Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
368609

Đồng chí Lê Công Phương - UVBTV Huyện ủy - Trưởng đoàn công tác của huyện kiểm tra tiến độ thực hiện Nghị quyết 12 của BCH Đảng bộ huyện tại xã Dân Lực

Ngày 10/12/2022 20:10:04

Ngày 09/12/2022, Đồng chí Lê Công Phương UVBTV Huyện ủy - Trưởng đoàn công tác của huyện đã kiểm tra tiến độ thực hiện Nghị quyết 12 của BCH Đảng bộ huyện tại xã Dân Lực, cùng đi với đoàn có Đồng chí Lê Xuân Dương – HUV – Phó CT UBMTTQ huyện, Đồng chí Lê Xuân Trường – Chủ tịch Hội nông dân huyện.
13a683e14b74922acb65.jpg
7d118e4246d79f89c6c6.jpg
e88a91c15954800ad945.jpg
e5553858f0cd299370dc.jpg
Đồng chí lê công Phương cùng đoàn kiểm tra và động viên nhân dân thực hiện Nghị quyết 12 của BCH Huyện ủy

 

   Trước khi vào làm việc, đoàn công tác của huyện đã đi kiểm tra thực tế 1 số tuyến đường trên địa bàn xã. Xã Dân Lực đã có các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền thực hiện Nghị quyết số 12 ngày 22/7/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy đối với vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã; phân công nhiệm vụ cho các thành viên BCĐ, tổ chức hội nghị tuyên truyền, học tập, quán triệt nghị quyết; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn; thực hiện rà soát thống kê, đánh giá thực trạng hệ thống giao thông trên địa bàn xã, xây dựng phương án hỗ trợ người dân hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn từ ngân sách của địa phương, phương án xã hội hóa...

xã.jpg

Đoàn làm việc tại xã.


    Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Lê
 Công Phương - UVBTV Huyện ủy -Trưởng đoàn công tác của huyện đã biểu dương tinh thần, trách nhiệm thực hiện Nghị quyết 12 của các thôn trong xã nhất là công tác lãnh đạo, chỉ đạo vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn thực hiện Nghị quyết 12 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Qua thực tế kiểm tra, báo cáo đánh giá của các thôn và các ý kiến phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí đồng chí Lê Công Phương khẳng định Nghị quyết 12 được ban hành trong thời điểm hiện tại rất kịp thời và phù hợp với thực tế xây dựng nông thôn mới nâng cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn huyện và được nhân dân đồng tình ủng hộ.
          Để thực hiện tốt Nghị quyết 12, đồng chí đồng chí Lê
 Công Phương đề nghị: xã Dân Lực tiếp tục phân công cán bộ chỉ đạo, đôn đốc, đến từng thôn bám sát cơ sở để khi có vướng mắc thì tháo gỡ kịp thời, cùng dân hỗ trợ dân trong công tác triển khai thực hiện Nghị quyết; chỉ đạo cắm mốc và giám sát đảm bảo cắm mốc chỉ giới cho các hộ thuộc diện hiến đất; rà soát các hộ có điều kiện thì làm trước; tổ chức thực hiện tốt cơ chế hỗ trợ để thực hiện mở rộng các tuyến đường đảm bảo quy định, quan tâm công tác vận động xã hội hóa trong nhân dân, tích cực vận động, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục đồng lòng, chung sức xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và tiến tới xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu; cùng với đó là phối hợp thực hiện việc gắn số nhà, tiếp tục thực hiện, hoàn thành các tiêu chí, hoàn thiện hồ sơ xã nông thôn mới nâng cao,  thôn nông thôn mới kiểu mẫu theo thời gian quy định, phát huy những kết quả đã đạt được trong việc vận động nhân dân hiến đất, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra./.
 (CC VH-XH)

Đồng chí Lê Công Phương - UVBTV Huyện ủy - Trưởng đoàn công tác của huyện kiểm tra tiến độ thực hiện Nghị quyết 12 của BCH Đảng bộ huyện tại xã Dân Lực

Đăng lúc: 10/12/2022 20:10:04 (GMT+7)

Ngày 09/12/2022, Đồng chí Lê Công Phương UVBTV Huyện ủy - Trưởng đoàn công tác của huyện đã kiểm tra tiến độ thực hiện Nghị quyết 12 của BCH Đảng bộ huyện tại xã Dân Lực, cùng đi với đoàn có Đồng chí Lê Xuân Dương – HUV – Phó CT UBMTTQ huyện, Đồng chí Lê Xuân Trường – Chủ tịch Hội nông dân huyện.
13a683e14b74922acb65.jpg
7d118e4246d79f89c6c6.jpg
e88a91c15954800ad945.jpg
e5553858f0cd299370dc.jpg
Đồng chí lê công Phương cùng đoàn kiểm tra và động viên nhân dân thực hiện Nghị quyết 12 của BCH Huyện ủy

 

   Trước khi vào làm việc, đoàn công tác của huyện đã đi kiểm tra thực tế 1 số tuyến đường trên địa bàn xã. Xã Dân Lực đã có các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền thực hiện Nghị quyết số 12 ngày 22/7/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy đối với vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã; phân công nhiệm vụ cho các thành viên BCĐ, tổ chức hội nghị tuyên truyền, học tập, quán triệt nghị quyết; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn; thực hiện rà soát thống kê, đánh giá thực trạng hệ thống giao thông trên địa bàn xã, xây dựng phương án hỗ trợ người dân hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn từ ngân sách của địa phương, phương án xã hội hóa...

xã.jpg

Đoàn làm việc tại xã.


    Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Lê
 Công Phương - UVBTV Huyện ủy -Trưởng đoàn công tác của huyện đã biểu dương tinh thần, trách nhiệm thực hiện Nghị quyết 12 của các thôn trong xã nhất là công tác lãnh đạo, chỉ đạo vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn thực hiện Nghị quyết 12 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Qua thực tế kiểm tra, báo cáo đánh giá của các thôn và các ý kiến phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí đồng chí Lê Công Phương khẳng định Nghị quyết 12 được ban hành trong thời điểm hiện tại rất kịp thời và phù hợp với thực tế xây dựng nông thôn mới nâng cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn huyện và được nhân dân đồng tình ủng hộ.
          Để thực hiện tốt Nghị quyết 12, đồng chí đồng chí Lê
 Công Phương đề nghị: xã Dân Lực tiếp tục phân công cán bộ chỉ đạo, đôn đốc, đến từng thôn bám sát cơ sở để khi có vướng mắc thì tháo gỡ kịp thời, cùng dân hỗ trợ dân trong công tác triển khai thực hiện Nghị quyết; chỉ đạo cắm mốc và giám sát đảm bảo cắm mốc chỉ giới cho các hộ thuộc diện hiến đất; rà soát các hộ có điều kiện thì làm trước; tổ chức thực hiện tốt cơ chế hỗ trợ để thực hiện mở rộng các tuyến đường đảm bảo quy định, quan tâm công tác vận động xã hội hóa trong nhân dân, tích cực vận động, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục đồng lòng, chung sức xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và tiến tới xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu; cùng với đó là phối hợp thực hiện việc gắn số nhà, tiếp tục thực hiện, hoàn thành các tiêu chí, hoàn thiện hồ sơ xã nông thôn mới nâng cao,  thôn nông thôn mới kiểu mẫu theo thời gian quy định, phát huy những kết quả đã đạt được trong việc vận động nhân dân hiến đất, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra./.
 (CC VH-XH)