Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
368609

BÀI TUYÊN TRUYỀN HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐĂNG KÝ KHAI SINH CHO NGƯỜI CÓ HỒ SƠ GIẤY TỜ CÁ NHÂN

Ngày 18/11/2023 17:37:09

 Thành phần hồ sơ đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

 Căn cứ Luật hộ tịch năm 2014, Nghị định 123/2015/NĐ- CP, thông tư 04/2020/TT-BTP, Căn cứ theo quy định tại tiểu mục 18 Mục B Phần I Thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định 528/QĐ-BTP năm 2023 hướng dẫn hồ sơ đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân mới nhất năm 2023 bao gồm:

- Tờ khai đăng ký khai sinh theo mẫu quy định

(Người yêu cầu có thể nộp trực tiếp hoặc trực tuyến tại Cổng dịch vụ công Quốc gia dichvucong.gov.vn)

* Giấy tờ phải nộp:

- Văn bản cam đoan của người yêu cầu về việc chưa được đăng ký khai sinh.

- Bản sao toàn bộ hồ sơ, giấy tờ của người yêu cầu hoặc hồ sơ, giấy tờ, tài liệu khác trong đó có thông tin liên quan đến nội dung khai sinh, gồm: Giấy chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu; giấy tờ chứng minh về nơi cư trú; Bằng tốt nghiệp, Giấy chứng nhận, Chứng chỉ, Học bạ, Hồ sơ học tập do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc xác nhận; giấy tờ khác có thông tin về họ, chữ đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh của cá nhân.(trình tự xử lý hồ sơ theo Điều 2, Điều 26 Nghị định 123/2015/NĐ- CP và Điều 9, Điều 10 thông tư 04/2020/TT-BTP)

Người yêu cầu đăng ký khai sinh có trách nhiệm nộp đầy đủ bản sao các giấy tờ nêu trên (nếu có) và phải cam đoan đã nộp đủ các giấy tờ mình có; chịu trách nhiệm, hệ quả của việc cam đoan không đúng sự thật.

- Trường hợp người yêu cầu đăng ký khai sinh là cán bộ, công chức, viên chức, người đang công tác trong lực lượng vũ trang thì phải có văn bản xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị về việc những nội dung khai sinh của người đó gồm họ, chữ đệm, tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha - con, mẹ - con phù hợp với hồ sơ do cơ quan, đơn vị đang quản lý.

- Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp ủy quyền thực hiện việc đăng ký khai sinh. Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải chứng thực.

* Giấy tờ phải xuất trình:

- Hộ chiếu hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu đăng ký khai sinh. Trường hợp các thông tin cá nhân trong các giấy tờ này đã có trong CSDLQGVDC, CSDLHTĐT, được hệ thống điền tự động thì không phải tải lên (theo hình thức trực tuyến);

- Giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú trong trường hợp cơ quan đăng ký hộ tịch không thể khai thác được thông tin về nơi cư trú của công dân

Trường hợp các thông tin về giấy tờ chứng minh nơi cư trú đã được khai thác từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bằng các phương thức này thì người có yêu cầu không phải xuất trình (theo hình thức trực tiếp) hoặc tải lên (theo hình thức trực tuyến).

Trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính thì phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực các giấy tờ phải xuất trình nêu trên.

Thời hạn giải quyết thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

Căn cứ theo quy định tại tiểu mục 18 Mục B Phần I Thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định 528/QĐ-BTP năm 2023 hướng dẫn như sau:

Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc. Trường hợp phải có văn bản xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 25 ngày.

Theo đó, thời gian giải quyết thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân mới nhất năm 2023 là trong 5 ngày làm việc. Nêu như phải có văn bản xác minh thì thời hạn giải quyết thủ tục tối đa là 25 ngày.

Đăng ký khai sinh cho người có hồ sơ giấy tờ cá nhân thuộc danh mục dịch vụ công trực tuyến Một phần do vậy cá nhân yêu cầu khi nhận kết quả phải đến tại cơ quan đăng ký để thực hiện việc ký vào sổ lưu Hộ tịch.

Trên đây là bài tuyên truyền về Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Hộ tịch. UBND xã Dân Lực tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, Đảng  viên, Nhân dân được biết và nắm bắt rõ trình tự, thủ tục các bước thực hiện, thuận tiện cho quá trình thực hiện Thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực Khai sinh cho người có hồ sơ giấy tờ cá nhân.

BÀI TUYÊN TRUYỀN HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐĂNG KÝ KHAI SINH CHO NGƯỜI CÓ HỒ SƠ GIẤY TỜ CÁ NHÂN

Đăng lúc: 18/11/2023 17:37:09 (GMT+7)

 Thành phần hồ sơ đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

 Căn cứ Luật hộ tịch năm 2014, Nghị định 123/2015/NĐ- CP, thông tư 04/2020/TT-BTP, Căn cứ theo quy định tại tiểu mục 18 Mục B Phần I Thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định 528/QĐ-BTP năm 2023 hướng dẫn hồ sơ đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân mới nhất năm 2023 bao gồm:

- Tờ khai đăng ký khai sinh theo mẫu quy định

(Người yêu cầu có thể nộp trực tiếp hoặc trực tuyến tại Cổng dịch vụ công Quốc gia dichvucong.gov.vn)

* Giấy tờ phải nộp:

- Văn bản cam đoan của người yêu cầu về việc chưa được đăng ký khai sinh.

- Bản sao toàn bộ hồ sơ, giấy tờ của người yêu cầu hoặc hồ sơ, giấy tờ, tài liệu khác trong đó có thông tin liên quan đến nội dung khai sinh, gồm: Giấy chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu; giấy tờ chứng minh về nơi cư trú; Bằng tốt nghiệp, Giấy chứng nhận, Chứng chỉ, Học bạ, Hồ sơ học tập do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc xác nhận; giấy tờ khác có thông tin về họ, chữ đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh của cá nhân.(trình tự xử lý hồ sơ theo Điều 2, Điều 26 Nghị định 123/2015/NĐ- CP và Điều 9, Điều 10 thông tư 04/2020/TT-BTP)

Người yêu cầu đăng ký khai sinh có trách nhiệm nộp đầy đủ bản sao các giấy tờ nêu trên (nếu có) và phải cam đoan đã nộp đủ các giấy tờ mình có; chịu trách nhiệm, hệ quả của việc cam đoan không đúng sự thật.

- Trường hợp người yêu cầu đăng ký khai sinh là cán bộ, công chức, viên chức, người đang công tác trong lực lượng vũ trang thì phải có văn bản xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị về việc những nội dung khai sinh của người đó gồm họ, chữ đệm, tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha - con, mẹ - con phù hợp với hồ sơ do cơ quan, đơn vị đang quản lý.

- Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp ủy quyền thực hiện việc đăng ký khai sinh. Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải chứng thực.

* Giấy tờ phải xuất trình:

- Hộ chiếu hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu đăng ký khai sinh. Trường hợp các thông tin cá nhân trong các giấy tờ này đã có trong CSDLQGVDC, CSDLHTĐT, được hệ thống điền tự động thì không phải tải lên (theo hình thức trực tuyến);

- Giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú trong trường hợp cơ quan đăng ký hộ tịch không thể khai thác được thông tin về nơi cư trú của công dân

Trường hợp các thông tin về giấy tờ chứng minh nơi cư trú đã được khai thác từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bằng các phương thức này thì người có yêu cầu không phải xuất trình (theo hình thức trực tiếp) hoặc tải lên (theo hình thức trực tuyến).

Trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính thì phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực các giấy tờ phải xuất trình nêu trên.

Thời hạn giải quyết thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

Căn cứ theo quy định tại tiểu mục 18 Mục B Phần I Thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định 528/QĐ-BTP năm 2023 hướng dẫn như sau:

Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc. Trường hợp phải có văn bản xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 25 ngày.

Theo đó, thời gian giải quyết thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân mới nhất năm 2023 là trong 5 ngày làm việc. Nêu như phải có văn bản xác minh thì thời hạn giải quyết thủ tục tối đa là 25 ngày.

Đăng ký khai sinh cho người có hồ sơ giấy tờ cá nhân thuộc danh mục dịch vụ công trực tuyến Một phần do vậy cá nhân yêu cầu khi nhận kết quả phải đến tại cơ quan đăng ký để thực hiện việc ký vào sổ lưu Hộ tịch.

Trên đây là bài tuyên truyền về Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Hộ tịch. UBND xã Dân Lực tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, Đảng  viên, Nhân dân được biết và nắm bắt rõ trình tự, thủ tục các bước thực hiện, thuận tiện cho quá trình thực hiện Thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực Khai sinh cho người có hồ sơ giấy tờ cá nhân.