Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
368609

Xã Dân Lực tiếp tục thực hiện Nghị quyết 12-NQ/HU của BCH Huyện ủy Triệu Sơn

Ngày 08/12/2022 00:43:49

Nghị quyết 12-NQ/HU của BCH Huyện ủy Triệu Sơn là Nghị quyết chuyên đề rất quan trọng của BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, việc triển khai thực hiện Nghị quyết có ý nghĩa rất lớn là cuộc cách mạng trên địa bàn huyện nhằm chỉnh trang, nâng cấp hệ thống đường giao thông, xây dựng cơ sở hạ tầng của các xã, thị trấn khang trang, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH và nhu cầu đi lại giao thương của người dân.  

Nghị quyết 12-NQ/HU của BCH Huyện ủy về tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy đối với vận động nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện; Đề án nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo vận động nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Triệu Sơn giai đoạn 2022 - 2025. 

      Với quan điểm vận động Nhân dân hiến đất để mở rộng, xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng giao thông là định hướng quan trọng, nhiệm vụ trọng tâm, tạo tiền đề để phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng huyện Triệu Sơn trở thành đô thị trong tương lai. Mục tiêu tạo chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện về giao thông nông thôn trên địa bàn huyện; phấn đấu đến năm 2025 hệ thống giao thông nông thôn cơ bản được mở rộng, nâng cấp, xây dựng đảm bảo nhu cầu đi lại của Nhân dân, tạo tiền đề để phát triển kinh tế - xã hội, hiện thực hóa “Khát vọng phát triển đi lên”; phấn đấu đến năm 2024 đạt huyện nông thôn mới nâng cao, năm 2025 là một trong những huyện dẫn đầu của tỉnh, trở thành Thị xã trực thuộc tỉnh trước năm 2030. Toàn huyện phấn đấu vận động Nhân dân hiến đất mở rộng mặt đường huyện đạt 100% chiều dài cần phải mở rộng; đường xã, đường thôn và đường ngõ xóm đạt 60% trở lên chiều dài cần mở rộng.    

Trong những tháng qua từ khi Nghị quyết 12-NQ/HU của BCH Huyện ủy được ban hành, công tác vận động Nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn của xã Dân Lực được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của xã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đã đạt được kết quả tích cực; cùng với sự quan tâm đầu tư của cấp trên, sự đóng góp của người dân, Đảng bộ xã, HĐND, UBND xã đã ban hành nhiều chủ trương để hỗ trợ, đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng giao thông nông thôn gắn với triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay hệ thống đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã cơ bản đáp ứng được nhu cầu đi lại của Nhân dân góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của xã.

Tính đến đầu 12/2022 Ban chỉ đạo nông thôn mới nâng cao xã Dân Lực đã cấp 906,8 tấn xi măng và 1528 tấm lam cho các hộ đã tự nguyện hiến đất, xây lại tường, mở rộng các tuyến đường nội thôn. Trên địa bàn toàn xã có 232 hộ với tổng diện tích đất các hộ trong toàn xã đã hiến là 3.750m2

Hiện tại xã đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân để nhân dân hiểu rõ về ý nghĩa của việc thực hiện Nghị quyết từ đó cùng tham gia thực hiện có hiệu quả việc hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã nhằm chỉnh trang, nâng cấp hệ thống đường giao thông, xây dựng cơ sở hạ tầng của xã được khang trang, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đi lại giao thương của người dân, góp phần xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao năm 2022./.

 

Xã Dân Lực tiếp tục thực hiện Nghị quyết 12-NQ/HU của BCH Huyện ủy Triệu Sơn

Đăng lúc: 08/12/2022 00:43:49 (GMT+7)

Nghị quyết 12-NQ/HU của BCH Huyện ủy Triệu Sơn là Nghị quyết chuyên đề rất quan trọng của BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, việc triển khai thực hiện Nghị quyết có ý nghĩa rất lớn là cuộc cách mạng trên địa bàn huyện nhằm chỉnh trang, nâng cấp hệ thống đường giao thông, xây dựng cơ sở hạ tầng của các xã, thị trấn khang trang, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH và nhu cầu đi lại giao thương của người dân.  

Nghị quyết 12-NQ/HU của BCH Huyện ủy về tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy đối với vận động nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện; Đề án nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo vận động nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Triệu Sơn giai đoạn 2022 - 2025. 

      Với quan điểm vận động Nhân dân hiến đất để mở rộng, xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng giao thông là định hướng quan trọng, nhiệm vụ trọng tâm, tạo tiền đề để phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng huyện Triệu Sơn trở thành đô thị trong tương lai. Mục tiêu tạo chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện về giao thông nông thôn trên địa bàn huyện; phấn đấu đến năm 2025 hệ thống giao thông nông thôn cơ bản được mở rộng, nâng cấp, xây dựng đảm bảo nhu cầu đi lại của Nhân dân, tạo tiền đề để phát triển kinh tế - xã hội, hiện thực hóa “Khát vọng phát triển đi lên”; phấn đấu đến năm 2024 đạt huyện nông thôn mới nâng cao, năm 2025 là một trong những huyện dẫn đầu của tỉnh, trở thành Thị xã trực thuộc tỉnh trước năm 2030. Toàn huyện phấn đấu vận động Nhân dân hiến đất mở rộng mặt đường huyện đạt 100% chiều dài cần phải mở rộng; đường xã, đường thôn và đường ngõ xóm đạt 60% trở lên chiều dài cần mở rộng.    

Trong những tháng qua từ khi Nghị quyết 12-NQ/HU của BCH Huyện ủy được ban hành, công tác vận động Nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn của xã Dân Lực được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của xã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đã đạt được kết quả tích cực; cùng với sự quan tâm đầu tư của cấp trên, sự đóng góp của người dân, Đảng bộ xã, HĐND, UBND xã đã ban hành nhiều chủ trương để hỗ trợ, đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng giao thông nông thôn gắn với triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay hệ thống đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã cơ bản đáp ứng được nhu cầu đi lại của Nhân dân góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của xã.

Tính đến đầu 12/2022 Ban chỉ đạo nông thôn mới nâng cao xã Dân Lực đã cấp 906,8 tấn xi măng và 1528 tấm lam cho các hộ đã tự nguyện hiến đất, xây lại tường, mở rộng các tuyến đường nội thôn. Trên địa bàn toàn xã có 232 hộ với tổng diện tích đất các hộ trong toàn xã đã hiến là 3.750m2

Hiện tại xã đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân để nhân dân hiểu rõ về ý nghĩa của việc thực hiện Nghị quyết từ đó cùng tham gia thực hiện có hiệu quả việc hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã nhằm chỉnh trang, nâng cấp hệ thống đường giao thông, xây dựng cơ sở hạ tầng của xã được khang trang, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đi lại giao thương của người dân, góp phần xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao năm 2022./.