Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
368609

Hội đồng nhân dân xã Dân Lực tổ chức Kỳ họp bất thường, khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 17/04/2019 17:10:00

Chiều ngày 19/4/2019, HĐND xã Dân Lực tổ chức kỳ hợp bất thường, nội dung của kỳ họp: miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND xã đối với đồng chí Nguyễn Quyết Tính và bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND xã đối với đồng chí Nguyễn Trọng Vân.

 

          Chiều ngày 19/4/2019, HĐND xã Dân Lực tổ chức kỳ hợp bất thường, nội dung của kỳ họp: miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND xã đối với đồng chí Nguyễn Quyết Tính và bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND xã đối với đồng chí Nguyễn Trọng Vân.

          Về dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Hồ Trường Sơn- UVBTV Huyện Ủy- Phó chủ tịch UBND huyện, Đồng chí Nghiêm Quốc Mạnh- Huyện ủy viên, Phó ban tổ chức huyện ủy; đống chí Lê Phú Quốc- huyện ủy viên- trưởng phòng TN và MT huyện và các đồng chí trong UBND huyện; Đồng chí Dương Văn Sơn- Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cùng  25 ông bà là đại biểu HĐND xã khóa 18.

DSC01642.JPG

 

          Sau khi ổn định tổ chức làm lễ chào cờ, đồng chí Nguyễn Hữu Hướng- Chủ tịch HĐND xã giới thiệu đồng chí Lê Phú Long- Chuyên viên phòng Nội vụ lên thông qua văn bản đồng ý chủ trương miễn nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn đối với đồng chí Nguyễn Quyết Tính- Chủ tịch UBND xã Dân Lực.

 DSC01646.JPG

          HĐND xã Dân Lực đã bầu ra ban kiểm phiếu, sau khi ban kiểm phiếu làm việc thống nhất giơ tay biểu quyết tán thành 100% ý kiến miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND xã. Đồng chí Lê Văn Nam- Thư ký HĐND xã Thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm CT UBND xã

DSC01651.JPG

 

          Đồng chí Nguyễn Quyết Tính phát biểu chia tay nhận hoa từ lãnh đạo Xã

DSC01652.JPG

          Đồng chí Nguyễn Hữu Hướng tiếp tục duy trì nội dung bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND xã. Sau tiến hành bỏ phiếu đối đồng chí Nguyễn Trọng Vân đạt số phiếu:

 DSC01639.JPG

          Đồng chí Nguyễn Trọng Vân tân Chủ Tịch UBND xã phát biểu nhận nhiệm vụ 
DSC01667.JPG

Hội nghị kết thúc vào 17 giờ cùng ngày sau khi nghe Thư ký thông qua Nghị quyết 

Hội đồng nhân dân xã Dân Lực tổ chức Kỳ họp bất thường, khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021

Đăng lúc: 17/04/2019 17:10:00 (GMT+7)

Chiều ngày 19/4/2019, HĐND xã Dân Lực tổ chức kỳ hợp bất thường, nội dung của kỳ họp: miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND xã đối với đồng chí Nguyễn Quyết Tính và bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND xã đối với đồng chí Nguyễn Trọng Vân.

 

          Chiều ngày 19/4/2019, HĐND xã Dân Lực tổ chức kỳ hợp bất thường, nội dung của kỳ họp: miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND xã đối với đồng chí Nguyễn Quyết Tính và bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND xã đối với đồng chí Nguyễn Trọng Vân.

          Về dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Hồ Trường Sơn- UVBTV Huyện Ủy- Phó chủ tịch UBND huyện, Đồng chí Nghiêm Quốc Mạnh- Huyện ủy viên, Phó ban tổ chức huyện ủy; đống chí Lê Phú Quốc- huyện ủy viên- trưởng phòng TN và MT huyện và các đồng chí trong UBND huyện; Đồng chí Dương Văn Sơn- Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cùng  25 ông bà là đại biểu HĐND xã khóa 18.

DSC01642.JPG

 

          Sau khi ổn định tổ chức làm lễ chào cờ, đồng chí Nguyễn Hữu Hướng- Chủ tịch HĐND xã giới thiệu đồng chí Lê Phú Long- Chuyên viên phòng Nội vụ lên thông qua văn bản đồng ý chủ trương miễn nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn đối với đồng chí Nguyễn Quyết Tính- Chủ tịch UBND xã Dân Lực.

 DSC01646.JPG

          HĐND xã Dân Lực đã bầu ra ban kiểm phiếu, sau khi ban kiểm phiếu làm việc thống nhất giơ tay biểu quyết tán thành 100% ý kiến miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND xã. Đồng chí Lê Văn Nam- Thư ký HĐND xã Thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm CT UBND xã

DSC01651.JPG

 

          Đồng chí Nguyễn Quyết Tính phát biểu chia tay nhận hoa từ lãnh đạo Xã

DSC01652.JPG

          Đồng chí Nguyễn Hữu Hướng tiếp tục duy trì nội dung bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND xã. Sau tiến hành bỏ phiếu đối đồng chí Nguyễn Trọng Vân đạt số phiếu:

 DSC01639.JPG

          Đồng chí Nguyễn Trọng Vân tân Chủ Tịch UBND xã phát biểu nhận nhiệm vụ 
DSC01667.JPG

Hội nghị kết thúc vào 17 giờ cùng ngày sau khi nghe Thư ký thông qua Nghị quyết