Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
368609

Đảng ủy xã Dân Lực tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết.

Ngày 28/03/2019 13:40:00

Sáng ngày 28/3, Ban thường vụ Đảng ủy xã Dân Lực đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết số 13, ngày 11/01/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Nghị quyết số 10 ngày 23/7/2018 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025. Quán triệt, triển khai Nghị quyết số 37 ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã.

 

          Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy. Hội nghị có mời các Đồng chí trong BCH đảng ủy, các đồng chí là cán bộ công chức, trưởng phó các ban ngành đoàn thể, thủ trưởng khối trường, trạm, các đồng chí là bí thư chi bộ, trưởng thôn trên địa bàn xã.

          Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Hữu Hướng - BTĐU - CTHĐND xã triển khai Nghị quyết số 37 ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 các đơn vị cấp huyện, cấp xã được sắp sếp cơ bản phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội. Trong đó mục tiêu cụ thể là đến năm 2021, cơ bản hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa đạt 50% về 2 tiêu chuẩn là diện tích tự nhiên và quy mô dân số. Đồng chí cũng nhấn mạnh một số lưu ý như tạm dừng bổ nhiệm cán bộ quản lý đối với những địa phương trong diện sáp nhập; Tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận về việc sáp nhập.

DSC01569.JPG

          Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Quyết Tính - phó BTĐU - CT UBND xã triển khai Nghị quyết số số 13 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh với 4 quan điểm chỉ đạo. Thứ nhất, tích tụ, tập trung đất đai là nhiệm vụ, giải pháp đột phá quan trọng hàng đầu để chuyển từ sản xuất nhỏ lên sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, công nghệ cao và thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Quá trình thực hiện phải đảm bảo tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong nhân dân, đảm bảo hài hòa lợi ích Nhà nước, nhà đầu tư và nông dân. Tích tụ, tập trung đất đai phải căn cứ trên quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh, từng huyện, từng xã; Phải hướng đến mục tiêu chung là hiệu quả sản xuất. Cụ thể trong năm 2019, mỗi huyện, thị xã, thành phố phải xây dựng được ít nhất 1 mô hình tích tụ, tập trung đất đai.

DSC01572.JPG

          Tiếp đó, đồng chí Dương Văn Sơn - Phó BT Thường trực Đảng ủy cũng đã triển khai Nghị quyết số 10 ngày 23/7/2018 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết nêu quan điểm, người đứng đầu các cấp ủy Đảng và toàn hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở phải coi đây là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động nhằm tăng cường phát triển Đảng viên, đoàn viên, thành lập các tổ chức Đảng, đoàn thể, nâng cao vai trò của các tổ chức Đảng, đoàn thể đảm bảo sự phát triển bền vững cùa doanh nghiệp theo đúng đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao vị thế, uy tín chính trị- xã hội của doanh nghiệp. 

DSC01574.JPG

          Phát biểu tại hội nghị đồng chí Dương Văn Sơn - Phó BT Thường trực Đảng ủy nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng,  sự  liên quan trực tiếp của việc ba nghị quyết đối với việc thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của xã nhà. Sau hội nghị này các thôn, Chi bộ, cán bộ nghiên cứu kỹ để triển khai thực hiện các Nghị quyết, đồng thời tiếp tục quán triệt các Nghị quyết đến tận chi bộ theo các mốc thời gian kế hoạch đã nêu./.

  

Đảng ủy xã Dân Lực tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết.

Đăng lúc: 28/03/2019 13:40:00 (GMT+7)

Sáng ngày 28/3, Ban thường vụ Đảng ủy xã Dân Lực đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết số 13, ngày 11/01/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Nghị quyết số 10 ngày 23/7/2018 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025. Quán triệt, triển khai Nghị quyết số 37 ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã.

 

          Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy. Hội nghị có mời các Đồng chí trong BCH đảng ủy, các đồng chí là cán bộ công chức, trưởng phó các ban ngành đoàn thể, thủ trưởng khối trường, trạm, các đồng chí là bí thư chi bộ, trưởng thôn trên địa bàn xã.

          Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Hữu Hướng - BTĐU - CTHĐND xã triển khai Nghị quyết số 37 ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 các đơn vị cấp huyện, cấp xã được sắp sếp cơ bản phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội. Trong đó mục tiêu cụ thể là đến năm 2021, cơ bản hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa đạt 50% về 2 tiêu chuẩn là diện tích tự nhiên và quy mô dân số. Đồng chí cũng nhấn mạnh một số lưu ý như tạm dừng bổ nhiệm cán bộ quản lý đối với những địa phương trong diện sáp nhập; Tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận về việc sáp nhập.

DSC01569.JPG

          Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Quyết Tính - phó BTĐU - CT UBND xã triển khai Nghị quyết số số 13 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh với 4 quan điểm chỉ đạo. Thứ nhất, tích tụ, tập trung đất đai là nhiệm vụ, giải pháp đột phá quan trọng hàng đầu để chuyển từ sản xuất nhỏ lên sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, công nghệ cao và thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Quá trình thực hiện phải đảm bảo tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong nhân dân, đảm bảo hài hòa lợi ích Nhà nước, nhà đầu tư và nông dân. Tích tụ, tập trung đất đai phải căn cứ trên quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh, từng huyện, từng xã; Phải hướng đến mục tiêu chung là hiệu quả sản xuất. Cụ thể trong năm 2019, mỗi huyện, thị xã, thành phố phải xây dựng được ít nhất 1 mô hình tích tụ, tập trung đất đai.

DSC01572.JPG

          Tiếp đó, đồng chí Dương Văn Sơn - Phó BT Thường trực Đảng ủy cũng đã triển khai Nghị quyết số 10 ngày 23/7/2018 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết nêu quan điểm, người đứng đầu các cấp ủy Đảng và toàn hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở phải coi đây là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động nhằm tăng cường phát triển Đảng viên, đoàn viên, thành lập các tổ chức Đảng, đoàn thể, nâng cao vai trò của các tổ chức Đảng, đoàn thể đảm bảo sự phát triển bền vững cùa doanh nghiệp theo đúng đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao vị thế, uy tín chính trị- xã hội của doanh nghiệp. 

DSC01574.JPG

          Phát biểu tại hội nghị đồng chí Dương Văn Sơn - Phó BT Thường trực Đảng ủy nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng,  sự  liên quan trực tiếp của việc ba nghị quyết đối với việc thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của xã nhà. Sau hội nghị này các thôn, Chi bộ, cán bộ nghiên cứu kỹ để triển khai thực hiện các Nghị quyết, đồng thời tiếp tục quán triệt các Nghị quyết đến tận chi bộ theo các mốc thời gian kế hoạch đã nêu./.