Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
368609

Bài tuyên truyền về cơ chế khuyến khích, hỗ trợ, kích cầu trong xây dựng Nông thôn mới nâng cao xã Dân Lực

Ngày 02/04/2022 10:32:54

UBND XÃ DÂN LỰC

ĐÀI TRUYỀN THANH

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NHĨA VIỆT NAM

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                              

                                                          Dân Lực, ngày 31 tháng 3 năm 2022

 

Bài tuyên truyền 

Cơ chế khuyến khích, hỗ trợ, kích cầu trong xây dựng 

Nông thôn mới Nâng cao xã Dân Lực

 

Thưa quý vị các bạn và nhân dân trong toàn xã, xã Dân Lực về đích nông thôn mới năm 2019, năm nay 2022 xã Dân Lực là 1 trong 8 xã được huyện chọn xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao và xây dựng 2 thôn nông thôn mới kiểu mẫu là thôn Thị Tứ và thôn Tiên Mộc.  

Sau 3 tháng  đầu năm 2022, xã đã triển khai Nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động, thành lập ban chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ có liên quan. Ban chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao cũng đã về làm việc tại 8 thôn và xác định những việc làm cụ thể đối với từng thôn trong xây dựng thôn NTM Nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu tiến tới xây dựng xã NTM NC. Đến nay 8/8 thôn đã và đang tiến hành họp nhân dân để triển khai cụ thể về cơ chế hỗ trợ của xã, thời gian làm, cách thức, phương pháp làm của thôn với phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Qua thực tế tại các thôn trên địa bàn xã đã có nhiều hộ gia đình tự nguyện hiến đất mở rộng đường, tuy nhiên vẫn còn nhiều hộ còn băn khoăn về cơ chế hỗ trợ, được gì nếu hiến đất và cách thức hỗ trợ như thế nào. Chiều ngày 30/3/2022 Hội đồng nhân dân xã Dân Lực khoá 18 nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) về cơ chế khuyến khích, hỗ trợ, kích cầu trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, thôn kiểu mẫu trên địa bàn xã. Tại kỳ họp UBND xã Dân Lực đã trình tờ trình số 64/TTR-UBND ngày 24/3/2022 về việc phê duyệt kế hoạch chủ trương đầu tư : cơ chế khuyến khích, hỗ trợ kích cầu xây dựng NTM NC, thôn NTM kiểu mẫu và thôn xây dựng xã NTM NC xã Dân lực năm 2022. Tại kỳ họp các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết  thống nhất với Tờ trình của UBND xã. Ban hành cơ chế khuyến khích, hỗ trợ kích cầu cụ thể trong xây dựng NTM NC như sau:

       1. Hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà văn hóa thôn, khuôn viên nhà văn hóa thôn:

       * Xây dựng mới nhà văn hóa thôn đối với thôn: Thôn Tiên Mọc, và thôn Xuân Tiên là 2 thôn làm mới.

       - Mức hỗ trợ: 450.000.000 đồng/ 1 nhà văn hóa.

       -  Điều kiện h trợ phải thực hiện theo bản vẽ thiết kế mẫu được thẩm định của cơ quan có thẩm quyền; giá trị xây lắp nhà văn hóa phải đầu tư từ: 900.000.000 đồng trở lên

       * Xây dựng mới khuôn viên nhà văn hóa thôn đối với thôn: Thôn Tiên Mọc, và thôn Xuân Tiên.

       - Mức hỗ trợ: 150.000.000 đồng/ thôn làm khuôn viên mới.

       - Điều kiện hổ trợ: Xây dựng tường rào, cổng, sân vườn, nhà vệ sinh khép kín, nhà để xe. Tổng kinh phí thực hiện dự kiến thôn phải đầu tư từ: 300.000.000 đồng trở lên

       * Hỗ trợ  khuyến khích chỉnh trang khuôn viên, nhà văn hóa thôn (Thôn Thị Tứ, Thôn Đô Trang, Thôn Đô Xá, Thôn Thiện Chính, Thôn Phúc Hải, Ân Mọc) .

      - Mức hỗ trợ: 30.000.000 đồng/thôn x 6 thôn = 180.000.000 đồng

      - Điều kiện hỗ trợ: Tu sữa lại khu vệ sinh khép kín, vôi ve, sơn lại nhà văn hóa, nhà để xe, cổng tường rào, tủ sách pháp luật, tổng giá trị thôn phải đầu tư từ: 60.000.000 đồng trở lên.

        2. Hỗ trợ đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn:

         *Hỗ trợ những tuyến đường làm mới, cải tạo, mở rộng:

         * Điều kiện hỗ trợ:

         Thôn phải có báo cáo kế hoạch đầu tư về UBND xã trước ngày 15/4/2022, với điều kiện các tuyến đường làm mới hoặc mở rộng phải làm cả tuyến, liên kết tuyến, không làm cách đoạn.

         UBND xã kiểm tra xác minh đảm bảo đủ điều kiện thì UBND xã thông báo cho thôn có kế hoạch tổ chức thi công.

         Chiều rộng mặt đường bê tông từ 4m trở lên.

         Độ dày bê tông từ 15cm trở lên. Mác bê tông 250 

         * Mức hỗ trợ: 

- Hỗ trợ toàn bộ xi măng theo khối lượng bê tông mác 250, xây trát mác 75 xi măng PC 40. 

- Phương thức thanh toán: 

+ Đối với xi năng: các thôn lập hồ sơ đặng ký nhu cầu xi măng cần trước 15 ngày để UBND xã đấu mối với bên cung cấp xi măng cung cấp cho các thôn đảm bảo thi công đúng thời gian.

3. Hỗ trợ đầu tư xây dựng rãnh thoát nước có tấm đan nắp đậy các tuyến đường nội thôn:

Xây mương có tâm đan bê tông cốt thép nắp đậy dọc tuyến đường giao thông có mặt đường bê tông hoặc mặt đường nhựa ≥ 4,0m

         - Chiều rộng lòng mương ≥ 30cm

         - Chiều cao mương ≥ 40cm.

UBND hổ trợ toàn bộ xi măng theo khối lượng bê tông mác 250, xây trát mác 75 xi măng PC 40

4. Hỗ trợ đầu tư xây dựng vườn mẫu: 

* Số hộ xây dựng vườn mẫu: 05 hộ

* Mức hỗ trợ: 3.000.000 đồng/vườn

* Điều kiện hỗ trợ: 

- Vườn được thiết kế, bố trí cây trồng khoa học, hợp lý

- Có đường nước tưới tự động

- Có đường đi nội bộ trong vườn mẫu

- Có hố phân loại xử lý rác thải theo mẫu thiết kế của xã.

- Sơ đồ quy hoạch.

* Đối tượng hộ: Do UBND xã và thôn lựa chọn.

5. Hỗ trợ đầu tư xây dựng tường rào bằng tấm lam, xi măng:

* Hỗ trợ bằng tấm lam, xi măng:  đối với các hộ gia đình hiến đất xây lại tường rào, cổng trên các trục đường của thôn.

Điều kiện hỗ trợ:

-Tấm lam theo mẫu của UBND xã quy định.

- Hỗ trợ tại các tuyến đường có chiều rộng mặt đường bê tông, đường nhựa ≥4m.

- Hộ gia đình xây xong móng, sau đó UBND xã tổ chức kiểm tra đảm bảo đủ điều kiện rồi cấp tấm lam, xi măng.

*Hỗ trợ bằng tấm lam: Đối với những hộ gia đình không hiến đất mà có nhu cầu xây lại tường rào thì UBND xã hỗ trợ bằng tấm lam.

Điều kiện hỗ trợ:

- Thôn phải đăng ký với UBND xã.

- Làm theo mẫu của UBND xã thiết kế tùy theo từng tuyến đường.

- Hỗ trợ tại các tuyến đường có chiều rộng mặt đường bê tông, đường nhựa ≥4m.

6. Hỗ trợ đầu tư xây dựng đường hoa:

* H trợ toàn bộ xi măng xây bồi hoa mác 75 xi măng PC 40, cây giống hoa. 

* Điều kiện hỗ trợ:

- Xây bồn hoa, đường hoa.

- Đã trồng cây hoa đảm bảo tiêu chuẩn.

*Thực hiện hỗ trợ theo kế hoạch chỉ tiêu giao

7. Sản phẩm OCOP

*Mức hỗ trợ: 15.000.000 đồng/ sản phẩm

*Điều kiện hỗ trợ: Khi có giấy chứng nhận công nhận sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên.

8. Hỗ trợ kinh phí cho các thôn: 

* Thưởng các thôn đạt nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu: 20.000.000 đồng/ thôn

* Điều kiện hỗ trợ:

- Khi có quyết định công nhận thôn nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu của huyện.

Thưa quý vị các bạn và nhân dân trong toàn xã với những cơ chế chính sách cụ thể đã được HĐND xã thống nhất thông qua. Ban chỉ đạo XD NTM NC xã Dân Lực kêu gọi cán bộ và nhân dân trong xã hãy nắm chắc cơ chế hỗ trợ của xã, cùng nhau đóng góp những sáng kiến hay, việc làm tốt, tuyên truyền cho nhau nghe cơ chế hỗ trợ của xã đoàn kết, quyết tâm xây dựng xã NTM nâng cao năm 2022 vì sự giàu đẹp và phát triển của quê hương Dân Lực./.

 

                                                                                  Người biên tập

 

 

 

                                                                                   Đinh Thị Dáng

Bài tuyên truyền về cơ chế khuyến khích, hỗ trợ, kích cầu trong xây dựng Nông thôn mới nâng cao xã Dân Lực

Đăng lúc: 02/04/2022 10:32:54 (GMT+7)

UBND XÃ DÂN LỰC

ĐÀI TRUYỀN THANH

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NHĨA VIỆT NAM

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                              

                                                          Dân Lực, ngày 31 tháng 3 năm 2022

 

Bài tuyên truyền 

Cơ chế khuyến khích, hỗ trợ, kích cầu trong xây dựng 

Nông thôn mới Nâng cao xã Dân Lực

 

Thưa quý vị các bạn và nhân dân trong toàn xã, xã Dân Lực về đích nông thôn mới năm 2019, năm nay 2022 xã Dân Lực là 1 trong 8 xã được huyện chọn xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao và xây dựng 2 thôn nông thôn mới kiểu mẫu là thôn Thị Tứ và thôn Tiên Mộc.  

Sau 3 tháng  đầu năm 2022, xã đã triển khai Nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động, thành lập ban chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ có liên quan. Ban chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao cũng đã về làm việc tại 8 thôn và xác định những việc làm cụ thể đối với từng thôn trong xây dựng thôn NTM Nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu tiến tới xây dựng xã NTM NC. Đến nay 8/8 thôn đã và đang tiến hành họp nhân dân để triển khai cụ thể về cơ chế hỗ trợ của xã, thời gian làm, cách thức, phương pháp làm của thôn với phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Qua thực tế tại các thôn trên địa bàn xã đã có nhiều hộ gia đình tự nguyện hiến đất mở rộng đường, tuy nhiên vẫn còn nhiều hộ còn băn khoăn về cơ chế hỗ trợ, được gì nếu hiến đất và cách thức hỗ trợ như thế nào. Chiều ngày 30/3/2022 Hội đồng nhân dân xã Dân Lực khoá 18 nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) về cơ chế khuyến khích, hỗ trợ, kích cầu trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, thôn kiểu mẫu trên địa bàn xã. Tại kỳ họp UBND xã Dân Lực đã trình tờ trình số 64/TTR-UBND ngày 24/3/2022 về việc phê duyệt kế hoạch chủ trương đầu tư : cơ chế khuyến khích, hỗ trợ kích cầu xây dựng NTM NC, thôn NTM kiểu mẫu và thôn xây dựng xã NTM NC xã Dân lực năm 2022. Tại kỳ họp các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết  thống nhất với Tờ trình của UBND xã. Ban hành cơ chế khuyến khích, hỗ trợ kích cầu cụ thể trong xây dựng NTM NC như sau:

       1. Hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà văn hóa thôn, khuôn viên nhà văn hóa thôn:

       * Xây dựng mới nhà văn hóa thôn đối với thôn: Thôn Tiên Mọc, và thôn Xuân Tiên là 2 thôn làm mới.

       - Mức hỗ trợ: 450.000.000 đồng/ 1 nhà văn hóa.

       -  Điều kiện h trợ phải thực hiện theo bản vẽ thiết kế mẫu được thẩm định của cơ quan có thẩm quyền; giá trị xây lắp nhà văn hóa phải đầu tư từ: 900.000.000 đồng trở lên

       * Xây dựng mới khuôn viên nhà văn hóa thôn đối với thôn: Thôn Tiên Mọc, và thôn Xuân Tiên.

       - Mức hỗ trợ: 150.000.000 đồng/ thôn làm khuôn viên mới.

       - Điều kiện hổ trợ: Xây dựng tường rào, cổng, sân vườn, nhà vệ sinh khép kín, nhà để xe. Tổng kinh phí thực hiện dự kiến thôn phải đầu tư từ: 300.000.000 đồng trở lên

       * Hỗ trợ  khuyến khích chỉnh trang khuôn viên, nhà văn hóa thôn (Thôn Thị Tứ, Thôn Đô Trang, Thôn Đô Xá, Thôn Thiện Chính, Thôn Phúc Hải, Ân Mọc) .

      - Mức hỗ trợ: 30.000.000 đồng/thôn x 6 thôn = 180.000.000 đồng

      - Điều kiện hỗ trợ: Tu sữa lại khu vệ sinh khép kín, vôi ve, sơn lại nhà văn hóa, nhà để xe, cổng tường rào, tủ sách pháp luật, tổng giá trị thôn phải đầu tư từ: 60.000.000 đồng trở lên.

        2. Hỗ trợ đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn:

         *Hỗ trợ những tuyến đường làm mới, cải tạo, mở rộng:

         * Điều kiện hỗ trợ:

         Thôn phải có báo cáo kế hoạch đầu tư về UBND xã trước ngày 15/4/2022, với điều kiện các tuyến đường làm mới hoặc mở rộng phải làm cả tuyến, liên kết tuyến, không làm cách đoạn.

         UBND xã kiểm tra xác minh đảm bảo đủ điều kiện thì UBND xã thông báo cho thôn có kế hoạch tổ chức thi công.

         Chiều rộng mặt đường bê tông từ 4m trở lên.

         Độ dày bê tông từ 15cm trở lên. Mác bê tông 250 

         * Mức hỗ trợ: 

- Hỗ trợ toàn bộ xi măng theo khối lượng bê tông mác 250, xây trát mác 75 xi măng PC 40. 

- Phương thức thanh toán: 

+ Đối với xi năng: các thôn lập hồ sơ đặng ký nhu cầu xi măng cần trước 15 ngày để UBND xã đấu mối với bên cung cấp xi măng cung cấp cho các thôn đảm bảo thi công đúng thời gian.

3. Hỗ trợ đầu tư xây dựng rãnh thoát nước có tấm đan nắp đậy các tuyến đường nội thôn:

Xây mương có tâm đan bê tông cốt thép nắp đậy dọc tuyến đường giao thông có mặt đường bê tông hoặc mặt đường nhựa ≥ 4,0m

         - Chiều rộng lòng mương ≥ 30cm

         - Chiều cao mương ≥ 40cm.

UBND hổ trợ toàn bộ xi măng theo khối lượng bê tông mác 250, xây trát mác 75 xi măng PC 40

4. Hỗ trợ đầu tư xây dựng vườn mẫu: 

* Số hộ xây dựng vườn mẫu: 05 hộ

* Mức hỗ trợ: 3.000.000 đồng/vườn

* Điều kiện hỗ trợ: 

- Vườn được thiết kế, bố trí cây trồng khoa học, hợp lý

- Có đường nước tưới tự động

- Có đường đi nội bộ trong vườn mẫu

- Có hố phân loại xử lý rác thải theo mẫu thiết kế của xã.

- Sơ đồ quy hoạch.

* Đối tượng hộ: Do UBND xã và thôn lựa chọn.

5. Hỗ trợ đầu tư xây dựng tường rào bằng tấm lam, xi măng:

* Hỗ trợ bằng tấm lam, xi măng:  đối với các hộ gia đình hiến đất xây lại tường rào, cổng trên các trục đường của thôn.

Điều kiện hỗ trợ:

-Tấm lam theo mẫu của UBND xã quy định.

- Hỗ trợ tại các tuyến đường có chiều rộng mặt đường bê tông, đường nhựa ≥4m.

- Hộ gia đình xây xong móng, sau đó UBND xã tổ chức kiểm tra đảm bảo đủ điều kiện rồi cấp tấm lam, xi măng.

*Hỗ trợ bằng tấm lam: Đối với những hộ gia đình không hiến đất mà có nhu cầu xây lại tường rào thì UBND xã hỗ trợ bằng tấm lam.

Điều kiện hỗ trợ:

- Thôn phải đăng ký với UBND xã.

- Làm theo mẫu của UBND xã thiết kế tùy theo từng tuyến đường.

- Hỗ trợ tại các tuyến đường có chiều rộng mặt đường bê tông, đường nhựa ≥4m.

6. Hỗ trợ đầu tư xây dựng đường hoa:

* H trợ toàn bộ xi măng xây bồi hoa mác 75 xi măng PC 40, cây giống hoa. 

* Điều kiện hỗ trợ:

- Xây bồn hoa, đường hoa.

- Đã trồng cây hoa đảm bảo tiêu chuẩn.

*Thực hiện hỗ trợ theo kế hoạch chỉ tiêu giao

7. Sản phẩm OCOP

*Mức hỗ trợ: 15.000.000 đồng/ sản phẩm

*Điều kiện hỗ trợ: Khi có giấy chứng nhận công nhận sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên.

8. Hỗ trợ kinh phí cho các thôn: 

* Thưởng các thôn đạt nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu: 20.000.000 đồng/ thôn

* Điều kiện hỗ trợ:

- Khi có quyết định công nhận thôn nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu của huyện.

Thưa quý vị các bạn và nhân dân trong toàn xã với những cơ chế chính sách cụ thể đã được HĐND xã thống nhất thông qua. Ban chỉ đạo XD NTM NC xã Dân Lực kêu gọi cán bộ và nhân dân trong xã hãy nắm chắc cơ chế hỗ trợ của xã, cùng nhau đóng góp những sáng kiến hay, việc làm tốt, tuyên truyền cho nhau nghe cơ chế hỗ trợ của xã đoàn kết, quyết tâm xây dựng xã NTM nâng cao năm 2022 vì sự giàu đẹp và phát triển của quê hương Dân Lực./.

 

                                                                                  Người biên tập

 

 

 

                                                                                   Đinh Thị Dáng