Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
368609

Bảo hiểm y tế - Tấm thẻ vàng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân

Ngày 13/06/2024 10:58:07

 Bảo hiểm y tế (BHYT) là một trong những chính sách an sinh xã hội quan trọng, mang tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc, thể hiện sự tương thân tương ái, chia sẻ rủi ro giữa người khỏe với người ốm, giữa người trẻ với người già, giữa người có thu nhập cao với người có thu nhập thấp. Đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước nhằm hướng tới công bằng trong chăm sóc sức khỏe, góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho mọi người dân

Để mọi người dân hiểu được ý nghĩa, lợi ích của việc tham gia BHYT theo hộ gia đình, UBND xã Quảng Định tuyên truyền phổ biến một số nội dung cơ bản như sau:

Đối tượng tham BHYT hộ gia đình là gồm toàn bộ thành viên của 1 hộ gia đình tham gia BHYT đăng ký thường trú, tạm trú, trừ đối tượng đã được cấp thẻ BHYT ở các nhóm đối tượng khác và người đã khai báo tạm vắng. 

Mức đóng BHYT hộ gia đình hiện nay như sau: người thứ nhất đóng 972.000 đồng/năm, người thứ hai đóng 70% mức đóng của người thứ nhất là 680.400 đồng/năm, người thứ ba đóng 60% mức đóng của người thứ nhất là 583.200 đồng/năm, người thứ tư đóng 50% mức đóng của người thứ nhất là 486.000 đồng/năm; người thứ năm trở đi đóng 40% mức đóng của người thứ nhất là 388.800 đồng/năm

Đối với các hộ gia đình được ngân sách nhà nước hỗ trợ BHYT như hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình, thì người tham gia phải đóng thêm 30% và 70% so với mức đóng của người thứ nhất tham gia BHYT hộ gia đình

Anh-tin-bai

 Về quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình: Nếu khám bệnh tại tuyến xã thì mức hưởng sẽ là 100%; Nếu khám chữa bệnh đúng tuyến nhưng chi phí thấp hơn 15% mức lương cơ sở thì được hưởng 100%; Mức hưởng sẽ là 80% nếu như chi phí khám chữa bệnh từ 15% mức lương cơ sở trở lên.

Đặc biệt khi người tham gia BHYT đã có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh (KCB) trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi KCB không đúng tuyến, sẽ được hưởng 100% chi phí KCB BHYT.

Tham gia bảo hiểm y tế được xem là một chiếc phao cứu hộ, là một hình thức tiết kiệm “đóng góp khi lành để dành khi ốm” nhằm giảm bớt gánh nặng về kinh tế khi không may bị ốm đau, bệnh tật; đồng thời chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng xã hội, cũng là thể hiện đạo lý truyền thống “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam ta. Tham gia bảo hiểm y tế  vừa là trách nhiệm vừa là quyền lợi. Để đảm bảo quyền lợi và chăm sóc sức khỏe cá nhân, mỗi công dân hãy cố gắng đăng ký tham gia bảo hiểm y tế cho mình và người thân trong gia đình.

Bảo hiểm y tế - Tấm thẻ vàng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân

Đăng lúc: 13/06/2024 10:58:07 (GMT+7)

 Bảo hiểm y tế (BHYT) là một trong những chính sách an sinh xã hội quan trọng, mang tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc, thể hiện sự tương thân tương ái, chia sẻ rủi ro giữa người khỏe với người ốm, giữa người trẻ với người già, giữa người có thu nhập cao với người có thu nhập thấp. Đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước nhằm hướng tới công bằng trong chăm sóc sức khỏe, góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho mọi người dân

Để mọi người dân hiểu được ý nghĩa, lợi ích của việc tham gia BHYT theo hộ gia đình, UBND xã Quảng Định tuyên truyền phổ biến một số nội dung cơ bản như sau:

Đối tượng tham BHYT hộ gia đình là gồm toàn bộ thành viên của 1 hộ gia đình tham gia BHYT đăng ký thường trú, tạm trú, trừ đối tượng đã được cấp thẻ BHYT ở các nhóm đối tượng khác và người đã khai báo tạm vắng. 

Mức đóng BHYT hộ gia đình hiện nay như sau: người thứ nhất đóng 972.000 đồng/năm, người thứ hai đóng 70% mức đóng của người thứ nhất là 680.400 đồng/năm, người thứ ba đóng 60% mức đóng của người thứ nhất là 583.200 đồng/năm, người thứ tư đóng 50% mức đóng của người thứ nhất là 486.000 đồng/năm; người thứ năm trở đi đóng 40% mức đóng của người thứ nhất là 388.800 đồng/năm

Đối với các hộ gia đình được ngân sách nhà nước hỗ trợ BHYT như hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình, thì người tham gia phải đóng thêm 30% và 70% so với mức đóng của người thứ nhất tham gia BHYT hộ gia đình

Anh-tin-bai

 Về quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình: Nếu khám bệnh tại tuyến xã thì mức hưởng sẽ là 100%; Nếu khám chữa bệnh đúng tuyến nhưng chi phí thấp hơn 15% mức lương cơ sở thì được hưởng 100%; Mức hưởng sẽ là 80% nếu như chi phí khám chữa bệnh từ 15% mức lương cơ sở trở lên.

Đặc biệt khi người tham gia BHYT đã có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh (KCB) trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi KCB không đúng tuyến, sẽ được hưởng 100% chi phí KCB BHYT.

Tham gia bảo hiểm y tế được xem là một chiếc phao cứu hộ, là một hình thức tiết kiệm “đóng góp khi lành để dành khi ốm” nhằm giảm bớt gánh nặng về kinh tế khi không may bị ốm đau, bệnh tật; đồng thời chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng xã hội, cũng là thể hiện đạo lý truyền thống “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam ta. Tham gia bảo hiểm y tế  vừa là trách nhiệm vừa là quyền lợi. Để đảm bảo quyền lợi và chăm sóc sức khỏe cá nhân, mỗi công dân hãy cố gắng đăng ký tham gia bảo hiểm y tế cho mình và người thân trong gia đình.