Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
368609

UBND xã Dân Lực ra thông báo Về việc hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng chống dịch COVID- 2019

Ngày 23/03/2020 14:22:12

 UỶ BAN NHÂN DÂN    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      XÃ DÂN LỰC                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 Số:   35 /TB - UBND           Dân Lực, ngày 16  tháng  03  năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú

phòng chống dịch COVID- 2019

 
 

 


Kính gửi:     - Các ông, bà thành viên BCĐ phòng chống dịch Covid-19;

 

          Thực hiện Công văn khẩn số 566/UBND-YT ngày 13/3/2020 của UBND huyện Triệu Sơn về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID- 2019 trong tình hình mới; Quyết định số 879/QĐ/BYT ngày 12/3/2020 Quyết định của Bộ y tế hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng chống dịch COVID- 2019.

 UBND xã Dân Lực yêu cầu các ông (bà) thành viên BCĐ tiếp tục thực hiện một số nội dung công việc cấp bách như sau:

1. Lực lượng công an xã, trưởng thôn  thường xuyên thống kê, thông báo cho tất cả các công dân trong xã tự giác khai báo với cán bộ y tế thôn, chính quyền địa phương nơi cư trú nếu có tiền sử tiếp xúc với đối tượng dương tính với COVID- 19 mới được ghi nhận hoặc với người có tiếp xúc với đối tượng trong vòng 14 ngày phải thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú.

- Thực hiện tốt công tác quản lý , giám sát, cách ly người đến từ vùng có dịch ngay từ những giờ đầu, ngày đầu về địa phương.

- Cán bộ chỉ đạo phối hợp với Ban công tác Mặt trận thôn, Ban thôn tạo điều kiện thuận lợi, động viên, chia sẻ, giúp đỡ gia đình, người được cách ly.

- Thực hiện giám sát chặt chẽ việc cách ly và tiến hành cưỡng chế cách ly y tế nếu người được cách ly không tuân thủ yêu cầu cách ly y tế

2. Đài truyền thanh: Tăng cường công tác tuyên truyền, thời lượng phát thanh các bài do Trạm y tế xã cung cấp, tiếp sóng Đài truyền thanh  huyện để người dân nâng cao trách nhiệm đối với cộng đồng, không hoang mang, lo lắng quá mức và thực hiện nghiêm khuyến cáo của Bộ y tế và cơ quan chức năng chung tay ngăn chặn dịch bệnh.

3. Trạm y tế xã chịu trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn cho cán bộ y tế thôn phối hợp với công an viên, ban thôn thực hiện giám sát cách ly y tế tại nhà; cung cấp thông tin về dịch và cập nhật hướng dẫn của Bộ y tế để tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh. Tổng hợp báo cáo trung tâm y tế huyện, UBND xã 2 lần/ ngày.

4.  Thành viên BCĐ phòng chống dịch tăng cường công tác chỉ đạo giám sát công tác phòng chống dịch COVID-19 tại thôn được phân công chỉ đạo động viên

nhân dân gương mẫu thực hiện hạn chế các hoạt động tập trung đông người, trường hợp tổ chức sự kiện của gia đình ( đám cưới, liên hoan…) cần gọn nhẹ, hạn chế số người tham gia đến mức thấp nhất và phải có các biện pháp phòng dịch như; dung dịch sát khuẩn tay nhanh, có đủ nước, xà phòng rửa tay hạn chế bắt tay, đeo khẩu trang khi cần thiết.

UBND xã yêu cầu thành viên BCĐ, các cán bộ, công chức liên quan thực hiện nghiêm túc các nội dung trên và báo cáo về thường trực BCĐ xã ( số điện thoại 0915739664- 0378757808- 0946049616) khi có diễn biến đột xuất trong quá trình thực hiện./.

 

Nơi nhận:                                                                PHÓ CHỦ TỊCH

- Như trên thực hiện;

- Lưu VP UBND xã.                                                                 (Đã ký)

 

 

    Hoàng Văn Tú

                                                                                                  

 

 

 

 

UBND xã Dân Lực ra thông báo Về việc hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng chống dịch COVID- 2019

Đăng lúc: 23/03/2020 14:22:12 (GMT+7)

 UỶ BAN NHÂN DÂN    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      XÃ DÂN LỰC                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 Số:   35 /TB - UBND           Dân Lực, ngày 16  tháng  03  năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú

phòng chống dịch COVID- 2019

 
 

 


Kính gửi:     - Các ông, bà thành viên BCĐ phòng chống dịch Covid-19;

 

          Thực hiện Công văn khẩn số 566/UBND-YT ngày 13/3/2020 của UBND huyện Triệu Sơn về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID- 2019 trong tình hình mới; Quyết định số 879/QĐ/BYT ngày 12/3/2020 Quyết định của Bộ y tế hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng chống dịch COVID- 2019.

 UBND xã Dân Lực yêu cầu các ông (bà) thành viên BCĐ tiếp tục thực hiện một số nội dung công việc cấp bách như sau:

1. Lực lượng công an xã, trưởng thôn  thường xuyên thống kê, thông báo cho tất cả các công dân trong xã tự giác khai báo với cán bộ y tế thôn, chính quyền địa phương nơi cư trú nếu có tiền sử tiếp xúc với đối tượng dương tính với COVID- 19 mới được ghi nhận hoặc với người có tiếp xúc với đối tượng trong vòng 14 ngày phải thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú.

- Thực hiện tốt công tác quản lý , giám sát, cách ly người đến từ vùng có dịch ngay từ những giờ đầu, ngày đầu về địa phương.

- Cán bộ chỉ đạo phối hợp với Ban công tác Mặt trận thôn, Ban thôn tạo điều kiện thuận lợi, động viên, chia sẻ, giúp đỡ gia đình, người được cách ly.

- Thực hiện giám sát chặt chẽ việc cách ly và tiến hành cưỡng chế cách ly y tế nếu người được cách ly không tuân thủ yêu cầu cách ly y tế

2. Đài truyền thanh: Tăng cường công tác tuyên truyền, thời lượng phát thanh các bài do Trạm y tế xã cung cấp, tiếp sóng Đài truyền thanh  huyện để người dân nâng cao trách nhiệm đối với cộng đồng, không hoang mang, lo lắng quá mức và thực hiện nghiêm khuyến cáo của Bộ y tế và cơ quan chức năng chung tay ngăn chặn dịch bệnh.

3. Trạm y tế xã chịu trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn cho cán bộ y tế thôn phối hợp với công an viên, ban thôn thực hiện giám sát cách ly y tế tại nhà; cung cấp thông tin về dịch và cập nhật hướng dẫn của Bộ y tế để tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh. Tổng hợp báo cáo trung tâm y tế huyện, UBND xã 2 lần/ ngày.

4.  Thành viên BCĐ phòng chống dịch tăng cường công tác chỉ đạo giám sát công tác phòng chống dịch COVID-19 tại thôn được phân công chỉ đạo động viên

nhân dân gương mẫu thực hiện hạn chế các hoạt động tập trung đông người, trường hợp tổ chức sự kiện của gia đình ( đám cưới, liên hoan…) cần gọn nhẹ, hạn chế số người tham gia đến mức thấp nhất và phải có các biện pháp phòng dịch như; dung dịch sát khuẩn tay nhanh, có đủ nước, xà phòng rửa tay hạn chế bắt tay, đeo khẩu trang khi cần thiết.

UBND xã yêu cầu thành viên BCĐ, các cán bộ, công chức liên quan thực hiện nghiêm túc các nội dung trên và báo cáo về thường trực BCĐ xã ( số điện thoại 0915739664- 0378757808- 0946049616) khi có diễn biến đột xuất trong quá trình thực hiện./.

 

Nơi nhận:                                                                PHÓ CHỦ TỊCH

- Như trên thực hiện;

- Lưu VP UBND xã.                                                                 (Đã ký)

 

 

    Hoàng Văn Tú