Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
368609

Bài tuyên truyền về tiêm phòng vacxin cho gia súc, gia cầm trên địa bàn xã Dân Lực đợt 2 năm 2022

Ngày 02/09/2022 17:00:40

Thưa quý vị và các bạn tiêm phòng là một trong những biện pháp phòng bệnh tốt nhất cho đàn gia súc, gia cầm, nhiều năm qua cho thấy đàn gia súc, gia cầm được tiêm đúng, tiêm đủ các loại vắc xin theo đúng yêu cầu sẽ tạo miễn dịch chủ động cho đàn gia súc, gia cầm ngăn chặn dịch bệnh phát sinh và lây lan, bảo vệ sức khỏe động vật, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ sức khoẻ con người. Việc chấp hành tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm là quy định bắt buộc của Nhà nước đối với mỗi cá nhân, tổ chức có chăn nuôi gia súc, gia cầm; các hành vi không chấp hành quy định tiêm phòng, làm phát sinh dịch bệnh nguy hiểm ở gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh phải chịu trách nhiệm theo quy định hiện hành.

         Để triển khai đồng bộ, có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh, công tác tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng (LMLM), Tụ huyết trùng (THT) trâu bò, Dịch tả lợn (DTL), Dại chó, mèo, Cúm gia cầm và các loại vắc xin khác cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn xã năm 2022, UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 23/8/2022 về việc phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2022, Quyết định số 195/QĐ-UBND ngày 23/8/2022 về việc kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh và tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm xã năm 2022; Thông báo số 61/TB-UBND ngày 23/8/2022 về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm năm 2022; Quyết định số 196/QĐ-UBND ngày 24/8/2022 về việc giao chỉ tiêu tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm đợt 2/2022; Thông báo số 62/TB-UBND ngày 24/8/2022 về lịch tiêm vac xin cho đàn gia súc gia cầm đợt 2/2022. Theo đó, tiêm phòng đợt 2 trên địa bàn xã Dân Lực sẽ từ ngày 26/8/2022 8/9/2022, tiêm phòng đồng loạt trên phạm vi toàn xã. Yêu cầu tỷ lệ tiêm phòng phải đạt 100% trong diện tiêm (80% tổng đàn), tiêm đúng loại vắc xin, đúng kỹ thuật, đảm bảo thời gian, ghi chép đầy đủ, chính xác số động vật được tiêm phòng và cấp giấy chứng nhận tiêm phòng theo quy định.

Vắc xin sử dụng theo hướng dẫn của Cục Thú y. Giá vác xin tiêm phòng gia súc gia cầm năm 2022 theo thông báo số 02/TB-TTDVNN của trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Triệu sơn  ngày 18/2/2022.

TT

Tên vắc xin

Giá tiêm(đồng/liều)

1

Dịch tả lợn 10 liều/lọ

6.250đ/liều

2

Tụ huyết trùng lợn 10 liều /lọ

6.250đ/liều

3

Tụ Dấu lợn 15 liều/lọ

6.250đ/liều

4

Phó thương hà lợn 10 liều/lọ

6.250đ/liều

5

Vắc xin kép tụ huyết trùng, phó thương hàn

6.250đ/liều

6

Lỡ mồm long móng Atopor(Type O) 25 liều/lọ

21.840đ/liều

7

Tụ huyết trùng trâu, bò 25 liều/lọ

8.144đ/liều

8

Lỡ mồm long móng Aftovax Bivanlent (2 typo O-A) 25 liều/lọ

30.240đ/liều

9

Vacxin cúm gia cầm Navet – Fluvac 2 (vô hoạt nhũ dấu) 1 200 liều/Chai

850đ/liều

10

Vắc xin phòng dại 10 liều/lọ (Nhập khẩu)

19.500đ/Liều         

11

Tai xanh nhược độc chủng JXAI-R 10 liều/lọ

35.000đ/liều

12

Vác xin phòng bệnh viêm da nổi cục trâu, bò 25 liều/chai.

38.000đ/liều


           
Vì vậy, mỗi người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm chấp hành công tác tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; Chủ động theo dõi lịch tiêm phòng của thôn mình để chủ động nhốt, bắt giữ gia súc, gia cầm phục vụ tiêm phòng tại hộ bảo đảm cho đàn gia súc, gia cầm được tiêm đúng, tiêm đủ vắc xin theo quy định./.
         Biên tập: CC VH-XH

Bài tuyên truyền về tiêm phòng vacxin cho gia súc, gia cầm trên địa bàn xã Dân Lực đợt 2 năm 2022

Đăng lúc: 02/09/2022 17:00:40 (GMT+7)

Thưa quý vị và các bạn tiêm phòng là một trong những biện pháp phòng bệnh tốt nhất cho đàn gia súc, gia cầm, nhiều năm qua cho thấy đàn gia súc, gia cầm được tiêm đúng, tiêm đủ các loại vắc xin theo đúng yêu cầu sẽ tạo miễn dịch chủ động cho đàn gia súc, gia cầm ngăn chặn dịch bệnh phát sinh và lây lan, bảo vệ sức khỏe động vật, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ sức khoẻ con người. Việc chấp hành tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm là quy định bắt buộc của Nhà nước đối với mỗi cá nhân, tổ chức có chăn nuôi gia súc, gia cầm; các hành vi không chấp hành quy định tiêm phòng, làm phát sinh dịch bệnh nguy hiểm ở gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh phải chịu trách nhiệm theo quy định hiện hành.

         Để triển khai đồng bộ, có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh, công tác tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng (LMLM), Tụ huyết trùng (THT) trâu bò, Dịch tả lợn (DTL), Dại chó, mèo, Cúm gia cầm và các loại vắc xin khác cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn xã năm 2022, UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 23/8/2022 về việc phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2022, Quyết định số 195/QĐ-UBND ngày 23/8/2022 về việc kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh và tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm xã năm 2022; Thông báo số 61/TB-UBND ngày 23/8/2022 về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm năm 2022; Quyết định số 196/QĐ-UBND ngày 24/8/2022 về việc giao chỉ tiêu tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm đợt 2/2022; Thông báo số 62/TB-UBND ngày 24/8/2022 về lịch tiêm vac xin cho đàn gia súc gia cầm đợt 2/2022. Theo đó, tiêm phòng đợt 2 trên địa bàn xã Dân Lực sẽ từ ngày 26/8/2022 8/9/2022, tiêm phòng đồng loạt trên phạm vi toàn xã. Yêu cầu tỷ lệ tiêm phòng phải đạt 100% trong diện tiêm (80% tổng đàn), tiêm đúng loại vắc xin, đúng kỹ thuật, đảm bảo thời gian, ghi chép đầy đủ, chính xác số động vật được tiêm phòng và cấp giấy chứng nhận tiêm phòng theo quy định.

Vắc xin sử dụng theo hướng dẫn của Cục Thú y. Giá vác xin tiêm phòng gia súc gia cầm năm 2022 theo thông báo số 02/TB-TTDVNN của trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Triệu sơn  ngày 18/2/2022.

TT

Tên vắc xin

Giá tiêm(đồng/liều)

1

Dịch tả lợn 10 liều/lọ

6.250đ/liều

2

Tụ huyết trùng lợn 10 liều /lọ

6.250đ/liều

3

Tụ Dấu lợn 15 liều/lọ

6.250đ/liều

4

Phó thương hà lợn 10 liều/lọ

6.250đ/liều

5

Vắc xin kép tụ huyết trùng, phó thương hàn

6.250đ/liều

6

Lỡ mồm long móng Atopor(Type O) 25 liều/lọ

21.840đ/liều

7

Tụ huyết trùng trâu, bò 25 liều/lọ

8.144đ/liều

8

Lỡ mồm long móng Aftovax Bivanlent (2 typo O-A) 25 liều/lọ

30.240đ/liều

9

Vacxin cúm gia cầm Navet – Fluvac 2 (vô hoạt nhũ dấu) 1 200 liều/Chai

850đ/liều

10

Vắc xin phòng dại 10 liều/lọ (Nhập khẩu)

19.500đ/Liều         

11

Tai xanh nhược độc chủng JXAI-R 10 liều/lọ

35.000đ/liều

12

Vác xin phòng bệnh viêm da nổi cục trâu, bò 25 liều/chai.

38.000đ/liều


           
Vì vậy, mỗi người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm chấp hành công tác tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; Chủ động theo dõi lịch tiêm phòng của thôn mình để chủ động nhốt, bắt giữ gia súc, gia cầm phục vụ tiêm phòng tại hộ bảo đảm cho đàn gia súc, gia cầm được tiêm đúng, tiêm đủ vắc xin theo quy định./.
         Biên tập: CC VH-XH