc cụ thể cho từng thành viên BCĐ và công việc cho từng cấp, từng ngành để có sự tập trung thực hiện.

- Phải thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, Đảng viên và nhân dân về ý thức, tầm quan trọng của việc xây dựng NTM, công tác tuyên truyền phải có chiều sâu và rộng khắp, tạo niềm tin cao để phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư trong việc huy động nguồn lực từ nhân dân.

- Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát trong việc thu chi, quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư, nhất là nguồn huy động đóng góp của nhân dân. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, tạo lòng tin của nhân dân trong thực hiện các tiêu chí ở cơ sở.

- Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, kịp thời động viên những tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua ở cơ sở, nhân rộng điển hình những việc làm tốt, cách làm hay để tạo ra phong trào thi đua mạnh mẽ ở từng đơn vị thôn xóm trong thực hiện chương trình xây dựng NTM./.

 

 

Xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn xã Dân Lực đã có nhiều bài học, kinh nghiệp được rút ra

Đăng lúc: 28/06/2019 00:00:00 (GMT+7)

 

 

          Trong thời gian qua, cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể của xã Dân Lực cùng tập trung vào cuộc để tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên và toàn thể nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình xây dựng nông thôn mới bằng nhiều hình thứcphong phú, đa dạng, gắn kết chặt chẽ giữa tuyên truyền với vận động, từ đó làm cho từng người dân, nhận thức đầy đủ và sâu sắc,

          Trong thời gian qua, cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể của xã Dân Lực cùng tập trung vào cuộc để tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên và toàn thể nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình xây dựng nông thôn mới bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, gắn kết chặt chẽ giữa tuyên truyền với vận động, từ đó làm cho từng người dân, nhận thức đầy đủ và sâu sắc, xác định rõ trách nhiệm, vai trò chủ thể trực tiếp thực hiện xây dựng NTM, từ đó nhân dân tích cực tham gia đóng góp, nhất là trong thực hiện tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa và cùng nhau thực hiện tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm.

          Cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, chăm lo phát triển văn hóa, công tác xây dựng đời sống văn hoá cơ sở đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên của cấp uỷ, chính quyền và nhân dân xã nhà. Trong 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, tiêu chí số 6 về (cơ sở vật chất văn hóa) là một tiêu chí khá quan trọng, góp phần nâng cao mức thụ hưởng văn hóa, phục vụ đời sống văn hóa tinh thần cho người dân nông thôn. Mặc dù gặp không ít khó khăn, trở ngại, nhưng xã Dân Lực đã và nỗ lực hoàn thiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trong đó có tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa.Tiêu chí này yêu cầu xã phải có nhà văn hóa hoặc hội trường đa năng và sân thể thao, các nhà văn hóa thôn phục vụ các hoạt động cộng đồng của người dân. Toàn xã có 8/8 thôn đã có nhà văn hóa, nhà văn hóa thôn có diện tích đạt chuẩn quy định. 8/8 nhà văn hoá được xây mới và tu sửa nâng cấp khang trang sạch đẹp, bảo đảm cho việc hội họp và tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao.

Bên cạnh đó việc thưc hiện tiêu chí 17 về Môi trường và an toàn thực phẩm cũng rất gian nan và phúc tạp với yêu cầu của tiêu chí: Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98% trở lên, trong đó tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch đạt từ 60% trở lên; 100% cơ sở sản xuất - kinh doanh, dịch vụ, nuôi trồng thuỷ sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường; Đường làng, ngõ xóm, cảnh quan từng hộ xanh - sạch - đẹp, không có hoạt động làm suy giảm môi trường; Nghĩa trang có quy hoạch và quản lý theo quy hoạch; Chất thải rắn sản xuất và sinh hoạt trên địa bàn, nước thải khu dân cư tập trung, cơ sở sản xuất kinh doanh được thu gom, xử lý theo quy định về bảo vệ môi trường; Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch theo quy định, đạt từ 85% trở lên; Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường, đạt từ 70% trở lên; Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo ATTP, đạt 100%.

 Tuy nhiên bằng sự chỉ đạo sát sao, sự nổ lực học hỏi và quyết tâm của cán bộ chuyên môn thì tiêu chí cũng được hoàn thành: Số hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh là: 1920/1920 hộ đạt 100 %. Trong đó số hộ sử dụng nước sạch theo quy chuẩn Quốc gia là 1531/1920 hộ đạt 80,0%; Các cơ sở Sản xuất, kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trườòa; Xã không có các hoạt động gây suy giảm môi trường và có các hoạt động phát triển môi trường xanh, sạch, đẹp; Hiện nay xã có 8 Nghĩa trang được xây dựng theo quy hoạch và hoạt động theo quy định chung của địa phương; Chất thải, nước thải được thu gom và xử lý theo quy định. Trong năm 2019 xã đã tổ chức thành công hoạt động thu gom rác thải tại khu dân cư, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm. Xã tiếp tục chỉ đạo nhân dân thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ môi trường; hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải, rác thải; tăng cường các hoạt động phát triển môi trường xanh, sạch, đẹp.

Các cơ sở sản xuất kinh doanh thì đều có quy mô nhỏ gần như không có gây ô nhiễm môi trường.

- Tỷ lệ hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh 1588/1920 hộ đạt tỷ lệ 82,7%; Tỷ lệ hộ có nhà tắm hợp vệ sinh 1588/1920 hộ đạt tỷ lệ 82,7%; Tỷ lệ hộ có bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh 1841/1920 hộ đạt tỷ lệ 95,8%.

- Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường là 865/1081 hộ chăn nuôi đạt tỷ lệ 80,0%.

- Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo ATTP, đạt 100%.

* Có thể nói sau  9 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM với sự chỉ đạo của TW, tỉnh, huyện cùng với sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, Đảng viên và nhân dân trong toàn xã. Đến nay địa phương đã hoàn thành 19 tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM. Qua đó thể hiện rõ những kết quả nổi bật, cụ thể. Đó là:

- Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt.

- Bộ mặt nông thôn được cải thiện, khang trang, sạch đẹp. Kết cấu hạ tầng cơ sở vật chất phục vụ dân sinh như: Đường giao thông, trường học, trạm y tế, cơ sở vật chất văn hóa được đầu tư phát triển.

- Tình hình ANTT-ATXH được giữ vững.

* Qua 9 năm triển khai và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM xã nhà đã rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau:

- Cấp ủy Đảng, chính quyền phải có sự tập trung chỉ đạo đồng bộ, liên tục và cụ thể đối với nhiệm vụ chung và từng công việc cụ thể ở đại phương. Huy động được sự tập trung tham gia của cả hệ thống chính trị, BCĐ phải xây dựng được kế hoạch cụ thể, có sự phân công công việc cụ thể cho từng thành viên BCĐ và công việc cho từng cấp, từng ngành để có sự tập trung thực hiện.

- Phải thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, Đảng viên và nhân dân về ý thức, tầm quan trọng của việc xây dựng NTM, công tác tuyên truyền phải có chiều sâu và rộng khắp, tạo niềm tin cao để phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư trong việc huy động nguồn lực từ nhân dân.

- Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát trong việc thu chi, quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư, nhất là nguồn huy động đóng góp của nhân dân. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, tạo lòng tin của nhân dân trong thực hiện các tiêu chí ở cơ sở.

- Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, kịp thời động viên những tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua ở cơ sở, nhân rộng điển hình những việc làm tốt, cách làm hay để tạo ra phong trào thi đua mạnh mẽ ở từng đơn vị thôn xóm trong thực hiện chương trình xây dựng NTM./.