Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
368609

CHUYỂN ĐỔI SỐ BẮT ĐẦU TỪ NHẬN THỨC ĐÚNG

Ngày 16/10/2023 09:48:38

 Xã Dân Lực nỗ lực thực hiện chuyển đổi số, trong đó tập trung cao về hạ tầng số, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số... phấn đấu cán bộ và nhân dân xã phấn đấu đến cuối năm 2023 xã Dân Lực hoàn thành các tiêu chí về chuyển đổi số và là 1 trong 9 xã hoàn thành công tác chuyển đổi đổi số của huyện

       Công tác chuyển đổi số giờ đây đã trở thành một khái niệm phổ biến. Tuy nhiên, có một thực tế là không nhiều người hiểu được bản chất của chuyển đổi số là gì? Do đó, để chuyển đổi số thành công, bên cạnh các yếu tố về công nghệ, trước hết cần “chuyển đổi nhận thức” trước khi hành động để tránh sai lầm.

       Tại Quyết định số 749/QĐ-TTg, ngày 3-6-2020 được Thủ tướng Chính phủ ban hành phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” nhằm mục tiêu kép vừa phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có năng lực đi ra toàn cầu. Bên cạnh đó, chương trình cũng xác định quan điểm: nhận thức đóng vai trò quyết định trong chuyển đổi số; người dân là trung tâm của chuyển đổi số; thể chế và công nghệ là động lực của chuyển đổi số; phát triển nền tảng số là giải pháp đột phá để thúc đẩy chuyển đổi số nhanh hơn, giảm chi phí, tăng hiệu quả; bảo đảm an toàn, an ninh mạng là then chốt để chuyển đổi số thành công và bền vững, đồng thời là phần xuyên suốt, không thể tách rời của chuyển đổi số. Mọi thiết bị, sản phẩm, phần mềm, hệ thống thông tin, dự án đầu tư về công nghệ thông tin đều có cấu phần bắt buộc về an toàn, an ninh mạng ngay từ khi thiết kế; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân là yếu tố bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số.

       Xác định quan điểm: nhận thức đóng vai trò quyết định trong chuyển đổi số; chuyển đổi số giúp người dân bình đẳng về cơ hội tiếp cận dịch vụ, đào tạo, tri thức, qua đó giúp thu hẹp khoảng cách số thông qua việc phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, nhận thức rõ điều đó tháng 3 năm 2023 UBND xã Dân Lực xây dựng kế hoạch về chuyển đổi số và đã chỉ đạo tổ công nghệ số cộng đồng ở các thôn tuyên truyền để người dân nhận thức rõ, đúng, về chuyển đổi số, đồng thời đưa công nghệ số nhanh chóng lan tỏa đến mọi mặt của đời sống và đến từng người dân. Là 1 trong 9 xã được huyện chọn làm công tác chuyển đổi số, địa phương đã mời phòng văn hóa thông tin về tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, kỹ năng về chuyển đổi số cho các cán bộ, công chức, bí thư chi bộ, trưởng chức các ban ngành đoàn thể, 08 tổ công nghệ số cộng đồng trên trên địa bàn xã. Thông qua chương trình tập huấn, các cán bộ, công chức, trưởng các ban ngành đoàn thể, 08 tổ công nghệ số cộng đồng trên trên địa bàn xã tổ công nghệ số cộng đồng nắm được kiến thức cơ bản về chuyển đổi số để từ đó thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, sản xuất và người dân trên địa bàn sử dụng công nghệ số, đưa công nghệ số vào cuộc sống.

       Chuyển đổi số sẽ chuyển đổi mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có lao động. Theo đó, cả người lao động và người sử dụng lao động cũng cần nhận thức đúng đắn và đầy đủ về chuyển đổi số. Doanh nghiệp phải thay đổi cách vận hành truyền thống để phù hợp với xã hội số. Và người lao động cũng phải thay đổi cách làm để có thể thích nghi nhanh và hiểu quả.

       Thực hiện mục tiêu chuyển đổi số, cùng với việc nỗ lực thay đổi nhận thức của người dân, cán bộ công chức, doanh nghiệp..,......trên địa bàn xã cũng đang nỗ lực thực hiện chuyển đổi số, trong đó tập trung cao về hạ tầng số, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số... phấn đấu cán bộ và nhân dân xã phấn đấu đến cuối năm 2023 xã Dân Lực hoàn thành các tiêu chí về chuyển đổi số  và là 1 trong 9 xã hoàn thành công tác chuyển đổi đổi số của huyện. Để đạt được mục tiêu đề ra, mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp, cán bộ, công chức... cần thay đổi mạnh mẽ nhận thức về chuyển đổi số để không bỏ lỡ cơ hội phát triển toàn diện của địa phương./.

CHUYỂN ĐỔI SỐ BẮT ĐẦU TỪ NHẬN THỨC ĐÚNG

Đăng lúc: 16/10/2023 09:48:38 (GMT+7)

 Xã Dân Lực nỗ lực thực hiện chuyển đổi số, trong đó tập trung cao về hạ tầng số, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số... phấn đấu cán bộ và nhân dân xã phấn đấu đến cuối năm 2023 xã Dân Lực hoàn thành các tiêu chí về chuyển đổi số và là 1 trong 9 xã hoàn thành công tác chuyển đổi đổi số của huyện

       Công tác chuyển đổi số giờ đây đã trở thành một khái niệm phổ biến. Tuy nhiên, có một thực tế là không nhiều người hiểu được bản chất của chuyển đổi số là gì? Do đó, để chuyển đổi số thành công, bên cạnh các yếu tố về công nghệ, trước hết cần “chuyển đổi nhận thức” trước khi hành động để tránh sai lầm.

       Tại Quyết định số 749/QĐ-TTg, ngày 3-6-2020 được Thủ tướng Chính phủ ban hành phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” nhằm mục tiêu kép vừa phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có năng lực đi ra toàn cầu. Bên cạnh đó, chương trình cũng xác định quan điểm: nhận thức đóng vai trò quyết định trong chuyển đổi số; người dân là trung tâm của chuyển đổi số; thể chế và công nghệ là động lực của chuyển đổi số; phát triển nền tảng số là giải pháp đột phá để thúc đẩy chuyển đổi số nhanh hơn, giảm chi phí, tăng hiệu quả; bảo đảm an toàn, an ninh mạng là then chốt để chuyển đổi số thành công và bền vững, đồng thời là phần xuyên suốt, không thể tách rời của chuyển đổi số. Mọi thiết bị, sản phẩm, phần mềm, hệ thống thông tin, dự án đầu tư về công nghệ thông tin đều có cấu phần bắt buộc về an toàn, an ninh mạng ngay từ khi thiết kế; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân là yếu tố bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số.

       Xác định quan điểm: nhận thức đóng vai trò quyết định trong chuyển đổi số; chuyển đổi số giúp người dân bình đẳng về cơ hội tiếp cận dịch vụ, đào tạo, tri thức, qua đó giúp thu hẹp khoảng cách số thông qua việc phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, nhận thức rõ điều đó tháng 3 năm 2023 UBND xã Dân Lực xây dựng kế hoạch về chuyển đổi số và đã chỉ đạo tổ công nghệ số cộng đồng ở các thôn tuyên truyền để người dân nhận thức rõ, đúng, về chuyển đổi số, đồng thời đưa công nghệ số nhanh chóng lan tỏa đến mọi mặt của đời sống và đến từng người dân. Là 1 trong 9 xã được huyện chọn làm công tác chuyển đổi số, địa phương đã mời phòng văn hóa thông tin về tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, kỹ năng về chuyển đổi số cho các cán bộ, công chức, bí thư chi bộ, trưởng chức các ban ngành đoàn thể, 08 tổ công nghệ số cộng đồng trên trên địa bàn xã. Thông qua chương trình tập huấn, các cán bộ, công chức, trưởng các ban ngành đoàn thể, 08 tổ công nghệ số cộng đồng trên trên địa bàn xã tổ công nghệ số cộng đồng nắm được kiến thức cơ bản về chuyển đổi số để từ đó thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, sản xuất và người dân trên địa bàn sử dụng công nghệ số, đưa công nghệ số vào cuộc sống.

       Chuyển đổi số sẽ chuyển đổi mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có lao động. Theo đó, cả người lao động và người sử dụng lao động cũng cần nhận thức đúng đắn và đầy đủ về chuyển đổi số. Doanh nghiệp phải thay đổi cách vận hành truyền thống để phù hợp với xã hội số. Và người lao động cũng phải thay đổi cách làm để có thể thích nghi nhanh và hiểu quả.

       Thực hiện mục tiêu chuyển đổi số, cùng với việc nỗ lực thay đổi nhận thức của người dân, cán bộ công chức, doanh nghiệp..,......trên địa bàn xã cũng đang nỗ lực thực hiện chuyển đổi số, trong đó tập trung cao về hạ tầng số, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số... phấn đấu cán bộ và nhân dân xã phấn đấu đến cuối năm 2023 xã Dân Lực hoàn thành các tiêu chí về chuyển đổi số  và là 1 trong 9 xã hoàn thành công tác chuyển đổi đổi số của huyện. Để đạt được mục tiêu đề ra, mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp, cán bộ, công chức... cần thay đổi mạnh mẽ nhận thức về chuyển đổi số để không bỏ lỡ cơ hội phát triển toàn diện của địa phương./.