Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
368609

Đảng ủy xã Dân Lực tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) và tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018

Ngày 02/02/2018 15:45:41

Sáng ngày 30/01/2018 Đảng ủy xã Dân Lực đã tổ chức hội nghị thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018. Dự và chỉ đạo hội nghị có Đồng chí Nguyễn Hữu Hướng BTĐU CT HĐND xã. Tham dự hội nghị có các Đ/c trong BTV Đảng ủy, các đ/c thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ xã cùng toàn thể đảng viên đang sinh hoạt tại đảng bộ xã.

Sáng ngày 30/01/2018 Đảng ủy xã Dân Lực đã tổ chức hội nghị thực hiện nhiệm vụ năm  2017 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018. Dự và chỉ đạo hội nghị có Đồng chí Nguyễn Hữu Hướng – BTĐU – CT HĐND xã. Tham dự hội nghị có các Đ/c trong BTV Đảng ủy, các đ/c thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ xã cùng toàn thể đảng viên đang sinh hoạt tại đảng bộ xã.

khai mạc.jpg

          Tại hội nghị đồng chí nguyễn hữu hướng – BTĐUhủ tịch HĐND xã, đồng chí Nguyễn Quyết Tính – Phó BTĐU – CTUBND xã, đồng chí Nguyễn Hữu Hưng – phó BT thường trực đảng ủy đã truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) với 4 Nghị quyết chính, gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về công tác dân số trong tình hình mới.Thông qua hội nghị đã góp phần tạo sự đồng thuận của đảng viên trong Đảng bộ về quan điểm của Đảng trong lãnh đạo xây dựng đất nước. Trên cơ sở đó, Đảng ủy xã sẽ triển khai các chương trình công tác nhằm góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

 anh tính nghị quyết.jpg

Cũng tại hội nghị đồng chí Nguyễn Hữu Hưng – phó BT thường trực đảng ủy đã thông qua báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm  2017 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018,

bác hưng.jpg

Trong năm 2017, Đảng bộ xã Dân Lực đã đoàn kết, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thử thách lãnh đạo triển khai thực hiện toàn diện trên các lĩnh vực cơ bản đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra....Năm 2017 tiếp tục Kinh tế có bước tăng trưởng khá, tổng sản lượng lương thực cả năm đạt 5.245,3 tấn bằng 116,7% so với kế hoạch đề ra. Giá trị sản xuất TTCN-XD, TMDV đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Văn hóa xã hội làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, công văn chỉ thị của cấp trên và nhiệm vụ chính trị của địa phương.Thu ngân sách đạt 120% kế hoạch, thực hiện tốt chính sách người có công, tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo, Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, MTTQ và csc đoàn thể chính trị xã hội tiếp tục được tăng cường nhiều mặt có chuyển biến tiến bộ.

Đảng bộ xã Dân Lực đã khen thưởng cho 2 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đảng năm 2017.

ảnh tặng giấy khen.jpg

Đảng ủy xã Dân Lực tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) và tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018

Đăng lúc: 02/02/2018 15:45:41 (GMT+7)

Sáng ngày 30/01/2018 Đảng ủy xã Dân Lực đã tổ chức hội nghị thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018. Dự và chỉ đạo hội nghị có Đồng chí Nguyễn Hữu Hướng BTĐU CT HĐND xã. Tham dự hội nghị có các Đ/c trong BTV Đảng ủy, các đ/c thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ xã cùng toàn thể đảng viên đang sinh hoạt tại đảng bộ xã.

Sáng ngày 30/01/2018 Đảng ủy xã Dân Lực đã tổ chức hội nghị thực hiện nhiệm vụ năm  2017 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018. Dự và chỉ đạo hội nghị có Đồng chí Nguyễn Hữu Hướng – BTĐU – CT HĐND xã. Tham dự hội nghị có các Đ/c trong BTV Đảng ủy, các đ/c thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ xã cùng toàn thể đảng viên đang sinh hoạt tại đảng bộ xã.

khai mạc.jpg

          Tại hội nghị đồng chí nguyễn hữu hướng – BTĐUhủ tịch HĐND xã, đồng chí Nguyễn Quyết Tính – Phó BTĐU – CTUBND xã, đồng chí Nguyễn Hữu Hưng – phó BT thường trực đảng ủy đã truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) với 4 Nghị quyết chính, gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về công tác dân số trong tình hình mới.Thông qua hội nghị đã góp phần tạo sự đồng thuận của đảng viên trong Đảng bộ về quan điểm của Đảng trong lãnh đạo xây dựng đất nước. Trên cơ sở đó, Đảng ủy xã sẽ triển khai các chương trình công tác nhằm góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

 anh tính nghị quyết.jpg

Cũng tại hội nghị đồng chí Nguyễn Hữu Hưng – phó BT thường trực đảng ủy đã thông qua báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm  2017 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018,

bác hưng.jpg

Trong năm 2017, Đảng bộ xã Dân Lực đã đoàn kết, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thử thách lãnh đạo triển khai thực hiện toàn diện trên các lĩnh vực cơ bản đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra....Năm 2017 tiếp tục Kinh tế có bước tăng trưởng khá, tổng sản lượng lương thực cả năm đạt 5.245,3 tấn bằng 116,7% so với kế hoạch đề ra. Giá trị sản xuất TTCN-XD, TMDV đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Văn hóa xã hội làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, công văn chỉ thị của cấp trên và nhiệm vụ chính trị của địa phương.Thu ngân sách đạt 120% kế hoạch, thực hiện tốt chính sách người có công, tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo, Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, MTTQ và csc đoàn thể chính trị xã hội tiếp tục được tăng cường nhiều mặt có chuyển biến tiến bộ.

Đảng bộ xã Dân Lực đã khen thưởng cho 2 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đảng năm 2017.

ảnh tặng giấy khen.jpg