Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
368609

Tiến độ xây dựng Nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã Dân Lực

Ngày 01/11/2022 23:11:38

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, thực hiện Nghị quyết 12-NQ/HU ngày 22/07/2022 của BCH Huyện ủy về "tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy đối với vận động nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông trên địa bàn huyện Triệu Sơn giai đoạn 2022 - 2025" đến nay xã Dân Lực vẫn đang tiếp tục tập trung vận động nhân dân hiến đất lùi tường mở rộng đường. Bên cạnh đó một số tiêu chí được được các sở ban ngành thẩm định và duyệt hồ sơ. Tính đến ngày 30/10/2022 Ban chỉ đạo nông thôn mới nâng cao xã Dân Lực đã cấp 418,55 tấn ximang, 1458 tấm lam cho các thôn, cụ thể:

+ Thôn Thiện Chính 50.7 tấn xi mang, 545 tấm lam.

+ Thôn Ân Mọc: 98.3 tấn xi măng, 145 tấm lam.

+ Thôn Tiên Mọc: 92 tấn xi mang, 280 tấm lam.

+ Thôn Thị Tứ: 40 tấn xi mang

+ Thôn Đô Trang: 28.5 tấn xi mang, 111 tấm lam.

+ Thôn Đô Xá: 16 tấn xi mang, 45 tấm lam.

+ Thôn Phúc Hải: 65 tấn xi mang, 300 tấm lam.

+ Thôn Xuân Tiên: 28,05 tấn xi mang, 32 tấm lam.

-  Đường GTNT: làm mới 255 m rộng 4m, đổ lại 238 m đường rộng 4 – 4,5 m, dày 15 cm.

- Mương thoát nước: đã làm xong 1250 m mương.

- Xây tường rào, dựng lam: 2916 m.

- Hiến đất: 162 hộ, diện tích 3575 m2

 

         Tại buổi giao ban tiến độ xây dựng NTM đồng chí trưởng ban chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao xã Dân Lực đề nghị các đồng chí là đảng uỷ viên được phân công phụ trách chỉ đạo các thôn tiếp tục tập trung dành nhiều thời gian xuống thôn, cùng thôn vận động nhân dân tiếp tục hiến đất, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cùng thôn để xử lý nhanh gọn, dứt điểm; Các thôn cần rà soát lại các đầu việc đã làm và chưa làm. Những việc chưa lầm cần phải làm ngay. Tại buổi giao ban tiến độ NTM nâng cao đồng chí trưởng ban cũng yêu cầu các đồng chí cán bộ công chức được giao hoàn thiện hồ sơ, cần phải nghiên cứu, học hỏi, trao đổi cấp trên sớm hoàn thiện hồ sơ để mời tỉnh về thẩm định xã NTM nâng cao trên địa bàn xã vào tháng 12/2022.

Một số hình ảnh nhân dân tiếp tục hiến đất mở rộng đường:

 2d07d2bb42c0849eddd1.jpg
9a20eba47ddfbb81e2ce.jpg
94f5b71b2160e73ebe71.jpg
140076536720a17ef831.jpg
affd41564225847bdd34.jpg
d3a6ef7b7800be5ee711.jpg
b004a7f82f84e9dab095.jpg
a53abe14296fef31b67e.jpg

Tiến độ xây dựng Nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã Dân Lực

Đăng lúc: 01/11/2022 23:11:38 (GMT+7)

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, thực hiện Nghị quyết 12-NQ/HU ngày 22/07/2022 của BCH Huyện ủy về "tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy đối với vận động nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông trên địa bàn huyện Triệu Sơn giai đoạn 2022 - 2025" đến nay xã Dân Lực vẫn đang tiếp tục tập trung vận động nhân dân hiến đất lùi tường mở rộng đường. Bên cạnh đó một số tiêu chí được được các sở ban ngành thẩm định và duyệt hồ sơ. Tính đến ngày 30/10/2022 Ban chỉ đạo nông thôn mới nâng cao xã Dân Lực đã cấp 418,55 tấn ximang, 1458 tấm lam cho các thôn, cụ thể:

+ Thôn Thiện Chính 50.7 tấn xi mang, 545 tấm lam.

+ Thôn Ân Mọc: 98.3 tấn xi măng, 145 tấm lam.

+ Thôn Tiên Mọc: 92 tấn xi mang, 280 tấm lam.

+ Thôn Thị Tứ: 40 tấn xi mang

+ Thôn Đô Trang: 28.5 tấn xi mang, 111 tấm lam.

+ Thôn Đô Xá: 16 tấn xi mang, 45 tấm lam.

+ Thôn Phúc Hải: 65 tấn xi mang, 300 tấm lam.

+ Thôn Xuân Tiên: 28,05 tấn xi mang, 32 tấm lam.

-  Đường GTNT: làm mới 255 m rộng 4m, đổ lại 238 m đường rộng 4 – 4,5 m, dày 15 cm.

- Mương thoát nước: đã làm xong 1250 m mương.

- Xây tường rào, dựng lam: 2916 m.

- Hiến đất: 162 hộ, diện tích 3575 m2

 

         Tại buổi giao ban tiến độ xây dựng NTM đồng chí trưởng ban chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao xã Dân Lực đề nghị các đồng chí là đảng uỷ viên được phân công phụ trách chỉ đạo các thôn tiếp tục tập trung dành nhiều thời gian xuống thôn, cùng thôn vận động nhân dân tiếp tục hiến đất, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cùng thôn để xử lý nhanh gọn, dứt điểm; Các thôn cần rà soát lại các đầu việc đã làm và chưa làm. Những việc chưa lầm cần phải làm ngay. Tại buổi giao ban tiến độ NTM nâng cao đồng chí trưởng ban cũng yêu cầu các đồng chí cán bộ công chức được giao hoàn thiện hồ sơ, cần phải nghiên cứu, học hỏi, trao đổi cấp trên sớm hoàn thiện hồ sơ để mời tỉnh về thẩm định xã NTM nâng cao trên địa bàn xã vào tháng 12/2022.

Một số hình ảnh nhân dân tiếp tục hiến đất mở rộng đường:

 2d07d2bb42c0849eddd1.jpg
9a20eba47ddfbb81e2ce.jpg
94f5b71b2160e73ebe71.jpg
140076536720a17ef831.jpg
affd41564225847bdd34.jpg
d3a6ef7b7800be5ee711.jpg
b004a7f82f84e9dab095.jpg
a53abe14296fef31b67e.jpg