Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
368609

Xã Dân Lực chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức đại hội Đảng bộ thành công tốt đẹp

Ngày 12/03/2020 10:54:30

 Xã Dân Lực chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức đại hội Đảng bộ thành công tốt đẹp

 

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, hướng dẫn số 17 ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Đảng ủy xã Dân Lực về công tác nhân sự chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Bắt đầu từ ngày 14 tháng 02 năm 2020 thì 12 chi bộ đã lần lượt tiến hành đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 đến nay đã có 12/12 chi bộ đã đại hội thành công tốt đẹp.

Chi bộ Đại hội cuối cùng ngày 08/3/2020 là chi bộ Thôn Thiện Chính. Đại hội đã bầu ra cấp ủy gồm:    

1.     Đ/c Trịnh Huy Hùng

 Được bầu làm Bí thư chi bộ

2.     Đ/c Nguyễn Văn Huân

Được bầu Phó làm bí thư chi bộ

3.     Đ/c Trịnh Thanh Thiên

Được bầu làm chi ủy viên

 

Tại các chi bộ Đại hội các đảng viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, nắm vững các tiêu chuẩn và sang suốt lựa chọn bầu ra những cán bộ tiêu biểu xuất sắc có uy tín trách nhiệm cao, đủ phẩm chất, năng lực lãnh đạo tham gia vào ban chấp hành, bí thư, phó bí thư, nhiệm kỳ 2020 – 2022 và đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu đảng bộ xã Dân Lực lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong đó tỷ lệ tái cử tại các chi bộ chiếm 47,2%; có 19 đồng chí tham gia lần đầu, chiếm 52,8%. Công tác bầu cử đảm bảo đúng cơ cấu, số lượng nhân sự đã được đảng ủy phê duyệt.

Để chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội đại biểu đảng bộ xã Dân Lực lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020 – 2025  thì  Đảng ủy xã luôn chỉ đạo sát sao tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hiện nay Đẩng ủy đang xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ xã; Gấp rút xây dựng Đề án nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ mới để trình Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt. Trong đó, Đảng ủy xã luôn chú trọng phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương để xác định mục tiêu, nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong giai đoạn mới. Rà soát, lựa chọn những cán bộ có đức, có tài, năng lực, uy tín để bầu vào cấp ủy, lãnh đạo chủ chốt địa phương trong nhiệm kỳ mới.

Đảng ủy cũng chỉ đạo chuyên môn đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội đảng bộ, trong đó cần quan tâm tuyên truyền ý nghĩa của Đại hội và những kết quả nổi bật của nhiệm kỳ 2015-2020. Chuẩn bị chu đáo các mặt công tác hậu cần, phục vụ Đại hội. Cơ sở vật chất, kinh phí phục vụ Đại hội; xây dựng kế hoạch bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong tổ chức Đại hội; chỉ đạo các lực lượng giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, nắm chặt dư luận xã hội, xử lý dứt điểm các điểm nóng và bức xúc trên địa bàn xã trước, trong và sau Đại hội đảng bộ. Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Dân Lực nhiệm kỳ 2020 – 2025 dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối tháng 4/2020.

.

 

Xã Dân Lực chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức đại hội Đảng bộ thành công tốt đẹp

Đăng lúc: 12/03/2020 10:54:30 (GMT+7)

 Xã Dân Lực chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức đại hội Đảng bộ thành công tốt đẹp

 

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, hướng dẫn số 17 ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Đảng ủy xã Dân Lực về công tác nhân sự chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Bắt đầu từ ngày 14 tháng 02 năm 2020 thì 12 chi bộ đã lần lượt tiến hành đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 đến nay đã có 12/12 chi bộ đã đại hội thành công tốt đẹp.

Chi bộ Đại hội cuối cùng ngày 08/3/2020 là chi bộ Thôn Thiện Chính. Đại hội đã bầu ra cấp ủy gồm:    

1.     Đ/c Trịnh Huy Hùng

 Được bầu làm Bí thư chi bộ

2.     Đ/c Nguyễn Văn Huân

Được bầu Phó làm bí thư chi bộ

3.     Đ/c Trịnh Thanh Thiên

Được bầu làm chi ủy viên

 

Tại các chi bộ Đại hội các đảng viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, nắm vững các tiêu chuẩn và sang suốt lựa chọn bầu ra những cán bộ tiêu biểu xuất sắc có uy tín trách nhiệm cao, đủ phẩm chất, năng lực lãnh đạo tham gia vào ban chấp hành, bí thư, phó bí thư, nhiệm kỳ 2020 – 2022 và đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu đảng bộ xã Dân Lực lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong đó tỷ lệ tái cử tại các chi bộ chiếm 47,2%; có 19 đồng chí tham gia lần đầu, chiếm 52,8%. Công tác bầu cử đảm bảo đúng cơ cấu, số lượng nhân sự đã được đảng ủy phê duyệt.

Để chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội đại biểu đảng bộ xã Dân Lực lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020 – 2025  thì  Đảng ủy xã luôn chỉ đạo sát sao tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hiện nay Đẩng ủy đang xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ xã; Gấp rút xây dựng Đề án nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ mới để trình Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt. Trong đó, Đảng ủy xã luôn chú trọng phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương để xác định mục tiêu, nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong giai đoạn mới. Rà soát, lựa chọn những cán bộ có đức, có tài, năng lực, uy tín để bầu vào cấp ủy, lãnh đạo chủ chốt địa phương trong nhiệm kỳ mới.

Đảng ủy cũng chỉ đạo chuyên môn đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội đảng bộ, trong đó cần quan tâm tuyên truyền ý nghĩa của Đại hội và những kết quả nổi bật của nhiệm kỳ 2015-2020. Chuẩn bị chu đáo các mặt công tác hậu cần, phục vụ Đại hội. Cơ sở vật chất, kinh phí phục vụ Đại hội; xây dựng kế hoạch bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong tổ chức Đại hội; chỉ đạo các lực lượng giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, nắm chặt dư luận xã hội, xử lý dứt điểm các điểm nóng và bức xúc trên địa bàn xã trước, trong và sau Đại hội đảng bộ. Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Dân Lực nhiệm kỳ 2020 – 2025 dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối tháng 4/2020.

.