Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
368609

xã Dân Lực thi đua xây dựng Nông thôn mới nâng cao

Ngày 16/04/2022 14:59:47

 

 

         Xây dựng Nông thôn mới là cuộc cách mạng và cuộc vận động lớn để cộng đồng dân cư nông thôn đồng lòng xây dựng thôn, xã khang trang, sạch đẹp; phát triển sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ một cách toàn diện; có nếp sống văn hoá, môi trường và an ninh nông thôn được đảm bảo; thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao. 

Năm 2022 xã Dân Lực là 1 trong 8 xã được huyện chọn và giao xây dựng thành công xã Nông thôn mới nâng cao. Đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, quan trọng của xã nhà đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và mọi người dân với tinh thần: Phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, huy động nội lực, tranh thủ ngoại lực xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng cũng như thiết chế văn hoá nông thôn nhằm phát huy sức dân để chăm lo và phục vụ tốt hơn cho nhân dân.

         Dưới sự triển khai của Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới nâng cao xã Dân Lực, trong thời gian qua các thôn đã thành lập các tiểu ban chỉ đạo tại thôn, xác định rõ các nội dung công việc và bàn thảo với nhân dân để tổ chức thực hiện. Đến nay đã có 4/8 thôn tổ chức tốt việc họp nhân dân thống nhất các hạng mục công việc và số tiền thu đóng góp để thực hiện như: Thôn Ân Mộc thu 300 000đ/khẩu để chỉnh trang nhà văn hóa thôn, làm nhà vệ sinh, mương tiêu thoát nước; thôn Thiện Chính thu 380 000đ/khẩu để chỉnh trang nhà văn hóa thôn, làm nhà vệ sinh, và một số hạng mục giao thông. Tiên Mọc và Xuân Tiên là 2 thôn có khuôn viên,  nhà văn hóa không đủ diện tích, trong đó thôn Tiên Mọc đã thống nhất làm nhà văn hoá thôn và khu thể thao mới với mức đóng góp 800.000đ/khẩu, thôn Xuân tiên thống nhất làm nhà văn hoá và khu thể thao mới với mức đóng 800.000đ đến  900.000đ/khẩu. Các thôn còn lại họp bàn tập trung chỉnh trang nhà văn hoá, khuôn viên cùng một số hạng mục của thôn với tinh thần phấn khởi của cán bộ và nhân dân.

Đến nay đã có nhiều hộ gia đình đã đồng ý hiến đất, lùi tường rào để mở rộng đường như hộ ông Nguyễn Hữu Thuyết ở thôn Tiên Mọc đã hiến đất và xây lại tường rào; Hộ ông Liệu, ông Chinh, ông Hà, ông Mạc, ông Dịu thuộc tổ dân cư số 13 thôn Ân Mộc ngoài việc hiến đất đã cùng các hộ: Ông Thịnh, ông Lý, ông Hiệp, ông Lũy, ông Lơ, bà Bài, anh Thanh, anh Tiến, anh Ba thống nhất đóng góp mỗi khẩu gần 1triệu đồng và bỏ công để làm đường bê tông, mương thoát nước và làm lại tường rào hộ trên tuyến đường dài 187m. Đây là sự đoàn kết, nổ lực và tinh thần trách nhiệm cao của hộ anh ba Hường và các hộ trong tổ đã cùng chung tay góp sức để bàn đóng góp và cùng nhau bỏ công sức để làm. Diện tích hiến đất cũng như công sức đóng góp của các hộ sẽ được thôn, xã ghi nhận biểu dương kịp thời, đây cũng là điểm sáng điển hình trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Một số hình ảnh nhân dân hiến đất lùi tường rào để mở rộng đường:

 

         9de9e4e550179e49c706.jpg

 d6b44544f4a93af763b8.jpg
e41bd5ae7b4db513ec5c.jpg
e82335a1e2502c0e7541.jpg
f5b7e769308afed4a79b.jpg

xã Dân Lực thi đua xây dựng Nông thôn mới nâng cao

Đăng lúc: 16/04/2022 14:59:47 (GMT+7)

 

 

         Xây dựng Nông thôn mới là cuộc cách mạng và cuộc vận động lớn để cộng đồng dân cư nông thôn đồng lòng xây dựng thôn, xã khang trang, sạch đẹp; phát triển sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ một cách toàn diện; có nếp sống văn hoá, môi trường và an ninh nông thôn được đảm bảo; thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao. 

Năm 2022 xã Dân Lực là 1 trong 8 xã được huyện chọn và giao xây dựng thành công xã Nông thôn mới nâng cao. Đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, quan trọng của xã nhà đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và mọi người dân với tinh thần: Phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, huy động nội lực, tranh thủ ngoại lực xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng cũng như thiết chế văn hoá nông thôn nhằm phát huy sức dân để chăm lo và phục vụ tốt hơn cho nhân dân.

         Dưới sự triển khai của Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới nâng cao xã Dân Lực, trong thời gian qua các thôn đã thành lập các tiểu ban chỉ đạo tại thôn, xác định rõ các nội dung công việc và bàn thảo với nhân dân để tổ chức thực hiện. Đến nay đã có 4/8 thôn tổ chức tốt việc họp nhân dân thống nhất các hạng mục công việc và số tiền thu đóng góp để thực hiện như: Thôn Ân Mộc thu 300 000đ/khẩu để chỉnh trang nhà văn hóa thôn, làm nhà vệ sinh, mương tiêu thoát nước; thôn Thiện Chính thu 380 000đ/khẩu để chỉnh trang nhà văn hóa thôn, làm nhà vệ sinh, và một số hạng mục giao thông. Tiên Mọc và Xuân Tiên là 2 thôn có khuôn viên,  nhà văn hóa không đủ diện tích, trong đó thôn Tiên Mọc đã thống nhất làm nhà văn hoá thôn và khu thể thao mới với mức đóng góp 800.000đ/khẩu, thôn Xuân tiên thống nhất làm nhà văn hoá và khu thể thao mới với mức đóng 800.000đ đến  900.000đ/khẩu. Các thôn còn lại họp bàn tập trung chỉnh trang nhà văn hoá, khuôn viên cùng một số hạng mục của thôn với tinh thần phấn khởi của cán bộ và nhân dân.

Đến nay đã có nhiều hộ gia đình đã đồng ý hiến đất, lùi tường rào để mở rộng đường như hộ ông Nguyễn Hữu Thuyết ở thôn Tiên Mọc đã hiến đất và xây lại tường rào; Hộ ông Liệu, ông Chinh, ông Hà, ông Mạc, ông Dịu thuộc tổ dân cư số 13 thôn Ân Mộc ngoài việc hiến đất đã cùng các hộ: Ông Thịnh, ông Lý, ông Hiệp, ông Lũy, ông Lơ, bà Bài, anh Thanh, anh Tiến, anh Ba thống nhất đóng góp mỗi khẩu gần 1triệu đồng và bỏ công để làm đường bê tông, mương thoát nước và làm lại tường rào hộ trên tuyến đường dài 187m. Đây là sự đoàn kết, nổ lực và tinh thần trách nhiệm cao của hộ anh ba Hường và các hộ trong tổ đã cùng chung tay góp sức để bàn đóng góp và cùng nhau bỏ công sức để làm. Diện tích hiến đất cũng như công sức đóng góp của các hộ sẽ được thôn, xã ghi nhận biểu dương kịp thời, đây cũng là điểm sáng điển hình trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Một số hình ảnh nhân dân hiến đất lùi tường rào để mở rộng đường:

 

         9de9e4e550179e49c706.jpg

 d6b44544f4a93af763b8.jpg
e41bd5ae7b4db513ec5c.jpg
e82335a1e2502c0e7541.jpg
f5b7e769308afed4a79b.jpg