Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
368609

MỘT SỐ NỘI DUNG QUY ĐỊNH GHI NHÃN HÀNG HÓA ĐỐI VỚI PHỤ GIA THỰC PHẲM VÀ CHẤT HÔ TRỢ CHỂ BIẾN THỰC PHẨM BAO GÓI SẴN

Ngày 25/09/2023 15:13:05

 Ngày 27 tháng 10 năm 2014, Liên bộ Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương đã ban hành Thông tư liên tịch số 34/2014/TTLT- BYT-BNNPTNT-BCT hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm bao gói sẵn.

*     Tại Điều 3 của Thông tư có quy định yêu cầu về ghi nhãn sản phẩm

(1)     Việc ghi nhãn hoặc gắn trên nhãn các loại hình ảnh, hình vẽ, biểu trưng phải trung thực và không được gây hiểu nhầm, lừa dối hoặc tạo ra ấn tượng không đúng về bản chất đặc tính, công dụng của sản phẩm.

(2)     Không được ghi những lời lẽ, ký hiệu, họa tiết đề cập đến hay gợi ý trực tiếp hoặc gián tiếp đến sản phẩm khác, làm cho người tiêu dùng hiểu nhầm là sản phẩm khác.

(3)     Những thông tin bắt buộc ghi trên nhãn sản phẩm thì chiều cao chữ không được thấp hơn 1,2 mm. Đối với trường hợp một mặt của bao gói dùng để ghi nhãn (không tính phần biên giáp mí) nhỏ hơn 80 cm2 thì chiều cao chữ không được thấp hơn 0,9 mm. Màu của chữ phải tương phản với màu nền của nhãn.

(4)     Nhãn hàng hóa phải bảo đảm tồn tại lâu dài, không được tẩy, xóa không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

(5)     Khuyến khích tổ chức, cá nhân ghi nhãn thông tin dinh dưỡng theo hướng dẫn của ủy ban tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (Codex).

*     Cũng tại Thông tư có quy định về ngôn ngữ ghi nhãn sản phẩm

(1)    Sản phẩm được sản xuất trong nước và lưu thông trên thị trường Việt Nam phải ghi bằng tiếng Việt và ghi đầy đủ những nội dung bắt buộc quy định tại Thông tư liên tịch này, tùy theo yêu cầu của từng loại sản phẩm có thể ghi thêm ngôn ngữ khác. Nội dung ghi bằng ngôn ngữ khác phải tương ứng nội dung tiếng Việt và kích thước chữ không được lớn hơn nội dung ghi bằng tiếng Việt.

(2)     Sản phẩm nhập khẩu để lưu thông, tiêu thụ trên thị trường Việt Nam, phải được ghi nhãn theo một trong hai cách sau đây:

(a) Ghi nhãn phụ những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt đính kèm theo nhãn hàng hóa. Nhãn phụ phải được gắn trên sản phẩm hoặc bao bì thương phẩm của sản phẩm và không được che khuất nội dung của nhãn sản phẩm. Nội dung ghi trên nhãn phụ không được làm hiểu sai lệch nội dung của nhãn sản phẩm;

(b) Ghi nhãn bằng tiếng Việt với đầy đủ những nội dung bắt buộc phải ghi nhãn.

* Quy định về nội dung của nhãn sản phẩm

(1)      Nội dung bắt buộc phải ghi nhãn:

-     Tên sản phẩm;

-     Thành phần cấu tạo;

-     Định lượng sản phẩm;

-     Ngày sản xuất; thời hạn sử dụng;

-     Hướng dẫn bảo quản;

-     Hướng dẫn sử dụng;

-     Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm;

-     Xuất xứ;

-    Số Giấy Tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm;

-     Các khuyến cáo, cảnh báo an toàn thực phẩm.

(2)     Nội dung khác của nhãn sản phẩm bao gồm từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, ký hiệu, số hiệu thể hiện những thông tin khác.

MỘT SỐ NỘI DUNG QUY ĐỊNH GHI NHÃN HÀNG HÓA ĐỐI VỚI PHỤ GIA THỰC PHẲM VÀ CHẤT HÔ TRỢ CHỂ BIẾN THỰC PHẨM BAO GÓI SẴN

Đăng lúc: 25/09/2023 15:13:05 (GMT+7)

 Ngày 27 tháng 10 năm 2014, Liên bộ Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương đã ban hành Thông tư liên tịch số 34/2014/TTLT- BYT-BNNPTNT-BCT hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm bao gói sẵn.

*     Tại Điều 3 của Thông tư có quy định yêu cầu về ghi nhãn sản phẩm

(1)     Việc ghi nhãn hoặc gắn trên nhãn các loại hình ảnh, hình vẽ, biểu trưng phải trung thực và không được gây hiểu nhầm, lừa dối hoặc tạo ra ấn tượng không đúng về bản chất đặc tính, công dụng của sản phẩm.

(2)     Không được ghi những lời lẽ, ký hiệu, họa tiết đề cập đến hay gợi ý trực tiếp hoặc gián tiếp đến sản phẩm khác, làm cho người tiêu dùng hiểu nhầm là sản phẩm khác.

(3)     Những thông tin bắt buộc ghi trên nhãn sản phẩm thì chiều cao chữ không được thấp hơn 1,2 mm. Đối với trường hợp một mặt của bao gói dùng để ghi nhãn (không tính phần biên giáp mí) nhỏ hơn 80 cm2 thì chiều cao chữ không được thấp hơn 0,9 mm. Màu của chữ phải tương phản với màu nền của nhãn.

(4)     Nhãn hàng hóa phải bảo đảm tồn tại lâu dài, không được tẩy, xóa không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

(5)     Khuyến khích tổ chức, cá nhân ghi nhãn thông tin dinh dưỡng theo hướng dẫn của ủy ban tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (Codex).

*     Cũng tại Thông tư có quy định về ngôn ngữ ghi nhãn sản phẩm

(1)    Sản phẩm được sản xuất trong nước và lưu thông trên thị trường Việt Nam phải ghi bằng tiếng Việt và ghi đầy đủ những nội dung bắt buộc quy định tại Thông tư liên tịch này, tùy theo yêu cầu của từng loại sản phẩm có thể ghi thêm ngôn ngữ khác. Nội dung ghi bằng ngôn ngữ khác phải tương ứng nội dung tiếng Việt và kích thước chữ không được lớn hơn nội dung ghi bằng tiếng Việt.

(2)     Sản phẩm nhập khẩu để lưu thông, tiêu thụ trên thị trường Việt Nam, phải được ghi nhãn theo một trong hai cách sau đây:

(a) Ghi nhãn phụ những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt đính kèm theo nhãn hàng hóa. Nhãn phụ phải được gắn trên sản phẩm hoặc bao bì thương phẩm của sản phẩm và không được che khuất nội dung của nhãn sản phẩm. Nội dung ghi trên nhãn phụ không được làm hiểu sai lệch nội dung của nhãn sản phẩm;

(b) Ghi nhãn bằng tiếng Việt với đầy đủ những nội dung bắt buộc phải ghi nhãn.

* Quy định về nội dung của nhãn sản phẩm

(1)      Nội dung bắt buộc phải ghi nhãn:

-     Tên sản phẩm;

-     Thành phần cấu tạo;

-     Định lượng sản phẩm;

-     Ngày sản xuất; thời hạn sử dụng;

-     Hướng dẫn bảo quản;

-     Hướng dẫn sử dụng;

-     Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm;

-     Xuất xứ;

-    Số Giấy Tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm;

-     Các khuyến cáo, cảnh báo an toàn thực phẩm.

(2)     Nội dung khác của nhãn sản phẩm bao gồm từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, ký hiệu, số hiệu thể hiện những thông tin khác.