Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
368609

Nhân dân thôn Đô Trang, thôn Phúc Hải tiếp tục hưởng ứng phong trào hiến đất mở rộng đường quyết tâm xây dựng thành công xã Nông thôn mới nâng cao năm 2022

Ngày 17/12/2022 20:56:27

Trong những ngày vừa qua cấp uỷ đảng chính quyền từ xã đến thôn tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác tuyên truyền nhằm thực hiện tốt nghị quyết số 12-NQ-HU ngày 22 tháng 7 năm 2022 nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về tăng cường công tác lãnh đạo của cấp uỷ đối với vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Triệu Sơn; Đề án số 02-ĐA/HU ngày 22/7/72022 của huyện uỷ huyện Triệu Sơn về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Triệu Sơn giai đoạn 2022 – 2025. Ngay sau khi Nghị quyết, đề án của huyện được triển khai, Đảng uỷ xã Dân Lực đã ban hành Quyết định số 71-QĐ/ĐU ngày 15/8/2022 về thành lập Ban chỉ đạo vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã Dân Lực. Quyết định  số 72-QĐ/ĐU ngày 15/8/2022 về việc thành lập ban vận động hiến đất mở rộng đường và phân công cụ thể cho từng thành viên trong ban chỉ đạo.  

Kính thưa bà con nhân dân xã Dân Lực, ngay sau khi ra quyết định thành lập, Đảng uỷ đã phân công , giao nhiệm vụ, trách nhiệm cho từng thành viên trong việc vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã đến nay phong trào hiến đất mở rộng đường đã có nhiều khởi sắc vượt bậc. 

Trong sự phân công mỗi đồng chí thành viên trong ban chỉ đạo phải có trách nhiệm tuyên truyền mục đích lợi ích của việc nhân dân hiến đất mở rộng đường, cơ chế nhận hỗ trợ khuyến khích kích cầu của xã, huyện, hướng dẫn và vận động và cùng nhân dân thực hiện hiến đất mở rộng đường. Với nhiệm vụ được giao lớn, trách nhiệm cao từng thành viên ban chỉ đạo đã tích cực nổ lực, bám sát cơ cơ, nghĩ ra nhiều giải pháp cáchs làm hay sáng tạo, nhiều hướng đi theo phương châm phát huy tính tiền phong gương mẫu đảng viên đi trước, ban vận đông, tổ vận động đi từng ngõ gõ từng nhà vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường để phục vụ chính nhân dân. Đến nay có thể thấy phong trào xây dựng Nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã đang nở rộ ở nhiều thôn, có thôn mới bắt đầu, có thôn đã và đang thực hiện, có thôn trong 1 lúc làm nhiều tuyến đường. Đặc biệt tại Phúc Hải sau khi ngõ an ninh số 2 với 13 hộ đã hiến đất mở rộng đường 2 bên với tổng diện tích là 136,6 m2 đã làm xong mương, dựng xong tấm lam tạo ra một con đường bê tông rộng, khang trang, sạch đẹp đã lan toả được tinh thần phấn khởi sang các ngõ an ninh trong thôn kể cả ở các thôn khác trên địa bàn toàn xã. Đến nay thôn Phúc Hải nhân dân tổ an ninh số 3, số 6, số 7 đã và đang tiếp tục hiến đất mở rộng đường. Tại tổ an ninh số 3 Hộ gia đình ô Tuyến, hộ GĐ ô Hộ vui, hộ GĐ bà y Thông, hộ GĐ Ô tuý Kiểm, hộ GĐ bà Thơm thông; hộ GĐ bà Minh Đông; hộ GĐ Bà Hà Khánh; hộ GĐ Ô Tý Ngọc; hộ GĐ Ô Thà với chiều dài đường 125m đến nay các hộ tổ an ninh số 3 đã lùi tường hiến đất mở rộng đường được 60m chiều dài. Trong đó trung bình mỗi hộ hiến 0,5m, đặc biệt trong 8 hộ của tổ an ninh số 3 thì có hộ bà Y thông đã hiến 21,5m. tại tổ an ninh số 6,7 với chiều dài đường thôn là 250m 12 hộ gia đình gồm hộ GĐ Ô Thiềng côi, hộ GĐ ô Do Long, hộ GĐ Ô Bốn, hộ GĐ Bà tuyết Thược, hộ GĐ A Bình cần, hộ GĐ A Thức cấp, hộ GĐ Ô Đông Tơ, hộ GĐ A Thực loan, hộ GĐ A Bính Nhiên, hộ GĐ Anh Bích Nga, hộ GĐ Bà Trâm bằng, hộ GĐ Ô Hường Huệ  đã tham gia hưởng ứng tích cực hiến đất mở rộng đường trung bình mỗi hộ đã hiến 5m2 trở lên. Với sự đồng thuận quyết tâm trong xây dựng nông thôn mới nâng cao ngày 23/8/2022 tại tổ an ninh số 9 từ hộ gia đình nhà ông Lanh đến hộ gia đình nhà ông Nguyện thôn Đô Trang 21 hộ gia đình trong tổ gồm hộ gia đình Ô Lanh, hộ GĐ ô Dũng dung, hộ GĐ A Đồng Hiền, hộ GĐ Ô Hương Dĩnh, hộ GĐ bà mến đạt, hộ GĐ Ông bình ngọt, hộ GĐ chị Nga thảo, hộ GĐ bà nữ kim, hộ GĐ ô Nguyệt thể, hộ GĐ ô Trọng nga, hộ GĐ bà khuyên, hộ GĐ ô vẻ hồng, hộ GĐ ô tuất an, hộ GĐ chị linh cúc, hộ GĐ bà Hải thơm, hộ GĐ a tiến ba, hộ GĐ ô ba, vanh thắng tú, hộ GĐ ô Chủ, hộ GĐ bà oanh cường, hộ GĐ ông Giang niệm đã thống nhất đồng lòng quyết tâm hưởng ứng phong trào hiến đất mở rộng đường với chiều dài 212m , các hộ 2 bên đường mỗi hộ hiến rộng 0,5m. Tổng diện tích đất các hộ hiến đất tại tổ an ninh số 9 thôn Đô Trang là 212m2. Bên cạnh đó hệ thống mương thoát nước cũng được xây đổ đáy và có tấm đậy. Đặc biệt chiều dài 138m mương sẽ được hộ gia đình anh Giang niệm hỗ trợ vật liệu xây dựng. Đây đúng là những tấm gương sáng, những tấm gương luôn tiên phong gương mẫu trong mọi trong trào. Đây cũng là kết quả của sự đoàn kết, nổ lực và tinh thần trách nhiệm cao của nhân dân các tổ, của chi uỷ, ban công tác mặt trận thôn đã cùng các hộ trong tổ chung tay góp sức để cùng nhau bàn và cùng nhau làm. Diện tích hiến đất hiến của các hộ sẽ luôn luôn được thôn, xã ghi nhận biểu dương. 

Kính thưa bà con nhân dân xã Dân Lực.

Tính đến ngày 23/8/2022 Ban chỉ đạo nông thôn mới nâng cao xã Dân Lực đã cấp 216,65 tấn xi măng trong đó thôn Ân Mọc đã cấp 70,5 tấn, thôn Thiện chính đã cấp 34,1 tấn, thôn Phúc hải đã cấp 28 tấn, thôn Xuân tiên đã cấp 0,45 tấn, thôn Thị tứ đã cấp 40 tấn, thôn Đô trang đã cấp 2,1 tấn;  Đã cấp tổng 771 tấm lam cho các hộ tại các thôn trong đó Thiện Chính đã cấp 260 tấm, Ân Mọc đã cấp 68 tấm, Tiên Mộc đã cấp 180 tấm, Phúc Hải đã cấp 120 tấm, Đô Trang đã cấp 21 tấm, Xuân tiên đã cấp 7 tấm, đô xã đã cấp 15 tấm lam cho các hộ  đã tự nguyện hiến đất, xây lại tường, mở rộng các tuyến đường nội thôn chưa đủ 4m trở lên. Tổng diện tích đất các hộ đã hiến là 1.497m dài, mở rộng trung bình 0,5m. 

Để thực hiện thắng lợi Nghị Quyết đại hội Đảng bộ xã Dân Lực lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020 – 2025 về xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao 2022.  Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện về giao thông nông thôn góp phần xây dựng thành công huyện NTM nâng cao vào năm  2024, năm 2025 là một trong những huyện dẫn đầu của tỉnh, trở thành Thị xã trực thuộc tỉnh trước năm 2030. Ban chỉ đạo xây dựng Nông mới nâng cao xã Dân Lực tiếp tục kêu gọi cán bộ đảng viên, người thân của cán bộ đảng viên gương mẫu thực hiện phong trào hiến đất mở rộng đường với phương châm Đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Toàn thể nhân dân trên địa bàn xã Dân Lực hãy nêu cao tinh thần tự nguyện, đoàn kết cùng nhau thực hiện và truyền tai nhau phong trào hiến đất mở rộng đường. Ban chỉ đạo xây dựng Nông mới nâng cao xã Dân Lực cũng kêu gọi những hộ trong khu dân cư không phải hiến đất nhưng được hưởng lợi từ việc mở rộng đường đóng góp hỗ trợ cho các hộ tình nguyện hiến đất để xây lại cổng, tường rào phải phá dỡ. Nhân dân là chủ thể trong việc quyết định thành bại của chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn toàn xã. Chính vì thế mỗi người dân hãy là người công dân gương mẫu, góp công góp sức xây dựng quê hương xã Dân Lực ngày càng giàu đẹp, khang trang.

 

Một số hình ảnh nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao:

068dc4907d53b80de142.jpg
z3557758620443_363262b184ebf17c7ecc670620e7dd09.jpg
z3571898229916_d0dbb04fbc5d8d01c8cee2ed6c7a9fb6.jpg
z3682331715173_376394d20d81c25e00ec7aacf978456d.jpg
z3664595161607_73068a6aff9ac13ad089711d12ceea5a.jpg
z3675318935360_61664e4b2d42fa15923576fa6f9c053b.jpg
z3685151629207_3198149ec662969cdbf5819dc7cf0071.jpg 

Nhân dân thôn Đô Trang, thôn Phúc Hải tiếp tục hưởng ứng phong trào hiến đất mở rộng đường quyết tâm xây dựng thành công xã Nông thôn mới nâng cao năm 2022

Đăng lúc: 17/12/2022 20:56:27 (GMT+7)

Trong những ngày vừa qua cấp uỷ đảng chính quyền từ xã đến thôn tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác tuyên truyền nhằm thực hiện tốt nghị quyết số 12-NQ-HU ngày 22 tháng 7 năm 2022 nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về tăng cường công tác lãnh đạo của cấp uỷ đối với vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Triệu Sơn; Đề án số 02-ĐA/HU ngày 22/7/72022 của huyện uỷ huyện Triệu Sơn về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Triệu Sơn giai đoạn 2022 – 2025. Ngay sau khi Nghị quyết, đề án của huyện được triển khai, Đảng uỷ xã Dân Lực đã ban hành Quyết định số 71-QĐ/ĐU ngày 15/8/2022 về thành lập Ban chỉ đạo vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã Dân Lực. Quyết định  số 72-QĐ/ĐU ngày 15/8/2022 về việc thành lập ban vận động hiến đất mở rộng đường và phân công cụ thể cho từng thành viên trong ban chỉ đạo.  

Kính thưa bà con nhân dân xã Dân Lực, ngay sau khi ra quyết định thành lập, Đảng uỷ đã phân công , giao nhiệm vụ, trách nhiệm cho từng thành viên trong việc vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã đến nay phong trào hiến đất mở rộng đường đã có nhiều khởi sắc vượt bậc. 

Trong sự phân công mỗi đồng chí thành viên trong ban chỉ đạo phải có trách nhiệm tuyên truyền mục đích lợi ích của việc nhân dân hiến đất mở rộng đường, cơ chế nhận hỗ trợ khuyến khích kích cầu của xã, huyện, hướng dẫn và vận động và cùng nhân dân thực hiện hiến đất mở rộng đường. Với nhiệm vụ được giao lớn, trách nhiệm cao từng thành viên ban chỉ đạo đã tích cực nổ lực, bám sát cơ cơ, nghĩ ra nhiều giải pháp cáchs làm hay sáng tạo, nhiều hướng đi theo phương châm phát huy tính tiền phong gương mẫu đảng viên đi trước, ban vận đông, tổ vận động đi từng ngõ gõ từng nhà vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường để phục vụ chính nhân dân. Đến nay có thể thấy phong trào xây dựng Nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã đang nở rộ ở nhiều thôn, có thôn mới bắt đầu, có thôn đã và đang thực hiện, có thôn trong 1 lúc làm nhiều tuyến đường. Đặc biệt tại Phúc Hải sau khi ngõ an ninh số 2 với 13 hộ đã hiến đất mở rộng đường 2 bên với tổng diện tích là 136,6 m2 đã làm xong mương, dựng xong tấm lam tạo ra một con đường bê tông rộng, khang trang, sạch đẹp đã lan toả được tinh thần phấn khởi sang các ngõ an ninh trong thôn kể cả ở các thôn khác trên địa bàn toàn xã. Đến nay thôn Phúc Hải nhân dân tổ an ninh số 3, số 6, số 7 đã và đang tiếp tục hiến đất mở rộng đường. Tại tổ an ninh số 3 Hộ gia đình ô Tuyến, hộ GĐ ô Hộ vui, hộ GĐ bà y Thông, hộ GĐ Ô tuý Kiểm, hộ GĐ bà Thơm thông; hộ GĐ bà Minh Đông; hộ GĐ Bà Hà Khánh; hộ GĐ Ô Tý Ngọc; hộ GĐ Ô Thà với chiều dài đường 125m đến nay các hộ tổ an ninh số 3 đã lùi tường hiến đất mở rộng đường được 60m chiều dài. Trong đó trung bình mỗi hộ hiến 0,5m, đặc biệt trong 8 hộ của tổ an ninh số 3 thì có hộ bà Y thông đã hiến 21,5m. tại tổ an ninh số 6,7 với chiều dài đường thôn là 250m 12 hộ gia đình gồm hộ GĐ Ô Thiềng côi, hộ GĐ ô Do Long, hộ GĐ Ô Bốn, hộ GĐ Bà tuyết Thược, hộ GĐ A Bình cần, hộ GĐ A Thức cấp, hộ GĐ Ô Đông Tơ, hộ GĐ A Thực loan, hộ GĐ A Bính Nhiên, hộ GĐ Anh Bích Nga, hộ GĐ Bà Trâm bằng, hộ GĐ Ô Hường Huệ  đã tham gia hưởng ứng tích cực hiến đất mở rộng đường trung bình mỗi hộ đã hiến 5m2 trở lên. Với sự đồng thuận quyết tâm trong xây dựng nông thôn mới nâng cao ngày 23/8/2022 tại tổ an ninh số 9 từ hộ gia đình nhà ông Lanh đến hộ gia đình nhà ông Nguyện thôn Đô Trang 21 hộ gia đình trong tổ gồm hộ gia đình Ô Lanh, hộ GĐ ô Dũng dung, hộ GĐ A Đồng Hiền, hộ GĐ Ô Hương Dĩnh, hộ GĐ bà mến đạt, hộ GĐ Ông bình ngọt, hộ GĐ chị Nga thảo, hộ GĐ bà nữ kim, hộ GĐ ô Nguyệt thể, hộ GĐ ô Trọng nga, hộ GĐ bà khuyên, hộ GĐ ô vẻ hồng, hộ GĐ ô tuất an, hộ GĐ chị linh cúc, hộ GĐ bà Hải thơm, hộ GĐ a tiến ba, hộ GĐ ô ba, vanh thắng tú, hộ GĐ ô Chủ, hộ GĐ bà oanh cường, hộ GĐ ông Giang niệm đã thống nhất đồng lòng quyết tâm hưởng ứng phong trào hiến đất mở rộng đường với chiều dài 212m , các hộ 2 bên đường mỗi hộ hiến rộng 0,5m. Tổng diện tích đất các hộ hiến đất tại tổ an ninh số 9 thôn Đô Trang là 212m2. Bên cạnh đó hệ thống mương thoát nước cũng được xây đổ đáy và có tấm đậy. Đặc biệt chiều dài 138m mương sẽ được hộ gia đình anh Giang niệm hỗ trợ vật liệu xây dựng. Đây đúng là những tấm gương sáng, những tấm gương luôn tiên phong gương mẫu trong mọi trong trào. Đây cũng là kết quả của sự đoàn kết, nổ lực và tinh thần trách nhiệm cao của nhân dân các tổ, của chi uỷ, ban công tác mặt trận thôn đã cùng các hộ trong tổ chung tay góp sức để cùng nhau bàn và cùng nhau làm. Diện tích hiến đất hiến của các hộ sẽ luôn luôn được thôn, xã ghi nhận biểu dương. 

Kính thưa bà con nhân dân xã Dân Lực.

Tính đến ngày 23/8/2022 Ban chỉ đạo nông thôn mới nâng cao xã Dân Lực đã cấp 216,65 tấn xi măng trong đó thôn Ân Mọc đã cấp 70,5 tấn, thôn Thiện chính đã cấp 34,1 tấn, thôn Phúc hải đã cấp 28 tấn, thôn Xuân tiên đã cấp 0,45 tấn, thôn Thị tứ đã cấp 40 tấn, thôn Đô trang đã cấp 2,1 tấn;  Đã cấp tổng 771 tấm lam cho các hộ tại các thôn trong đó Thiện Chính đã cấp 260 tấm, Ân Mọc đã cấp 68 tấm, Tiên Mộc đã cấp 180 tấm, Phúc Hải đã cấp 120 tấm, Đô Trang đã cấp 21 tấm, Xuân tiên đã cấp 7 tấm, đô xã đã cấp 15 tấm lam cho các hộ  đã tự nguyện hiến đất, xây lại tường, mở rộng các tuyến đường nội thôn chưa đủ 4m trở lên. Tổng diện tích đất các hộ đã hiến là 1.497m dài, mở rộng trung bình 0,5m. 

Để thực hiện thắng lợi Nghị Quyết đại hội Đảng bộ xã Dân Lực lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020 – 2025 về xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao 2022.  Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện về giao thông nông thôn góp phần xây dựng thành công huyện NTM nâng cao vào năm  2024, năm 2025 là một trong những huyện dẫn đầu của tỉnh, trở thành Thị xã trực thuộc tỉnh trước năm 2030. Ban chỉ đạo xây dựng Nông mới nâng cao xã Dân Lực tiếp tục kêu gọi cán bộ đảng viên, người thân của cán bộ đảng viên gương mẫu thực hiện phong trào hiến đất mở rộng đường với phương châm Đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Toàn thể nhân dân trên địa bàn xã Dân Lực hãy nêu cao tinh thần tự nguyện, đoàn kết cùng nhau thực hiện và truyền tai nhau phong trào hiến đất mở rộng đường. Ban chỉ đạo xây dựng Nông mới nâng cao xã Dân Lực cũng kêu gọi những hộ trong khu dân cư không phải hiến đất nhưng được hưởng lợi từ việc mở rộng đường đóng góp hỗ trợ cho các hộ tình nguyện hiến đất để xây lại cổng, tường rào phải phá dỡ. Nhân dân là chủ thể trong việc quyết định thành bại của chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn toàn xã. Chính vì thế mỗi người dân hãy là người công dân gương mẫu, góp công góp sức xây dựng quê hương xã Dân Lực ngày càng giàu đẹp, khang trang.

 

Một số hình ảnh nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao:

068dc4907d53b80de142.jpg
z3557758620443_363262b184ebf17c7ecc670620e7dd09.jpg
z3571898229916_d0dbb04fbc5d8d01c8cee2ed6c7a9fb6.jpg
z3682331715173_376394d20d81c25e00ec7aacf978456d.jpg
z3664595161607_73068a6aff9ac13ad089711d12ceea5a.jpg
z3675318935360_61664e4b2d42fa15923576fa6f9c053b.jpg
z3685151629207_3198149ec662969cdbf5819dc7cf0071.jpg