Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
368609

Đảng bộ xã Dân Lực tổ chức học tập Nghị quyết

Ngày 14/09/2018 09:00:00

Đảng bộ xã Dân Lực: Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII.

 

          Ngày  13/ 9 /2018 Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng. Dự và chỉ đạo Hội nghị, có đồng chí Nguyễn Hữu Hướng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã. Cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ xã; TT.HĐND, UBND xã; Mặt trận Tổ quốc, cán bộ công chức, ccác đoàn thể chính trị xã hội; Bí thư các chi bộ, trưởng thôn và toàn thể đảng viên trong đảng bộ.

                   Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Hữu Hướng  - Bí thư Đảng ủy - CT HĐND  xã khai mạc và quán triệt những nội dung, quan điểm cơ bản của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII, cụ thể là: Nghị quyết 26 - NQ/TWngày 19/5/2018 về"Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ";

DSC00726.JPG

 

Đồng chí Nguyễn Hữu Hướng  - Bí thư Đảng ủy - CT HĐND xã triển khai Nghị quyết 26/NQ/TW

 

          Đ/c Nguyễn Quyết Tính - Phó BTĐU - CT UBND xã triển khai Nghị quyết số 27 - NQ/TW ngày 21/5/2018 về"Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp";

DSC00731.JPG

Đồng chí Nguyễn Quyết Tính - Phó BTĐU - CT UBND xã triển khai Nghị quyết 27/NQ/TW

Đồng chí Hoàng Văn Tú - Phó CT UBND  xã triển khai Nghị quyết số 28 - NQ/TWngày 23/5/2018 về"Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội".


DSC00734.JPG

Đồng chí Hoàng Văn Tú - Phó CT UBND  xã triển khai Nghị quyết 27/NQ/TW

 

          Ba Nghị quyết mà Ban Chấp hành Trung ương ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra.

          Qua việc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) đã giúp cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ xã Dân Lực nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, đặc biệt là những nội dung liên quan trực tiếp đến lĩnh vực công tác của từng ngành, từng lĩnh vực. Qua đó góp phần tuyên truyền rộng rãi những nội dung quan trọng của các Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch.

          Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Hướng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đánh giá cao và biểu dương ý thức học tập của các đại biểu và đảng viên trong Đảng bộ; đ/c Bí thư Đảng bộ nhấn mạnh: Trên cơ sở học tập, quán triệt Nghị quyết, UBMTTQ xã, các đoàn thể, chi bộ lựa chọn những nội dung cụ thể, liên quan trực tiếp tới cơ sở để xây dựng chương trình hành động; kế hoạch thực hiện, trên cơ sở bám sát, cụ thể hóa chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của cấp trên; của tập thể phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch hành động, cá nhân thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu; chỉ đạo việc viết bài thu hoạch của cán bộ, đảng viên, triệt để tránh tình trạng sao chép, viết thu hoạch qua loa, chung chung hoặc không viết bài thu hoạch. Các chi bộ cơ sở tổ chức sinh hoạt chuyên đề về nội dung Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII (ít nhất 01lần) trong Quý III/2018.

            Cũng tại buổi làm việc Ủy ban nhân dân xã Dân Lực triển khai một số nhiệm vụ quan trọng của địa phương.  Trong đó UBND xã đã triển khai phương án sản xuất vụ Đông năm 2018- 2019. Trong đó UBND xã Dân Lực triển khai phương án sản xuất vụ Đông năm 2018-2019 và công bố quyết định khen thưởng cho 02 tập thể và 02 cá nhân có thành tích trong công tác sản xuất vụ Đông năm 2017-2018                                                                                                            DSC00746.JPG  

Đảng bộ xã Dân Lực tổ chức học tập Nghị quyết

Đăng lúc: 14/09/2018 09:00:00 (GMT+7)

Đảng bộ xã Dân Lực: Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII.

 

          Ngày  13/ 9 /2018 Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng. Dự và chỉ đạo Hội nghị, có đồng chí Nguyễn Hữu Hướng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã. Cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ xã; TT.HĐND, UBND xã; Mặt trận Tổ quốc, cán bộ công chức, ccác đoàn thể chính trị xã hội; Bí thư các chi bộ, trưởng thôn và toàn thể đảng viên trong đảng bộ.

                   Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Hữu Hướng  - Bí thư Đảng ủy - CT HĐND  xã khai mạc và quán triệt những nội dung, quan điểm cơ bản của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII, cụ thể là: Nghị quyết 26 - NQ/TWngày 19/5/2018 về"Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ";

DSC00726.JPG

 

Đồng chí Nguyễn Hữu Hướng  - Bí thư Đảng ủy - CT HĐND xã triển khai Nghị quyết 26/NQ/TW

 

          Đ/c Nguyễn Quyết Tính - Phó BTĐU - CT UBND xã triển khai Nghị quyết số 27 - NQ/TW ngày 21/5/2018 về"Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp";

DSC00731.JPG

Đồng chí Nguyễn Quyết Tính - Phó BTĐU - CT UBND xã triển khai Nghị quyết 27/NQ/TW

Đồng chí Hoàng Văn Tú - Phó CT UBND  xã triển khai Nghị quyết số 28 - NQ/TWngày 23/5/2018 về"Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội".


DSC00734.JPG

Đồng chí Hoàng Văn Tú - Phó CT UBND  xã triển khai Nghị quyết 27/NQ/TW

 

          Ba Nghị quyết mà Ban Chấp hành Trung ương ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra.

          Qua việc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) đã giúp cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ xã Dân Lực nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, đặc biệt là những nội dung liên quan trực tiếp đến lĩnh vực công tác của từng ngành, từng lĩnh vực. Qua đó góp phần tuyên truyền rộng rãi những nội dung quan trọng của các Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch.

          Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Hướng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đánh giá cao và biểu dương ý thức học tập của các đại biểu và đảng viên trong Đảng bộ; đ/c Bí thư Đảng bộ nhấn mạnh: Trên cơ sở học tập, quán triệt Nghị quyết, UBMTTQ xã, các đoàn thể, chi bộ lựa chọn những nội dung cụ thể, liên quan trực tiếp tới cơ sở để xây dựng chương trình hành động; kế hoạch thực hiện, trên cơ sở bám sát, cụ thể hóa chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của cấp trên; của tập thể phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch hành động, cá nhân thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu; chỉ đạo việc viết bài thu hoạch của cán bộ, đảng viên, triệt để tránh tình trạng sao chép, viết thu hoạch qua loa, chung chung hoặc không viết bài thu hoạch. Các chi bộ cơ sở tổ chức sinh hoạt chuyên đề về nội dung Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII (ít nhất 01lần) trong Quý III/2018.

            Cũng tại buổi làm việc Ủy ban nhân dân xã Dân Lực triển khai một số nhiệm vụ quan trọng của địa phương.  Trong đó UBND xã đã triển khai phương án sản xuất vụ Đông năm 2018- 2019. Trong đó UBND xã Dân Lực triển khai phương án sản xuất vụ Đông năm 2018-2019 và công bố quyết định khen thưởng cho 02 tập thể và 02 cá nhân có thành tích trong công tác sản xuất vụ Đông năm 2017-2018                                                                                                            DSC00746.JPG