Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
368609

Đảng bộ xã Dân Lực tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ chính trị và Nghị quyết số 12-NQ/HU của Ban chấp hành Đảng bộ huyện

Ngày 30/08/2022 08:55:15

Sáng ngày 26/8/2022, Đảng bộ xã Dân Lực đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ chính trị (khoá XIII) về Đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” và Nghị quyết số 12-NQ/HU của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về “tăng cường công tác lãnh đạo của cấp uỷ đối với vận động nhân dân mở rộng đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Triệu Sơn”. 

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Xuân Dương – HUV – Phó CTMTTQ huyện.

Tham dự hội nghị có các đồng chí trong ban thường vụ đảng uỷ, các đồng chí là TT HĐND, UBND, cán bộ công chức, trưởng phó các ban ngành đoàn thể. Đặc biệt tham dự hội nghị có 375 đảng viên trong đảng bộ hiện sinh hoạt tại 14 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Dân Lực đã tham gia hội nghị nghiêm túc, đầy đủ và đúng giờ.

Tại hội nghị Đồng chí Đào Xuân Cường – Bí thư đảng uỷ- CT HĐND xã khai mạc hội nghị và triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ chính trị (khoá XIII) về Đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.  Trong đó đồng chí nhấn mạnh nội dung Nghị quyết số 12 – NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XIII là đặc biệt quan trọng, nhằm xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để đưa nước ta ngày càng phát triển. Đồng chí cũng yêu cầu các đồng chí là đảng viên trong chi bộ, các đồng chí trong cấp uỷ, các đồng chí là công an chính quy, công an thôn cần tiếp tục nhận thức đầy đủ và sâu sắc mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng nội dung của Nghị quyết; phải nắm vững những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm, trên cơ sở đó tạo sự thống nhất cao về ý chí, hành động, quyết tâm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta xác định rõ đây là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị chứ không phải chỉ là nhiệm vụ riêng của công an, nhưng công an phải là lực lượng nòng cốt.

Cũng tại hội nghị này đồng chí Lê Xuân Dương – HUV – Phó CTMTTQ huyện phát biểu chỉ đạo, trong đó đồng chí đã nhấn mạnh những cơ chế chính sách của huyện của xã để các đồng chí đảng viên nắm bắt thực hiện và tuyên truyền cho người thân, hàng xóm, anh em bạn bè thực hiện. Đồng chí cũng nhấn mạnh việc hiến đất mở rộng đường giống như giải phóng mặt bằng nhân dân không nên đòi hỗ trợ đền bù khi gia đình hiến đất. Việc mở rộng đường sẽ giúp nhân dân đi lại thuận tiện, phù hợp với xu thế phát triển của quê hương đất nước, đường được mở rộng thì giá trị đất sẽ cao. Việc mở rộng đường sẽ gắn  nâng cấp, sửa chữa hệ thống mương thoát nước,chỉnh trang lại các tuyến đường điện sẽ tạo nên khu dân cư khang trang sạch đẹp. Việc vận động nhân dân tự nguyện hiến đất mở rộng đường phải được thực hiện trên nguyên tắc Dân biết, dân bàn, dân quyết định, dân làm chủ và dân hưởng thụ; Cán bộ đảng viên phải làm trước, nhân dân làm sau làm nhà mình, làm nhà bố mẹ mình, anh em mình và tuyên truyền cho hàng xóm bạn bè cùng làm; Kiên trì vận động thuyết phục nhân dân tự nguyện hiến đất mở rộng đường và thấy được lợi ích của việc hiến đất mở rộng đường và nguyên tắc dễ làm trước khó làm sau.  Tại hội nghị đồng chí cũng nhấn mạnh các điều kiện để nhận được hỗ trợ là nhân dân phải hiến đất, cách thực tuyên truyền là tuyên truyền từ chi bộ đến quần chúng nhân dân và nguồn kinh phí thực hiện trong đó nguồn kinh phí thực hiện từ 3 nguồn là nguồn ngân sách, nguồn huy động nhân dân tại chỗ và huy động từ con em của hộ gia đình trong đó nguồn huy động nhân dân tại chỗ là nguồn lực quan trọng và quyết định.

         Bế mạc hội nghị đồng chí Đào Xuân Cường – Bí thư đảng uỷ- CT HĐND xã cũng mong muốn rằng sau hội nghị các đồng chí đảng viên trong đảng bộ là tuyên truyền viên, cổ động viên vận động người thân, hàng xóm bạn bè tiếp tục và đồng hành với ban chấp hành đảng bộ, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả nghị quyết 12-NQ/HU của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, thực hiện hiệu quả nghị quyết tạo tiền đề cho phát triển kinh tế xã hội, góp phần xây dựng thành công huyện NTM nâng cao vào năm  2024, năm 2025 là một trong những huyện dẫn đầu của tỉnh, trở thành Thị xã trực thuộc tỉnh trước năm 2030./.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

 Tập thê1.jpg
Tập thê.jpg
Tập thê 2.jpg
ương.jpg
Cường.jpg
Sơn.jpg
hủ toạ.jpg
z3682459961840_a99532e91cdbd352e5d454daf2462157.jpg
z3682459964380_24f418722a3eab200294620e61cb6154.jpg

Đảng bộ xã Dân Lực tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ chính trị và Nghị quyết số 12-NQ/HU của Ban chấp hành Đảng bộ huyện

Đăng lúc: 30/08/2022 08:55:15 (GMT+7)

Sáng ngày 26/8/2022, Đảng bộ xã Dân Lực đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ chính trị (khoá XIII) về Đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” và Nghị quyết số 12-NQ/HU của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về “tăng cường công tác lãnh đạo của cấp uỷ đối với vận động nhân dân mở rộng đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Triệu Sơn”. 

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Xuân Dương – HUV – Phó CTMTTQ huyện.

Tham dự hội nghị có các đồng chí trong ban thường vụ đảng uỷ, các đồng chí là TT HĐND, UBND, cán bộ công chức, trưởng phó các ban ngành đoàn thể. Đặc biệt tham dự hội nghị có 375 đảng viên trong đảng bộ hiện sinh hoạt tại 14 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Dân Lực đã tham gia hội nghị nghiêm túc, đầy đủ và đúng giờ.

Tại hội nghị Đồng chí Đào Xuân Cường – Bí thư đảng uỷ- CT HĐND xã khai mạc hội nghị và triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ chính trị (khoá XIII) về Đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.  Trong đó đồng chí nhấn mạnh nội dung Nghị quyết số 12 – NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XIII là đặc biệt quan trọng, nhằm xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để đưa nước ta ngày càng phát triển. Đồng chí cũng yêu cầu các đồng chí là đảng viên trong chi bộ, các đồng chí trong cấp uỷ, các đồng chí là công an chính quy, công an thôn cần tiếp tục nhận thức đầy đủ và sâu sắc mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng nội dung của Nghị quyết; phải nắm vững những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm, trên cơ sở đó tạo sự thống nhất cao về ý chí, hành động, quyết tâm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta xác định rõ đây là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị chứ không phải chỉ là nhiệm vụ riêng của công an, nhưng công an phải là lực lượng nòng cốt.

Cũng tại hội nghị này đồng chí Lê Xuân Dương – HUV – Phó CTMTTQ huyện phát biểu chỉ đạo, trong đó đồng chí đã nhấn mạnh những cơ chế chính sách của huyện của xã để các đồng chí đảng viên nắm bắt thực hiện và tuyên truyền cho người thân, hàng xóm, anh em bạn bè thực hiện. Đồng chí cũng nhấn mạnh việc hiến đất mở rộng đường giống như giải phóng mặt bằng nhân dân không nên đòi hỗ trợ đền bù khi gia đình hiến đất. Việc mở rộng đường sẽ giúp nhân dân đi lại thuận tiện, phù hợp với xu thế phát triển của quê hương đất nước, đường được mở rộng thì giá trị đất sẽ cao. Việc mở rộng đường sẽ gắn  nâng cấp, sửa chữa hệ thống mương thoát nước,chỉnh trang lại các tuyến đường điện sẽ tạo nên khu dân cư khang trang sạch đẹp. Việc vận động nhân dân tự nguyện hiến đất mở rộng đường phải được thực hiện trên nguyên tắc Dân biết, dân bàn, dân quyết định, dân làm chủ và dân hưởng thụ; Cán bộ đảng viên phải làm trước, nhân dân làm sau làm nhà mình, làm nhà bố mẹ mình, anh em mình và tuyên truyền cho hàng xóm bạn bè cùng làm; Kiên trì vận động thuyết phục nhân dân tự nguyện hiến đất mở rộng đường và thấy được lợi ích của việc hiến đất mở rộng đường và nguyên tắc dễ làm trước khó làm sau.  Tại hội nghị đồng chí cũng nhấn mạnh các điều kiện để nhận được hỗ trợ là nhân dân phải hiến đất, cách thực tuyên truyền là tuyên truyền từ chi bộ đến quần chúng nhân dân và nguồn kinh phí thực hiện trong đó nguồn kinh phí thực hiện từ 3 nguồn là nguồn ngân sách, nguồn huy động nhân dân tại chỗ và huy động từ con em của hộ gia đình trong đó nguồn huy động nhân dân tại chỗ là nguồn lực quan trọng và quyết định.

         Bế mạc hội nghị đồng chí Đào Xuân Cường – Bí thư đảng uỷ- CT HĐND xã cũng mong muốn rằng sau hội nghị các đồng chí đảng viên trong đảng bộ là tuyên truyền viên, cổ động viên vận động người thân, hàng xóm bạn bè tiếp tục và đồng hành với ban chấp hành đảng bộ, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả nghị quyết 12-NQ/HU của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, thực hiện hiệu quả nghị quyết tạo tiền đề cho phát triển kinh tế xã hội, góp phần xây dựng thành công huyện NTM nâng cao vào năm  2024, năm 2025 là một trong những huyện dẫn đầu của tỉnh, trở thành Thị xã trực thuộc tỉnh trước năm 2030./.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

 Tập thê1.jpg
Tập thê.jpg
Tập thê 2.jpg
ương.jpg
Cường.jpg
Sơn.jpg
hủ toạ.jpg
z3682459961840_a99532e91cdbd352e5d454daf2462157.jpg
z3682459964380_24f418722a3eab200294620e61cb6154.jpg