Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
368609

Đảng bộ xã Dân Lực tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ xã lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 01/01/1970 08:00:00

      Ngày 25/5/2023, Đảng bộ xã Dân Lực đã tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; về dự hội nghị có đồng chí Lê Xuân Dương - Huyện ủy viên – Phó CT UB MTTQ huyện Triệu Sơn; đồng chí Đào Xuân Cường – Bí thư Đảng uỷ - CT HĐND huyện; các đồng chí Trong BTV, BCH Đảng bộ xã; cấp ủy các chi bộ trực thuộc.

 cường.jpg
 

          Đồng chí Đào Xuân Cường - Bí thư đảng bộ phát biểu khai mạc hi nghị. 

Tại hội nghị Đồng chí Dương Văn Sơn – Phó bí thư trực đảng đã báo cáo dự thảo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

Triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, ngay từ đầu nhiệm kỳ BCH Đảng bộ đã tập trung cụ thể hóa các mục tiêu Nghị quyết, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể. Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đã có 14/26 chỉ tiêu đạt và vượt; các chỉ tiêu còn lại đang được tập trung chỉ đạo thực hiện. Kinh tế tăng trưởng khá, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng; các lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ có bước phát triển, kết cấu hạ tầng cơ sở phúc lợi xã hội được tăng cường, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao; văn hóa xã hội tiếp tục phát triển; QP-AN được đảm bảo, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị được đổi mới, lòng tin của nhân dân với Đảng ngày càng được nâng lên. 

Thảo luận tại hội nghị các đại biểu đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế, đưa ra các giải pháp để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu còn lại của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX đề ra.

dương.jpg
Đ/c Lê Xuân Dương -HUV– Phó CT UB MTTQ huyện Triệu Sơn phát biểu tại hội nghị

    Phát biểu tại hội nghị đồng chí Lê Xuân Dương đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ xã Dân Lực đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua. Tuy nhiên để đạt được chỉ tiêu đã được đề ra từ đầu nhiệm kỳ, đồng chí đề nghị Đảng bộ xã Dân Lực rà soát lại tất cả các nhiệm vụ, chỉ tiêu đầu nhiệm kỳ. Chỉ tiêu nào khó khăn không có khả năng thực hiện được thì phải xem xét và điều chỉnh. Xác định rõ nhiệm vụ cụ thể và phân công công việc cụ thể, đồng thời giao ban định kỳ để thực hiện; Ban chấp hành đảng bộ xã nên tham khảo học tập, lựa chọn một số mô hình cây trồng, vật nuôi của một số xã đang thực hiện có hiệu quả để người dân trong xã tham khảo, lựa chọn mô hình cây trồng vật nuôi phù hợp nâng cao thu nhập cho nhân dân trong xã; Tập trung phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận từ xã đến thôn.

 

    Đồng chí Bí thư Đảng bộ phát biểu bế mạc hội nghị, phát huy kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ  xã Dân Lực tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra./.

 CC VH-XH

Một số hình ảnh tại hội nghị
tú.jpg
chủ.jpg
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg

Đảng bộ xã Dân Lực tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ xã lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đăng lúc: 01/01/1970 08:00:00 (GMT+7)

      Ngày 25/5/2023, Đảng bộ xã Dân Lực đã tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; về dự hội nghị có đồng chí Lê Xuân Dương - Huyện ủy viên – Phó CT UB MTTQ huyện Triệu Sơn; đồng chí Đào Xuân Cường – Bí thư Đảng uỷ - CT HĐND huyện; các đồng chí Trong BTV, BCH Đảng bộ xã; cấp ủy các chi bộ trực thuộc.

 cường.jpg
 

          Đồng chí Đào Xuân Cường - Bí thư đảng bộ phát biểu khai mạc hi nghị. 

Tại hội nghị Đồng chí Dương Văn Sơn – Phó bí thư trực đảng đã báo cáo dự thảo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

Triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, ngay từ đầu nhiệm kỳ BCH Đảng bộ đã tập trung cụ thể hóa các mục tiêu Nghị quyết, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể. Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đã có 14/26 chỉ tiêu đạt và vượt; các chỉ tiêu còn lại đang được tập trung chỉ đạo thực hiện. Kinh tế tăng trưởng khá, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng; các lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ có bước phát triển, kết cấu hạ tầng cơ sở phúc lợi xã hội được tăng cường, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao; văn hóa xã hội tiếp tục phát triển; QP-AN được đảm bảo, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị được đổi mới, lòng tin của nhân dân với Đảng ngày càng được nâng lên. 

Thảo luận tại hội nghị các đại biểu đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế, đưa ra các giải pháp để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu còn lại của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX đề ra.

dương.jpg
Đ/c Lê Xuân Dương -HUV– Phó CT UB MTTQ huyện Triệu Sơn phát biểu tại hội nghị

    Phát biểu tại hội nghị đồng chí Lê Xuân Dương đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ xã Dân Lực đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua. Tuy nhiên để đạt được chỉ tiêu đã được đề ra từ đầu nhiệm kỳ, đồng chí đề nghị Đảng bộ xã Dân Lực rà soát lại tất cả các nhiệm vụ, chỉ tiêu đầu nhiệm kỳ. Chỉ tiêu nào khó khăn không có khả năng thực hiện được thì phải xem xét và điều chỉnh. Xác định rõ nhiệm vụ cụ thể và phân công công việc cụ thể, đồng thời giao ban định kỳ để thực hiện; Ban chấp hành đảng bộ xã nên tham khảo học tập, lựa chọn một số mô hình cây trồng, vật nuôi của một số xã đang thực hiện có hiệu quả để người dân trong xã tham khảo, lựa chọn mô hình cây trồng vật nuôi phù hợp nâng cao thu nhập cho nhân dân trong xã; Tập trung phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận từ xã đến thôn.

 

    Đồng chí Bí thư Đảng bộ phát biểu bế mạc hội nghị, phát huy kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ  xã Dân Lực tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra./.

 CC VH-XH

Một số hình ảnh tại hội nghị
tú.jpg
chủ.jpg
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg