Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
106
Hôm qua:
228
Tuần này:
1358
Tháng này:
5787
Tất cả:
235750

Hội đồng nhân dân xã Dân Lực tiến hành kỳ họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2021- 2026

Ngày 01/07/2021 15:46:58

               Chiều ngày 30/06/2021 tại Hội trường xã Dân Lực đã diễn ra kỳ họp thứ nhất HĐND xã khóa 18 nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Về dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng Lê Xuân Dương – HUV – PCT UBMTTQ huyện; Đại diện Đại biểu hội đồng nhân dân huyện Triệu Sơn được bầu tại xã Dân Lực.

 Dự kỳ họp có các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, các đồng chí là trưởng, phó các ban ngành đoàn thể, cán bộ công chức, trưởng đơn vị trường trạm. Các đồng chí là bí thư, trưởng thôn. Đặc biệt là 25 đại biểu Hội đồng nhân dân xã Dân Lực khóa 18 nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đây là kỳ họp có ý nghĩa chính trị quan trọng để bầu ra các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND xã, là cơ quan đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Tại Kỳ họp, Ủy ban bầu cử các xã đã báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2021- 2026. 
          Kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ các đại biểu HĐND xã đã tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch HĐND xã;  phó chủ tịch HĐND xã; Trưởng, phó ban pháp chế; Trưởng, phó ban kinh tế xã hội; bầu Chủ tịch UBND xã; Phó chủ tịch UBND xã; bầu ủy viên UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026.

Với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, dân chủ, lựa chọn các đại biểu có đủ tiêu chuẩn theo quy định để bầu giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt của cơ quan quyền lực nhà nước và các ban HĐND nhằm góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND – UBND xã, lãnh đạo xã phát triển toàn diện và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tại kỳ họp các đại biểu HĐND xã khóa 18 đã bầu ông Đào Xuân Cường – Bí thư Đảng ủy xã giữ chức Chủ tịch HDND xã, ông Lê Văn Tâm tái cử giữ chức phó chủ tịch HĐND xã, ông Nguyễn Ngọc Quang -  tái cử giữ chức Chủ tịch UBND xã, ông Hoàng Văn Tú tái cử giữ chức Phó chủ tịch UBND xã.  Kỳ họp thứ nhất đã bầu ông Nguyễn Trọng Tính – CT UBMTTQ xã giữ chức trưởng ban pháp chế, bà Trịnh Thị Hà – phó chủ nhiệm UBKTĐU giữ chức phó trưởng ban pháp chế; Bầu bà Bùi Thị Hà – Chủ tịch Hội LHPN xã giữ chức Trưởng ban kinh tế xã hội, ông Bùi Đình Út – Phó BT Đoàn TNCSHCM xã giữ chức phó trưởng ban kinh tế xã hội. Kỳ họp đã bầu ông Nguyễn Tiến Dục – chỉ huy trưởng QS xã và ông Nguyễn Mạnh Dũng – trưởng công an xã giữ chức ủy viên ủy ban nhân dân xã nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tại kỳ họp các đồng chí được bầu vào các chức danh của HĐND, UBND xã khóa mới đã ra mắt và phát biểu ý kiến nhận nhiệm vụ trước Hội đồng nhân dân về thực hiện nhiệm vụ quyền hạn được giao, hứa quyết tâm nêu cao tinh thần trách nhiệm cùng với tập thể HĐND, UBND xã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ 18 đã đề ra.

Một số hình ảnh tại kỳ họp thứ nhất HĐND xã khóa XVIII

nhiệm kỳ 2021 - 2026

ebcb929df77803265a69.jpg


289aa72bc5ce319068df.jpg

4dac9d42ffa70bf952b6.jpg


5f76990ffbea0fb456fb.jpg

5114c051a2b456ea0fa5.jpg

Hội đồng nhân dân xã Dân Lực tiến hành kỳ họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2021- 2026

Đăng lúc: 01/07/2021 15:46:58 (GMT+7)

               Chiều ngày 30/06/2021 tại Hội trường xã Dân Lực đã diễn ra kỳ họp thứ nhất HĐND xã khóa 18 nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Về dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng Lê Xuân Dương – HUV – PCT UBMTTQ huyện; Đại diện Đại biểu hội đồng nhân dân huyện Triệu Sơn được bầu tại xã Dân Lực.

 Dự kỳ họp có các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, các đồng chí là trưởng, phó các ban ngành đoàn thể, cán bộ công chức, trưởng đơn vị trường trạm. Các đồng chí là bí thư, trưởng thôn. Đặc biệt là 25 đại biểu Hội đồng nhân dân xã Dân Lực khóa 18 nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đây là kỳ họp có ý nghĩa chính trị quan trọng để bầu ra các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND xã, là cơ quan đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Tại Kỳ họp, Ủy ban bầu cử các xã đã báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2021- 2026. 
          Kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ các đại biểu HĐND xã đã tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch HĐND xã;  phó chủ tịch HĐND xã; Trưởng, phó ban pháp chế; Trưởng, phó ban kinh tế xã hội; bầu Chủ tịch UBND xã; Phó chủ tịch UBND xã; bầu ủy viên UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026.

Với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, dân chủ, lựa chọn các đại biểu có đủ tiêu chuẩn theo quy định để bầu giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt của cơ quan quyền lực nhà nước và các ban HĐND nhằm góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND – UBND xã, lãnh đạo xã phát triển toàn diện và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tại kỳ họp các đại biểu HĐND xã khóa 18 đã bầu ông Đào Xuân Cường – Bí thư Đảng ủy xã giữ chức Chủ tịch HDND xã, ông Lê Văn Tâm tái cử giữ chức phó chủ tịch HĐND xã, ông Nguyễn Ngọc Quang -  tái cử giữ chức Chủ tịch UBND xã, ông Hoàng Văn Tú tái cử giữ chức Phó chủ tịch UBND xã.  Kỳ họp thứ nhất đã bầu ông Nguyễn Trọng Tính – CT UBMTTQ xã giữ chức trưởng ban pháp chế, bà Trịnh Thị Hà – phó chủ nhiệm UBKTĐU giữ chức phó trưởng ban pháp chế; Bầu bà Bùi Thị Hà – Chủ tịch Hội LHPN xã giữ chức Trưởng ban kinh tế xã hội, ông Bùi Đình Út – Phó BT Đoàn TNCSHCM xã giữ chức phó trưởng ban kinh tế xã hội. Kỳ họp đã bầu ông Nguyễn Tiến Dục – chỉ huy trưởng QS xã và ông Nguyễn Mạnh Dũng – trưởng công an xã giữ chức ủy viên ủy ban nhân dân xã nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tại kỳ họp các đồng chí được bầu vào các chức danh của HĐND, UBND xã khóa mới đã ra mắt và phát biểu ý kiến nhận nhiệm vụ trước Hội đồng nhân dân về thực hiện nhiệm vụ quyền hạn được giao, hứa quyết tâm nêu cao tinh thần trách nhiệm cùng với tập thể HĐND, UBND xã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ 18 đã đề ra.

Một số hình ảnh tại kỳ họp thứ nhất HĐND xã khóa XVIII

nhiệm kỳ 2021 - 2026

ebcb929df77803265a69.jpg


289aa72bc5ce319068df.jpg

4dac9d42ffa70bf952b6.jpg


5f76990ffbea0fb456fb.jpg

5114c051a2b456ea0fa5.jpg