Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
368609

Tuyên truyền công tác BHYT toàn dân

Ngày 12/07/2023 13:55:55

 

 

Kính thưa toàn thể bà con nhân dân!

Bảo hiểm y tế là một trong những chính sách an sinh xã hội quan trọng, mang tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc, thể hiện sự tương thân tương ái, chia sẻ rủi ro giữa người khỏe với người ốm, giữa người trẻ với người già, giữa người có thu nhập cao với người có thu nhập thấp. Đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước nhằm hướng tới công bằng trong chăm sóc sức khỏe, góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho mọi người dân, xác định rõ tầm quan trọng về BHYT đối với việc chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân.

Trong những năm qua, mức độ người dân tham gia BHYT theo hộ gia đình đã có nhiều chuyển biến và tăng lên rõ rệt, tuy nhiên qua thống kê đến thời điểm hiện tại toàn xã mới chỉ đạt trên 90% số người dân tham gia BHYT, những kết quả như trên cho thấy, số người dân trong xã tham gia BHYT vẫn còn ở mức thấp, trong đó một phần nguyên nhân do chưa làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân. Mặt khác, một số người dân chưa thật sự nhận thức đầy đủ về tham gia BHYT đối với việc khám và chữa bệnh, do vậy đến thời điểm hiện tại số người tham gia BHYT trong toàn xã vẫn còn thấp so với mặt bằng trung trong toàn huyện.

Để tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo về việc phát triển BHYT toàn dân, ngay từ tháng  đầu của năm 2023. Đảng ủy, UBND xã Dân Lực đã có văn bản chỉ đạo về công tác phát triển BHYT trên địa bàn xã, đồng thời tiếp tục chỉ đạo và phân công cán bộ, công chức, các tổ chức chính trị - xã hội, các đồng chí BTCB, trưởng thôn trong toàn xã cần tập trung hơn nữa về công tác tuyên truyền để mọi người dân hiểu được ý nghĩa, lợi ích của việc tham gia BHYT theo hộ gia đình.

Để thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn toàn xã, hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHYT toàn dân. Uỷ ban nhân dân xã Dân Lực tiếp tục triển khai lập danh sách mua thẻ bảo hiểm y tế cho hộ gia đình cận nghèo, hộ làm nông nghiệp có mức sống trung bình, hộ gia đình tham ra BHYT tự nguyện .

Lợi ích của người tham gia BHYT:

Bảo hiểm y tế mang lại rất nhiều lợi ích cho người dân, nhất là các gia đình có mức thu nhập thấp khi ốm đau.

Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm để chăm sóc sức khỏe cho nhân dân không vì mục đích lợi nhuận, do nhà nước tổ chức thực hiện và toàn dân tham gia, để bảo vệ sức khỏe cho mỗi người khi ốm đau, tai nạn, nhằm đản bảo an sinh xã hội.

Bảo hiểm y tế chi trả phần lớn chi phí khám bệnh, xét nghiệm, thuốc men và chăm sóc cho người có thẻ khi khám bệnh, chữa bệnh theo đúng nơi đăng ký ghi trên thẻ. Đóng tiền mua bảo hiểm y tế là cách đóng góp khi lành, để dành khi ốm.

Tham gia BHYT không chỉ được hỗ về chi phí khám chữa bệnh mà ngay từ khi mua thẻ người dân đã được hỗ trợ kinh phí để mua thẻ bảo hiểm. Cùng với việc cấp BHYT cho người nghèo, cho đối tượng người có công, đối tượng BTXH thì việc hỗ trợ BHYT cho người dân là một chính sách xã hội quan trọng, thể hiện tính nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta nhằm mục đích hỗ trợ cho toàn dân được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe kỹ thuật cao, phát hiện bệnh tật kịp thời, tiết kiệm chi phí khám chữa bệnh, nhất là trong bối cảnh giá các dịch vụ y tế được điều chỉnh theo hướng tăng cao như hiện nay. Đây là chính sách xã hội nhằm hướng tới việc thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân../.
CC VH-XH

Tuyên truyền công tác BHYT toàn dân

Đăng lúc: 12/07/2023 13:55:55 (GMT+7)

 

 

Kính thưa toàn thể bà con nhân dân!

Bảo hiểm y tế là một trong những chính sách an sinh xã hội quan trọng, mang tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc, thể hiện sự tương thân tương ái, chia sẻ rủi ro giữa người khỏe với người ốm, giữa người trẻ với người già, giữa người có thu nhập cao với người có thu nhập thấp. Đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước nhằm hướng tới công bằng trong chăm sóc sức khỏe, góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho mọi người dân, xác định rõ tầm quan trọng về BHYT đối với việc chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân.

Trong những năm qua, mức độ người dân tham gia BHYT theo hộ gia đình đã có nhiều chuyển biến và tăng lên rõ rệt, tuy nhiên qua thống kê đến thời điểm hiện tại toàn xã mới chỉ đạt trên 90% số người dân tham gia BHYT, những kết quả như trên cho thấy, số người dân trong xã tham gia BHYT vẫn còn ở mức thấp, trong đó một phần nguyên nhân do chưa làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân. Mặt khác, một số người dân chưa thật sự nhận thức đầy đủ về tham gia BHYT đối với việc khám và chữa bệnh, do vậy đến thời điểm hiện tại số người tham gia BHYT trong toàn xã vẫn còn thấp so với mặt bằng trung trong toàn huyện.

Để tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo về việc phát triển BHYT toàn dân, ngay từ tháng  đầu của năm 2023. Đảng ủy, UBND xã Dân Lực đã có văn bản chỉ đạo về công tác phát triển BHYT trên địa bàn xã, đồng thời tiếp tục chỉ đạo và phân công cán bộ, công chức, các tổ chức chính trị - xã hội, các đồng chí BTCB, trưởng thôn trong toàn xã cần tập trung hơn nữa về công tác tuyên truyền để mọi người dân hiểu được ý nghĩa, lợi ích của việc tham gia BHYT theo hộ gia đình.

Để thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn toàn xã, hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHYT toàn dân. Uỷ ban nhân dân xã Dân Lực tiếp tục triển khai lập danh sách mua thẻ bảo hiểm y tế cho hộ gia đình cận nghèo, hộ làm nông nghiệp có mức sống trung bình, hộ gia đình tham ra BHYT tự nguyện .

Lợi ích của người tham gia BHYT:

Bảo hiểm y tế mang lại rất nhiều lợi ích cho người dân, nhất là các gia đình có mức thu nhập thấp khi ốm đau.

Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm để chăm sóc sức khỏe cho nhân dân không vì mục đích lợi nhuận, do nhà nước tổ chức thực hiện và toàn dân tham gia, để bảo vệ sức khỏe cho mỗi người khi ốm đau, tai nạn, nhằm đản bảo an sinh xã hội.

Bảo hiểm y tế chi trả phần lớn chi phí khám bệnh, xét nghiệm, thuốc men và chăm sóc cho người có thẻ khi khám bệnh, chữa bệnh theo đúng nơi đăng ký ghi trên thẻ. Đóng tiền mua bảo hiểm y tế là cách đóng góp khi lành, để dành khi ốm.

Tham gia BHYT không chỉ được hỗ về chi phí khám chữa bệnh mà ngay từ khi mua thẻ người dân đã được hỗ trợ kinh phí để mua thẻ bảo hiểm. Cùng với việc cấp BHYT cho người nghèo, cho đối tượng người có công, đối tượng BTXH thì việc hỗ trợ BHYT cho người dân là một chính sách xã hội quan trọng, thể hiện tính nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta nhằm mục đích hỗ trợ cho toàn dân được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe kỹ thuật cao, phát hiện bệnh tật kịp thời, tiết kiệm chi phí khám chữa bệnh, nhất là trong bối cảnh giá các dịch vụ y tế được điều chỉnh theo hướng tăng cao như hiện nay. Đây là chính sách xã hội nhằm hướng tới việc thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân../.
CC VH-XH