Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
368609

Hướng dẫn các doanh nghiệp đăng ký tài khoản, tự đánh giá mức độ chuyển đổi số trên Cổng thông tin đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp.

Ngày 15/10/2023 09:54:24

 Để có lộ trình trong chuyển đổi số của doanh nghiệp, hỗ trợ các doanh nghiệp tự đánh giá mức độ chuyển đổi số, Ban chỉ đạo chuyển đổi số xã Dân Lực hướng dẫn các doanh nghiệp đăng ký tài khoản, tự đánh giá mức độ chuyển đổi số trên Cổng thông tin đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp

Hướng dẫn các doanh nghiệp đăng ký tài khoản, tự đánh giá mức độ chuyển đổi số trên Cổng thông tin đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp.

 Để có lộ trình trong chuyển đổi số của doanh nghiệp, hỗ trợ các doanh nghiệp tự đánh giá mức độ chuyển đổi số, thành viên Ban chỉ đạo chuyển đổi số xã Dân Lực trực tiếp đón các doanh nghiệp tại bộ phận 1 cửa để hướng dẫn các doanh nghiệp đăng ký tài khoản, tự đánh giá mức độ chuyển đổi số trên Cổng thông tin đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp.

Theo đó, Trưởng ban chỉ đạo chuyển đổi số của xã đã yêu cầu thành viên ban chỉ đạo và tổ công nghệ số cộng đồng tring xã thường xuyên tuyên truyền, quảng bá trên hệ thống đài truyền thanh xã, thôn qua mạng Internet… nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân liên quan về: Hoạt động chuyển đổi số của doanh nghiệp; Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp tại Quyết định số 1970/QĐ-BTTTT ngày 13/12/2021; Cổng thông tin đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp tại địa chỉ https://dbi.gov.vn; Thông tin, tuyên truyền chính sách hỗ trợ tư vấn và giải pháp công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Nghị quyết số 214/2022/NQ-HĐND ngày 13/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Chương trình 54/CTr-UBND ngày 03/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh, Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 10/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa; Tuyên truyền, vinh danh các doanh nghiệp điển hình trên địa bàn về thực hiện chuyển đổi số, các doanh nghiệp đạt thứ hạng cao trong mức độ chuyển đổi số và doanh nghiệp điển hình phát triển kinh tế số; các mô hình sản xuất, kinh doanh, nội dung khác liên quan đến chuyển đổi số doanh nghiệp và phát triển kinh tế số; Vận động các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tiếp cận, nghiên cứu Bộ công cụ chuyển đổi số, các nền tảng dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được Bộ Thông tin và Truyền thông công nhận và cập nhật thông tin trên trang thông tin điện tử địa chỉ http://smedx.vn; Hướng dẫn, đề xuất với các doanh nghiệp trên địa bàn xã tích cực thực hiện chuyển đổi số; thông tin, khuyến khích các doanh nghiệp chủ động tham gia các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Nghị quyết số 214/2022/NQ-HĐND ngày 13/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Chương trình 54/CTr-UBND ngày 03/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh, Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 10/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh. Đăng ký tài khoản trên Cổng thông tin đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp tại địa chỉ https://dbi.gov.vn để áp dụng Bộ chỉ số, định kỳ tự thực hiện đánh giá (có Phụ lục: Tài liệu hướng dẫn kèm theo) hoặc đề nghị chuyên gia, đơn vị tư vấn hỗ trợ đánh giá xác định mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp, từ đó có các giải pháp sử dụng các nền tảng số phù hợp để chuyển đổi số nhanh và hiệu quả. Phấn đấu:

+ Năm 2023: Đạt trên 60% doanh nghiệp được tiếp cận và tự đánh giá mức độ chuyển đổi số; Đạt trên 30% doanh nghiệp có phát sinh thuế đạt mức 3 chuyển đổi số (theo bộ chỉ số đánh giá của Bộ Thông tin và Truyền thông);

+ Năm 2024: Đạt trên 80% doanh nghiệp được tiếp cận và tự đánh giá mức độ chuyển đổi số; Đạt trên 40% doanh nghiệp có phát sinh thuế đạt mức 3 chuyển đổi số (theo bộ chỉ số đánh giá của Bộ Thông tin và Truyền thông);

+ Năm 2025: Đạt 100% doanh nghiệp được tiếp cận và tự đánh giá mức độ chuyển đổi số; Đạt trên 50% doanh nghiệp có phát sinh thuế đạt mức 3 chuyển đổi số (theo bộ chỉ số đánh giá của Bộ Thông tin và Truyền thông).

 Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện khảo sát, thống kê mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp trong từng ngành, lĩnh vực trên địa bàn xã; Thực hiện các nhiệm vụ khác để hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, đánh giá xác định mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và phát triển kinh tế số

Bên cạnh đó, trưởng ban chỉ đạo đề nghị các doanh nghiệp trên địa bàn xã thực hiện việc đăng ký tài khoản trên Cổng thông tin đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp tại địa chỉ https://dbi.gov.vn để áp dụng Bộ chỉ số, định kỳ tự thực hiện đánh giá(có Phụ lục: Tài liệu hướng dẫn kèm theo).

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị liên hệ với Sở Thông tin và Truyền thông để được hỗ trợ (Đầu mối: Ông Trần Mạnh Hùng, Phó trưởng phòng Quản lý CNTT, SĐT: 0915.351.008, mail: hungtm.stttt@thanhhoa.gov.vn).

 

Hướng dẫn các doanh nghiệp đăng ký tài khoản, tự đánh giá mức độ chuyển đổi số trên Cổng thông tin đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp.

Đăng lúc: 15/10/2023 09:54:24 (GMT+7)

 Để có lộ trình trong chuyển đổi số của doanh nghiệp, hỗ trợ các doanh nghiệp tự đánh giá mức độ chuyển đổi số, Ban chỉ đạo chuyển đổi số xã Dân Lực hướng dẫn các doanh nghiệp đăng ký tài khoản, tự đánh giá mức độ chuyển đổi số trên Cổng thông tin đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp

Hướng dẫn các doanh nghiệp đăng ký tài khoản, tự đánh giá mức độ chuyển đổi số trên Cổng thông tin đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp.

 Để có lộ trình trong chuyển đổi số của doanh nghiệp, hỗ trợ các doanh nghiệp tự đánh giá mức độ chuyển đổi số, thành viên Ban chỉ đạo chuyển đổi số xã Dân Lực trực tiếp đón các doanh nghiệp tại bộ phận 1 cửa để hướng dẫn các doanh nghiệp đăng ký tài khoản, tự đánh giá mức độ chuyển đổi số trên Cổng thông tin đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp.

Theo đó, Trưởng ban chỉ đạo chuyển đổi số của xã đã yêu cầu thành viên ban chỉ đạo và tổ công nghệ số cộng đồng tring xã thường xuyên tuyên truyền, quảng bá trên hệ thống đài truyền thanh xã, thôn qua mạng Internet… nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân liên quan về: Hoạt động chuyển đổi số của doanh nghiệp; Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp tại Quyết định số 1970/QĐ-BTTTT ngày 13/12/2021; Cổng thông tin đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp tại địa chỉ https://dbi.gov.vn; Thông tin, tuyên truyền chính sách hỗ trợ tư vấn và giải pháp công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Nghị quyết số 214/2022/NQ-HĐND ngày 13/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Chương trình 54/CTr-UBND ngày 03/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh, Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 10/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa; Tuyên truyền, vinh danh các doanh nghiệp điển hình trên địa bàn về thực hiện chuyển đổi số, các doanh nghiệp đạt thứ hạng cao trong mức độ chuyển đổi số và doanh nghiệp điển hình phát triển kinh tế số; các mô hình sản xuất, kinh doanh, nội dung khác liên quan đến chuyển đổi số doanh nghiệp và phát triển kinh tế số; Vận động các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tiếp cận, nghiên cứu Bộ công cụ chuyển đổi số, các nền tảng dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được Bộ Thông tin và Truyền thông công nhận và cập nhật thông tin trên trang thông tin điện tử địa chỉ http://smedx.vn; Hướng dẫn, đề xuất với các doanh nghiệp trên địa bàn xã tích cực thực hiện chuyển đổi số; thông tin, khuyến khích các doanh nghiệp chủ động tham gia các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Nghị quyết số 214/2022/NQ-HĐND ngày 13/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Chương trình 54/CTr-UBND ngày 03/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh, Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 10/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh. Đăng ký tài khoản trên Cổng thông tin đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp tại địa chỉ https://dbi.gov.vn để áp dụng Bộ chỉ số, định kỳ tự thực hiện đánh giá (có Phụ lục: Tài liệu hướng dẫn kèm theo) hoặc đề nghị chuyên gia, đơn vị tư vấn hỗ trợ đánh giá xác định mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp, từ đó có các giải pháp sử dụng các nền tảng số phù hợp để chuyển đổi số nhanh và hiệu quả. Phấn đấu:

+ Năm 2023: Đạt trên 60% doanh nghiệp được tiếp cận và tự đánh giá mức độ chuyển đổi số; Đạt trên 30% doanh nghiệp có phát sinh thuế đạt mức 3 chuyển đổi số (theo bộ chỉ số đánh giá của Bộ Thông tin và Truyền thông);

+ Năm 2024: Đạt trên 80% doanh nghiệp được tiếp cận và tự đánh giá mức độ chuyển đổi số; Đạt trên 40% doanh nghiệp có phát sinh thuế đạt mức 3 chuyển đổi số (theo bộ chỉ số đánh giá của Bộ Thông tin và Truyền thông);

+ Năm 2025: Đạt 100% doanh nghiệp được tiếp cận và tự đánh giá mức độ chuyển đổi số; Đạt trên 50% doanh nghiệp có phát sinh thuế đạt mức 3 chuyển đổi số (theo bộ chỉ số đánh giá của Bộ Thông tin và Truyền thông).

 Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện khảo sát, thống kê mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp trong từng ngành, lĩnh vực trên địa bàn xã; Thực hiện các nhiệm vụ khác để hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, đánh giá xác định mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và phát triển kinh tế số

Bên cạnh đó, trưởng ban chỉ đạo đề nghị các doanh nghiệp trên địa bàn xã thực hiện việc đăng ký tài khoản trên Cổng thông tin đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp tại địa chỉ https://dbi.gov.vn để áp dụng Bộ chỉ số, định kỳ tự thực hiện đánh giá(có Phụ lục: Tài liệu hướng dẫn kèm theo).

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị liên hệ với Sở Thông tin và Truyền thông để được hỗ trợ (Đầu mối: Ông Trần Mạnh Hùng, Phó trưởng phòng Quản lý CNTT, SĐT: 0915.351.008, mail: hungtm.stttt@thanhhoa.gov.vn).