Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
368609

Hiệu quả từ công tác vận động nhân dân xã Dân Lực chung tay xây dựng nông thôn mới

Ngày 11/08/2019 17:06:45

 

 

          Bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, xã Dân Lực đã phát huy tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương chung tay xây dựng nông thôn mới.

 

          Dân Lực nằm ở phía Bắc của Huyện Triệu Sơn, cách trung tâm huyện khoảng 3km, với vị trí tiếp giáp các xã sau:

 Phía Bắc giáp Thọ Phú và xã Thiệu Hòa của huyện Thiệu Hóa;

 Phía Nam giáp xã Minh Dân – Thị Trấn và xã Minh Sơn;

 Phía Tây giáp xã Thọ Thế, Thọ Tân;

 Phía Đông giáp xã Dân Quyền.

          Địa bàn xã Dân Lực có quốc lộ 47 và 47C  chạy qua với chiều dài 7,35km, đã tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội của xã.

          Tổng diện tích tự nhiên của toàn xã là 830.19 ha: trong đó diện tích đất sản xuất nông nghiệp là 577,17 ha; diện tích đất phi nông nghiệp là 247,19ha; diện tích đất bằng chưa sử dụng là 5,83 ha.

Toàn xã có 2012 hộ với 6520 nhân khẩu, tổng số lao động là 4401 người. Đảng bộ có 372 Đảng viên sinh hoạt ở 12 chi bộ.

Thu nhập bình quân đầu người  41,5 triệu đồng/người/năm 2018, cơ cấu các ngành chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỷ lệ cơ cấu nông nghiệp, tăng tỷ lệ cơ cấu công nghiệp, thương mại- dịch vụ. Số hộ giàu, khá chiếm trên 48%, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều đến tháng 10/2018 là 64 hộ = 2,94 %.

           Phát huy truyền thống đoàn kết, trong những năm qua đảng bộ, chính quyền, các ban ngành đoàn thể luôn tranh thủ sự quan tâm hỗ trợ của nhà nước, của các cấp, các ngành đặc biệt là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của huyện ủy, UBND và các phòng ban huyện Triệu Sơn. Đảng bộ, chính quyền cùng toàn thể nhân dân trong xã đã đồng thuận cao, coi công tác tuyên truyền là chìa khóa để mở ra con đường phát triển toàn diện, từ đó đẩy mạnh phát triển kinh tế nâng cao đời sống và thu nhập cho nhân dân. Do đó, những năm qua kinh tế của xã nhà từng bước phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững. Thông qua công tác tuyên truyền giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình xây dựng nông thôn mới, tạo sự thống nhất từ nhận thức đến hành động về xây dựng nông thôn mới trên toàn xã do vậy đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

          Với phương châm hướng mạnh công tác tuyên truyền đến với nhân dân, vận động nhân dân Chung sức xây dựng nông thôn mới, xã đã tổ chức kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020,  xây dựng quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, phụ trách từng thôn trên địa bàn xã. Ban chỉ đạo cùng với các ngành đoàn thể tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới đến với nhân dân bằng nhiều hình thức tuyên truyền như thông qua các hội nghị, các buổi họp của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, tuyên truyền thông qua hệ thống truyền thanh, qua các hoạt động văn hoá văn nghệ, tuyên truyền trực quan thông qua pa nô, áp phích, qua các đợt học tập kinh nghiệm các mô hình đối với các thôn làm tốt, để vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới đem lại hiệu quả tích cực, góp phần vào thành công chung của công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã...

          Qua công tác tuyên truyền vận động nhân dân, đến nay bộ mặt của xã Dân Lực đã thực sự thay đổi và từng bước khởi sắc; nhân dân đã tích cực tham gia, góp công, góp sức, góp của. Đóng góp hàng tỷ đồng để xây mới và chỉnh trang lại nhà văn hóa thôn, tu bổ và chỉnh trang lại đường làng ngõ xóm xanh, sạch, đẹp.

          Công tác tuyên truyền được triển khai rộng rãi, thường xuyên, phong phú, đa dạng gắn kết chặt chẽ giữa tuyên truyền với vận động, từ đó làm cho từng người dân, nhận thức đầy đủ và sâu sắc, xác định rõ trách nhiệm, vai trò chủ thể trực tiếp thực hiện xây dựng NTM với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng thụ” thành quả xây dựng NTM.

          Đặc biệt xã đã tập trung tuyên truyền, biểu dương những cách làm hay, những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào xây dựng NTM để toàn dân hăng hái học tập và làm theo. Từ những cách làm hay, những mô hình điển hình được tuyên truyền kịp thời, sẽ có tác động lan tỏa rộng khắp địa bàn toàn xã, từ đó đã khẳng định công tác tuyên truyền đóng vai trò then chốt trong xây dựng nông thôn mới tại xã.

          Để tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền xây dựng nông thôn mới với nhiều hình thức đa dạng, phong phú hơn trong thời gian tới, xã Dân Lực phấn đấu thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, đẩy mạnh phong trào thi đua toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới. Nâng cao chất lượng cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới trong đó tập trung tuyên truyền các chủ đề trọng tâm như huy động các nguồn lực thu hút đầu tư vào sản xuất, chế biến, dịch vụ, nông nghiệp, nông thôn, chuyển dịch cơ cấu cây trồng có chất lượng để phát triển sản xuất nâng cao thu nhập, áp dụng công nghệ cao vào sản xuất, gắn sản xuất nông nghiệp với sản xuất công nghiệp, dịch vụ. Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực các cấp đặc biệt là đối với cán bộ Đảng viên, để cán bộ nhận thức cơ bản, cốt lõi của xây dựng nông thôn mới chính là thực hiện đề án phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và đời sống người dân. Từ đó có thể thực hiện nhanh chóng và bền vững các tiêu chí nông thôn mới theo quy định; thực hiện đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, ngoài tuyên truyền trên loa truyền thanh, các ban, ngành, đoàn thể của xã cần tăng cường tổ chức tuyên truyền trong toàn thể hội viên và thông qua hội viên tuyên truyền rộng rãi đến quần chúng nhân dân. Đặc biệt là nêu những cách làm hay, mới, sáng tạo, hiệu quả vừa đẩy mạnh, vừa tạo sự lan tỏa sâu rộng các mô hình tiêu biểu dân vận khéo trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

          Ban Chỉ đạo nông thôn mới thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tổng kết, rút kinh nghiệm để chỉ đạo nhân rộng. Kịp thời tổng kết biểu dương, khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Từ những cách làm hay đó hy vọng quê hương Dân Lực ngày một khang trang, giàu đẹp và sớm về đích nông thôn mới./.

 

Hiệu quả từ công tác vận động nhân dân xã Dân Lực chung tay xây dựng nông thôn mới

Đăng lúc: 11/08/2019 17:06:45 (GMT+7)

 

 

          Bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, xã Dân Lực đã phát huy tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương chung tay xây dựng nông thôn mới.

 

          Dân Lực nằm ở phía Bắc của Huyện Triệu Sơn, cách trung tâm huyện khoảng 3km, với vị trí tiếp giáp các xã sau:

 Phía Bắc giáp Thọ Phú và xã Thiệu Hòa của huyện Thiệu Hóa;

 Phía Nam giáp xã Minh Dân – Thị Trấn và xã Minh Sơn;

 Phía Tây giáp xã Thọ Thế, Thọ Tân;

 Phía Đông giáp xã Dân Quyền.

          Địa bàn xã Dân Lực có quốc lộ 47 và 47C  chạy qua với chiều dài 7,35km, đã tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội của xã.

          Tổng diện tích tự nhiên của toàn xã là 830.19 ha: trong đó diện tích đất sản xuất nông nghiệp là 577,17 ha; diện tích đất phi nông nghiệp là 247,19ha; diện tích đất bằng chưa sử dụng là 5,83 ha.

Toàn xã có 2012 hộ với 6520 nhân khẩu, tổng số lao động là 4401 người. Đảng bộ có 372 Đảng viên sinh hoạt ở 12 chi bộ.

Thu nhập bình quân đầu người  41,5 triệu đồng/người/năm 2018, cơ cấu các ngành chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỷ lệ cơ cấu nông nghiệp, tăng tỷ lệ cơ cấu công nghiệp, thương mại- dịch vụ. Số hộ giàu, khá chiếm trên 48%, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều đến tháng 10/2018 là 64 hộ = 2,94 %.

           Phát huy truyền thống đoàn kết, trong những năm qua đảng bộ, chính quyền, các ban ngành đoàn thể luôn tranh thủ sự quan tâm hỗ trợ của nhà nước, của các cấp, các ngành đặc biệt là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của huyện ủy, UBND và các phòng ban huyện Triệu Sơn. Đảng bộ, chính quyền cùng toàn thể nhân dân trong xã đã đồng thuận cao, coi công tác tuyên truyền là chìa khóa để mở ra con đường phát triển toàn diện, từ đó đẩy mạnh phát triển kinh tế nâng cao đời sống và thu nhập cho nhân dân. Do đó, những năm qua kinh tế của xã nhà từng bước phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững. Thông qua công tác tuyên truyền giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình xây dựng nông thôn mới, tạo sự thống nhất từ nhận thức đến hành động về xây dựng nông thôn mới trên toàn xã do vậy đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

          Với phương châm hướng mạnh công tác tuyên truyền đến với nhân dân, vận động nhân dân Chung sức xây dựng nông thôn mới, xã đã tổ chức kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020,  xây dựng quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, phụ trách từng thôn trên địa bàn xã. Ban chỉ đạo cùng với các ngành đoàn thể tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới đến với nhân dân bằng nhiều hình thức tuyên truyền như thông qua các hội nghị, các buổi họp của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, tuyên truyền thông qua hệ thống truyền thanh, qua các hoạt động văn hoá văn nghệ, tuyên truyền trực quan thông qua pa nô, áp phích, qua các đợt học tập kinh nghiệm các mô hình đối với các thôn làm tốt, để vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới đem lại hiệu quả tích cực, góp phần vào thành công chung của công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã...

          Qua công tác tuyên truyền vận động nhân dân, đến nay bộ mặt của xã Dân Lực đã thực sự thay đổi và từng bước khởi sắc; nhân dân đã tích cực tham gia, góp công, góp sức, góp của. Đóng góp hàng tỷ đồng để xây mới và chỉnh trang lại nhà văn hóa thôn, tu bổ và chỉnh trang lại đường làng ngõ xóm xanh, sạch, đẹp.

          Công tác tuyên truyền được triển khai rộng rãi, thường xuyên, phong phú, đa dạng gắn kết chặt chẽ giữa tuyên truyền với vận động, từ đó làm cho từng người dân, nhận thức đầy đủ và sâu sắc, xác định rõ trách nhiệm, vai trò chủ thể trực tiếp thực hiện xây dựng NTM với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng thụ” thành quả xây dựng NTM.

          Đặc biệt xã đã tập trung tuyên truyền, biểu dương những cách làm hay, những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào xây dựng NTM để toàn dân hăng hái học tập và làm theo. Từ những cách làm hay, những mô hình điển hình được tuyên truyền kịp thời, sẽ có tác động lan tỏa rộng khắp địa bàn toàn xã, từ đó đã khẳng định công tác tuyên truyền đóng vai trò then chốt trong xây dựng nông thôn mới tại xã.

          Để tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền xây dựng nông thôn mới với nhiều hình thức đa dạng, phong phú hơn trong thời gian tới, xã Dân Lực phấn đấu thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, đẩy mạnh phong trào thi đua toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới. Nâng cao chất lượng cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới trong đó tập trung tuyên truyền các chủ đề trọng tâm như huy động các nguồn lực thu hút đầu tư vào sản xuất, chế biến, dịch vụ, nông nghiệp, nông thôn, chuyển dịch cơ cấu cây trồng có chất lượng để phát triển sản xuất nâng cao thu nhập, áp dụng công nghệ cao vào sản xuất, gắn sản xuất nông nghiệp với sản xuất công nghiệp, dịch vụ. Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực các cấp đặc biệt là đối với cán bộ Đảng viên, để cán bộ nhận thức cơ bản, cốt lõi của xây dựng nông thôn mới chính là thực hiện đề án phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và đời sống người dân. Từ đó có thể thực hiện nhanh chóng và bền vững các tiêu chí nông thôn mới theo quy định; thực hiện đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, ngoài tuyên truyền trên loa truyền thanh, các ban, ngành, đoàn thể của xã cần tăng cường tổ chức tuyên truyền trong toàn thể hội viên và thông qua hội viên tuyên truyền rộng rãi đến quần chúng nhân dân. Đặc biệt là nêu những cách làm hay, mới, sáng tạo, hiệu quả vừa đẩy mạnh, vừa tạo sự lan tỏa sâu rộng các mô hình tiêu biểu dân vận khéo trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

          Ban Chỉ đạo nông thôn mới thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tổng kết, rút kinh nghiệm để chỉ đạo nhân rộng. Kịp thời tổng kết biểu dương, khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Từ những cách làm hay đó hy vọng quê hương Dân Lực ngày một khang trang, giàu đẹp và sớm về đích nông thôn mới./.