Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
368609

TÌNH HÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ

Ngày 30/07/2019 20:30:07

 TÌNH HÌNH  XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ

          Dân Lực nằm ở phía Bắc của Huyện Triệu Sơn, cách trung tâm huyện khoảng 3km, với vị trí tiếp giáp các xã sau:

 Phía Bắc giáp Thọ Phú và xã Thiệu Hòa của huyện Thiệu Hóa;

 Phía Nam giáp xã Minh Dân – Thị Trấn và xã Minh Sơn;

 Phía Tây giáp xã Thọ Thế, Thọ Tân;

 Phía Đông giáp xã Dân Quyền.

          Địa bàn xã Dân Lực có quốc lộ 47 và 47C  chạy qua với chiều dài 7,35km, đã tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội của xã.

          Tổng diện tích tự nhiên của toàn xã là 830.19 ha: trong đó diện tích đất sản xuất nông nghiệp là 577,17 ha; diện tích đất phi nông nghiệp là 247,19ha; diện tích đất bằng chưa sử dụng là 5,83 ha.

Toàn xã có 2012 hộ với 6520 nhân khẩu, tổng số lao động là 4401 người. Đảng bộ có 372 Đảng viên sinh hoạt ở 12 chi bộ.

Thu nhập bình quân đầu người  41,5 triệu đồng/người/năm 2018, cơ cấu các ngành chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỷ lệ cơ cấu nông nghiệp, tăng tỷ lệ cơ cấu công nghiệp, thương mại- dịch vụ. Số hộ giàu, khá chiếm trên 48%, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều đến tháng 10/2018 là 64 hộ = 2,94 %.

          Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, do đó Đảng ủy, HĐND, UBND, các ngành đoàn thể xã Dân Lực xác định để triển khai thực hiện thành công Chương trình này thì cán bộ, đảng viên và nhân dân phải hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng, tạo sự thống nhất từ nhận thức đến hành động. Từ đó, trong 9 năm qua công tác tuyên truyền, vận động trong xây dựng nông thôn mới luôn được địa phương xem là nhiệm vụ quan trọng, hàng đầu trong việc tổ chức, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

          Trong những năm qua cuộc vận động thực hiện Chương trình trên địa bàn xã cơ bản đã có sự chuyển biến rõ nét, đã tạo được sự đồng thuận của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, nhân dân đã nhận thức được mình là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới; nhận thức của người dân về chương trình nông thôn mới đã có sự thay đổi, hầu hết đã nhận thức được rằng chương trình nông thôn mới là sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước đối với nông dân, cơ bản người dân đã ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới, nhờ đó xây dựng nông thôn mới đã thật sự trở thành một phong trào thi đua sâu rộng trong toàn dân, được người dân ủng hộ

và đồng lòng triển khai thực hiện.
          Đến nay xã đã đạt 16/19 tiêu chí 3 tiêu chí còn lại đó là tiêu chí BHYT, ATTP và môi trường. Để chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tốt về đích đúng thời gian, mỗi người dân phải là lực lượng đi đầu trong thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới với các nội dung sau:

          Một là: Mỗi người dân phải hiểu rõ và tuyên truyền, vận động gia đình và mọi người xung quanh hiểu rõ xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp của toàn dân, là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người dân nông thôn, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó Nhà nước đóng vai trò hỗ trợ, mỗi người dân phải là chủ thể, mỗi gia đình phải đi đầu trong tham gia xây dựng nông thôn mới; không trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước.

          Hai là: Mỗi người dân cần chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực học hỏi, nâng cao trình độ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.

          Ba là: Mỗi người dân cần tích cực tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang nhà cửa, tích cực trồng cây, thu gom rác thải, sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh, bảo vệ môi trường sống.

          Bốn là: Cần hiểu rõ mục đích, quyền lợi của BHYT đối với mỗi người dân khi tham gia BHYT. Đặc biệt là nhà nước đã có chính sách hỗ trợ đối với hộ cận nghèo, hộ nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình được hỗ trợ 30% khi tham gia mua BHYT.

          Trong những qua quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới phát huy những thành quả đạt được và khắc phục những khó khăn. Đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Nga Nhân ra sức học tập thi đua lao động sản xuất phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã, tiếp tục thực hiện đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đến nay Đảng bộ và Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong xã đang tích cực vận động nhân dân xây dựng nông thôn và đã thu được một số kết quả như : Cơ sở vật chất các thôn  đã hoàn thiện, công sở xã được xây dựng khang trang theo chuẩn. Các tuyến đường nội thôn, các tuyến đường ngoài đồng, tuyến đường của xã như đường thống nhất đã được bê tông hóa đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân. Sân văn hóa, nhà văn hóa xã đang được xây dựng và hoàn thiện một số hạng mục theo chuẩn. Cơ sở vật chất Trường tiểu học và trường THCS, trường Mầm non được đầu tư theo chuẩn. Trường THCS và trường tiểu học giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia mức độ 2, Trường Mầm non giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia mức độ 1. Trạm y tế đang đạt chuẩn quốc gia về y tế. BCĐ xây dựng nông thôn mới của xã đang hoàn thiện 19/19 tiêu chí để đề nghị tỉnh thẩm định và công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào quý 3/2019 góp phần xây dựng quê hương Dân Lực ngày càng giàu mạnh, văn minh./.

Người duyệt bài                                                                                        Người viết bài

 

 

                                                                                                                    Đinh Thị Dáng

 

 

TÌNH HÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ

Đăng lúc: 30/07/2019 20:30:07 (GMT+7)

 TÌNH HÌNH  XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ

          Dân Lực nằm ở phía Bắc của Huyện Triệu Sơn, cách trung tâm huyện khoảng 3km, với vị trí tiếp giáp các xã sau:

 Phía Bắc giáp Thọ Phú và xã Thiệu Hòa của huyện Thiệu Hóa;

 Phía Nam giáp xã Minh Dân – Thị Trấn và xã Minh Sơn;

 Phía Tây giáp xã Thọ Thế, Thọ Tân;

 Phía Đông giáp xã Dân Quyền.

          Địa bàn xã Dân Lực có quốc lộ 47 và 47C  chạy qua với chiều dài 7,35km, đã tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội của xã.

          Tổng diện tích tự nhiên của toàn xã là 830.19 ha: trong đó diện tích đất sản xuất nông nghiệp là 577,17 ha; diện tích đất phi nông nghiệp là 247,19ha; diện tích đất bằng chưa sử dụng là 5,83 ha.

Toàn xã có 2012 hộ với 6520 nhân khẩu, tổng số lao động là 4401 người. Đảng bộ có 372 Đảng viên sinh hoạt ở 12 chi bộ.

Thu nhập bình quân đầu người  41,5 triệu đồng/người/năm 2018, cơ cấu các ngành chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỷ lệ cơ cấu nông nghiệp, tăng tỷ lệ cơ cấu công nghiệp, thương mại- dịch vụ. Số hộ giàu, khá chiếm trên 48%, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều đến tháng 10/2018 là 64 hộ = 2,94 %.

          Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, do đó Đảng ủy, HĐND, UBND, các ngành đoàn thể xã Dân Lực xác định để triển khai thực hiện thành công Chương trình này thì cán bộ, đảng viên và nhân dân phải hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng, tạo sự thống nhất từ nhận thức đến hành động. Từ đó, trong 9 năm qua công tác tuyên truyền, vận động trong xây dựng nông thôn mới luôn được địa phương xem là nhiệm vụ quan trọng, hàng đầu trong việc tổ chức, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

          Trong những năm qua cuộc vận động thực hiện Chương trình trên địa bàn xã cơ bản đã có sự chuyển biến rõ nét, đã tạo được sự đồng thuận của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, nhân dân đã nhận thức được mình là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới; nhận thức của người dân về chương trình nông thôn mới đã có sự thay đổi, hầu hết đã nhận thức được rằng chương trình nông thôn mới là sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước đối với nông dân, cơ bản người dân đã ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới, nhờ đó xây dựng nông thôn mới đã thật sự trở thành một phong trào thi đua sâu rộng trong toàn dân, được người dân ủng hộ

và đồng lòng triển khai thực hiện.
          Đến nay xã đã đạt 16/19 tiêu chí 3 tiêu chí còn lại đó là tiêu chí BHYT, ATTP và môi trường. Để chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tốt về đích đúng thời gian, mỗi người dân phải là lực lượng đi đầu trong thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới với các nội dung sau:

          Một là: Mỗi người dân phải hiểu rõ và tuyên truyền, vận động gia đình và mọi người xung quanh hiểu rõ xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp của toàn dân, là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người dân nông thôn, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó Nhà nước đóng vai trò hỗ trợ, mỗi người dân phải là chủ thể, mỗi gia đình phải đi đầu trong tham gia xây dựng nông thôn mới; không trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước.

          Hai là: Mỗi người dân cần chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực học hỏi, nâng cao trình độ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.

          Ba là: Mỗi người dân cần tích cực tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang nhà cửa, tích cực trồng cây, thu gom rác thải, sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh, bảo vệ môi trường sống.

          Bốn là: Cần hiểu rõ mục đích, quyền lợi của BHYT đối với mỗi người dân khi tham gia BHYT. Đặc biệt là nhà nước đã có chính sách hỗ trợ đối với hộ cận nghèo, hộ nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình được hỗ trợ 30% khi tham gia mua BHYT.

          Trong những qua quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới phát huy những thành quả đạt được và khắc phục những khó khăn. Đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Nga Nhân ra sức học tập thi đua lao động sản xuất phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã, tiếp tục thực hiện đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đến nay Đảng bộ và Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong xã đang tích cực vận động nhân dân xây dựng nông thôn và đã thu được một số kết quả như : Cơ sở vật chất các thôn  đã hoàn thiện, công sở xã được xây dựng khang trang theo chuẩn. Các tuyến đường nội thôn, các tuyến đường ngoài đồng, tuyến đường của xã như đường thống nhất đã được bê tông hóa đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân. Sân văn hóa, nhà văn hóa xã đang được xây dựng và hoàn thiện một số hạng mục theo chuẩn. Cơ sở vật chất Trường tiểu học và trường THCS, trường Mầm non được đầu tư theo chuẩn. Trường THCS và trường tiểu học giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia mức độ 2, Trường Mầm non giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia mức độ 1. Trạm y tế đang đạt chuẩn quốc gia về y tế. BCĐ xây dựng nông thôn mới của xã đang hoàn thiện 19/19 tiêu chí để đề nghị tỉnh thẩm định và công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào quý 3/2019 góp phần xây dựng quê hương Dân Lực ngày càng giàu mạnh, văn minh./.

Người duyệt bài                                                                                        Người viết bài

 

 

                                                                                                                    Đinh Thị Dáng