Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
368609

Huyện ủy huyện Triệu Sơn công bố Quyết định về công tác cán bộ tại xã Dân Lực.

Ngày 10/04/2019 14:00:00

Sáng ngày 10/4/2019 tại Hội trường UBND xã Dân Lực, Thường trực huyện ủy huyện Triệu Sơn công bố Quyết định về điều động cán bộ quản lý xã đối với xã Dân lực và xã Khuyến Nông.

          Huyện ủy huyện Triệu Sơn công bố Quyết định về công tác cán bộ  tại xã Dân Lực.

          Thực hiện Công văn số 836 ngày 03/4/2019 của Ban thường vụ huyện Triệu Sơn Về việc tổ chức công bố quyết định về điều động cán bộ quản lý cấp xã. Sáng ngày 10/4/2019 tại Hội trường UBND xã Dân Lực, Thường trực huyện ủy huyện Triệu Sơn công bố Quyết định về điều động cán bộ quản lý xã đối với xã Dân lực và xã Khuyến Nông.

          Về Dự và công bố Quyết định điều động cán bộ quản lý xã về phía huyện có Đồng chí Vũ Đức Kính - Phó BT Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện; Đồng chí Hồ Trường Sơn - Thường vụ Huyện ủy - Phó CT UBND huyện; Các đồng chí đại diện cho các ban, ngành, phòng của UBND huyện Triệu Sơn đã về dự đông đủ.

          Về dự và công bố Quyết định điều động cán bộ phía xã có đồng chí BTV xã Khuyến Nông, Đồng chí Nguyễn Hữu Hướng - BT Đảng ủy - CT HĐND xã Dân Lực và các đồng chí BTV ĐU, TT HĐND, UBND,  cán bộ, công chức, trưởng, phó các đoàn thể của 2 xã Khuyến Nông và xã Dân Lực đã về dự đông đủ và đúng giờ.

                                             DSC01590.JPG      

          Đồng chí Nghiêm Quốc Mạnh - Huyện ủy viên - phó ban tổ chức huyện ủy Công bố Quyết định về điều động, luân chuyển cán bộ xã quản lý đối với Đồng chí Nguyễn Quyết Tính - Phó BTĐU - CT UBND xã thôi tham gia BCH, BTV, Phó BT ĐU xã Dân Lực nhiệm kỳ 2015 - 2020, thôi giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Dân Lực nhiệm kỳ 2016 - 2021 để tham gia BCH, BTV, Phó BT ĐU xã Hợp Thắng nhiệm kỳ 2015 - 2020, giới thiệu để HĐND xã Hợp Thắng bầu chức danh chủ tịch UBND xã Hợp Thắng nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng thời công bố Quyết định về điều động, luân chuyển cán bộ xã quản lý đối với Đồng chí Nguyễn Trọng Vân - Phó BTĐU - CT UBND xã thôi tham gia BCH, BTV, Phó BT ĐU xã Khuyến Nông nhiệm kỳ 2015 - 2020, thôi giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Khuyến Nông nhiệm kỳ 2016 - 2021 để tham gia BCH, BTV, Phó BT ĐU xã Dân Lực nhiệm kỳ 2015 - 2020, giới thiệu để HĐND xã Dân Lực bầu chức danh chủ tịch UBND xã Dân Lực nhiệm kỳ 2016 - 2021

                                                    DSC01592.JPG

           Đồng chí Vũ Đức Kính - Phó BT Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện trao quyết định cho 02 đồng chí Nguyễn Quyết Tính và đồng chí Nguyễn Trọng Vân.

                                                         DSC01596.JPG

           Đồng chí Vũ Đức Kính - Phó BT Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện thay mặt cho các đồng chí trong Ban thường trực huyện ủy huyện Triệu Sơn phát biểu chỉ đạo.

                                                        DSC01610.JPG

        Đồng chí Nguyễn Hữu Hướng - BT Đảng ủy - CT HĐND xã Dân Lực phát biểu tại hội nghị.

DSC01597.JPG

       Đồng chí Nguyễn Quyết Tính phát biểu tại hội nghị.

                                                                DSC01601.JPG

        Đồng chí Nguyễn Trọng Vân phát biểu tại hội nghị.

DSC01613.JPG

                    Các đồng chí Cán bộ công chức xã Dân lực tặng hoa chia tay đồng chí Nguyễn Quyết Tính  

  

Huyện ủy huyện Triệu Sơn công bố Quyết định về công tác cán bộ tại xã Dân Lực.

Đăng lúc: 10/04/2019 14:00:00 (GMT+7)

Sáng ngày 10/4/2019 tại Hội trường UBND xã Dân Lực, Thường trực huyện ủy huyện Triệu Sơn công bố Quyết định về điều động cán bộ quản lý xã đối với xã Dân lực và xã Khuyến Nông.

          Huyện ủy huyện Triệu Sơn công bố Quyết định về công tác cán bộ  tại xã Dân Lực.

          Thực hiện Công văn số 836 ngày 03/4/2019 của Ban thường vụ huyện Triệu Sơn Về việc tổ chức công bố quyết định về điều động cán bộ quản lý cấp xã. Sáng ngày 10/4/2019 tại Hội trường UBND xã Dân Lực, Thường trực huyện ủy huyện Triệu Sơn công bố Quyết định về điều động cán bộ quản lý xã đối với xã Dân lực và xã Khuyến Nông.

          Về Dự và công bố Quyết định điều động cán bộ quản lý xã về phía huyện có Đồng chí Vũ Đức Kính - Phó BT Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện; Đồng chí Hồ Trường Sơn - Thường vụ Huyện ủy - Phó CT UBND huyện; Các đồng chí đại diện cho các ban, ngành, phòng của UBND huyện Triệu Sơn đã về dự đông đủ.

          Về dự và công bố Quyết định điều động cán bộ phía xã có đồng chí BTV xã Khuyến Nông, Đồng chí Nguyễn Hữu Hướng - BT Đảng ủy - CT HĐND xã Dân Lực và các đồng chí BTV ĐU, TT HĐND, UBND,  cán bộ, công chức, trưởng, phó các đoàn thể của 2 xã Khuyến Nông và xã Dân Lực đã về dự đông đủ và đúng giờ.

                                             DSC01590.JPG      

          Đồng chí Nghiêm Quốc Mạnh - Huyện ủy viên - phó ban tổ chức huyện ủy Công bố Quyết định về điều động, luân chuyển cán bộ xã quản lý đối với Đồng chí Nguyễn Quyết Tính - Phó BTĐU - CT UBND xã thôi tham gia BCH, BTV, Phó BT ĐU xã Dân Lực nhiệm kỳ 2015 - 2020, thôi giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Dân Lực nhiệm kỳ 2016 - 2021 để tham gia BCH, BTV, Phó BT ĐU xã Hợp Thắng nhiệm kỳ 2015 - 2020, giới thiệu để HĐND xã Hợp Thắng bầu chức danh chủ tịch UBND xã Hợp Thắng nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng thời công bố Quyết định về điều động, luân chuyển cán bộ xã quản lý đối với Đồng chí Nguyễn Trọng Vân - Phó BTĐU - CT UBND xã thôi tham gia BCH, BTV, Phó BT ĐU xã Khuyến Nông nhiệm kỳ 2015 - 2020, thôi giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Khuyến Nông nhiệm kỳ 2016 - 2021 để tham gia BCH, BTV, Phó BT ĐU xã Dân Lực nhiệm kỳ 2015 - 2020, giới thiệu để HĐND xã Dân Lực bầu chức danh chủ tịch UBND xã Dân Lực nhiệm kỳ 2016 - 2021

                                                    DSC01592.JPG

           Đồng chí Vũ Đức Kính - Phó BT Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện trao quyết định cho 02 đồng chí Nguyễn Quyết Tính và đồng chí Nguyễn Trọng Vân.

                                                         DSC01596.JPG

           Đồng chí Vũ Đức Kính - Phó BT Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện thay mặt cho các đồng chí trong Ban thường trực huyện ủy huyện Triệu Sơn phát biểu chỉ đạo.

                                                        DSC01610.JPG

        Đồng chí Nguyễn Hữu Hướng - BT Đảng ủy - CT HĐND xã Dân Lực phát biểu tại hội nghị.

DSC01597.JPG

       Đồng chí Nguyễn Quyết Tính phát biểu tại hội nghị.

                                                                DSC01601.JPG

        Đồng chí Nguyễn Trọng Vân phát biểu tại hội nghị.

DSC01613.JPG

                    Các đồng chí Cán bộ công chức xã Dân lực tặng hoa chia tay đồng chí Nguyễn Quyết Tính