Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
368609

Trung tâm học tập cộng đồng xã Dân Lực khai giảng

Ngày 03/10/2018 08:00:00

 

    Trung tâm học tập cộng đồng xã Dân Lực khai giảng

     Xã Dân Lực: Tổ chức Khai giảng Trung tâm học tập cộng đồng  năm học 2018 -  2019  và phát động hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời với chủ đề "Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học nhân dân".

       Sáng ngày 02/10/2018. UBND xã  Dân Lực tổ chức lễ khai giảng Trung tâm học tập cộng đồng  năm học 2018- 2019  và phát động hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời.

Dự và chỉ đạo lễ khai giảng có đồng chí: Nguyễn Hữu Hướng  - Bí thư Đảng ủy - CT HĐND xã; Đồng chí Nguyễn Quyết Tính - Phó BTĐU - Chủ tịch UBND xã; Đồng chí Dương Văn Sơn- Phó Bí Thư TT Đảng ủy

     Về dự lễ khai giảng trung tâm học tập cộng đồng còn  có các đ/c trong BTV Đảng ủy; trưởng, phó các ban ngành đoàn thể; cán bộ công chức; cán bộ bán chuyên trách; Chủ tịch các hội đặc thù; Thủ trưởng các cơ quan, trường học; trạm Y tế; Chi hội trưởng Hội Khuyến học; Bí thư - phó bí thư các chi bộ và các ông, bà trưởng thôn (có 75 học viên tham dự lớp học).

DSC00759.JPG

Đồng chí Hoàng Văn Tú - Giám đốc TTHTCĐ khai giảng năm học  2018 - 2019

        Tại lễ khai mạc, đồng chí Hoàng Văn Tú - Giám đốc trung tâm học tập cộng đồng xã Dân Lực  đã phát động tuần lễ học tập suốt đời học tập năm 2018, nêu bật lên tầm quan trọng của công tác học tập trong đời sống xã hội. Đa dạng hóa hình thức học tập nhằm thu hút cộng đồng tham gia. Khuyến khích tự học qua thư viện, sách báo, câu lạc bộ, hội thảo.

 DSC00758.JPG

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Phó GĐ TTHTCĐ xã báo cáo hoạt động của TTHTCĐ năm học 2017 - 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2018 - 2019

Trung tâm học tập cộng đồng xã Dân Lực  đã mở được 68 lớp với hơn 3.500  học viên. Bao gồm: Học tập chính trị và triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng các cáp; Chính sách pháp luật; Chuyển giao công nghệ tiến bộ KHKT và kiến thức phát triển kinh tế nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi; nâng cao hiệu quả sản xuất để xóa đói, giảm nghèo; chăm sóc sức khỏe ban đầu; công tác vệ sinh môi trường, VSATTP; tư vấn chăm sóc sức khỏe cho Người cao tuổi, phụ nữ sinh sản và phòng chống bệnh bệnh. Các lớp học cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu "cần gì học nấy", "học rồi làm ngay" của nhân dân.

            Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời và tạo điều kiện cho mọi người, mọi lứa tuổi, thành phần được học tập thường xuyên, được phổ biến kiến thức, trao đổi kinh nghiệm, sáng kiến trong sản xuất, tăng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và tiếp thu chủ trương, đường lối, chính sách của đảng, pháp luật của Nhà nước. Trong năm học 2018 - 2019, Trung tâm học tập cộng đồng xã Dân Lực sẽ tổ chức 72 lớp học với khoảng 3.800 hội viên tham gia với chuyên đề và với nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa như: ; Giáo dục thời sự, chính trị; chính sách pháp luật; chuyển giao khoa học kỹ thuật; nâng cao chất lượng cuộc sống, chăm sóc sức khỏe. Tham quan các mô hình hoạt động hiệu quả, tuyên dương các dòng họ, gia đình hiếu học ở các khu dân cư; Chăm lo phát triển và tổ chức nhiều hoạt động tại trung tâm học tập cộng đồng; Trao học bổng cho người học có hoàn cảnh khó khăn...

DSC00764.JPG

Đồng chí Dương Văn Sơn  - Phó Bí thư TT Đảng ủy  phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

        Để hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đề ra, UBND xã Dân Lực phối hợp với các ban, ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và các khu dân cư tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập thường xuyên, học tập suốt đời; xây dựng "gia đình học tập ", "dòng họ học tập", "cộng đồng học tập" để xây dựng xã hội học tập. Rà soát trình độ văn hóa, nhu cầu học tập trong nhân dân để tổ chức các lớp học phù hợp, ưu tiên tổ chức các lớp học ngắn, giúp người dân nắm được kiến thức, khoa học kỹ thuật áp dụng vào sản xuất,  nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi, giá trị sản phẩm. Bố trí đầy đủ phòng học và các thiết bị, tài liệu cần thiết đáp ứng yêu cầu dạy và học của nhân dân.

Trung tâm học tập cộng đồng xã Dân Lực khai giảng

Đăng lúc: 03/10/2018 08:00:00 (GMT+7)

 

    Trung tâm học tập cộng đồng xã Dân Lực khai giảng

     Xã Dân Lực: Tổ chức Khai giảng Trung tâm học tập cộng đồng  năm học 2018 -  2019  và phát động hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời với chủ đề "Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học nhân dân".

       Sáng ngày 02/10/2018. UBND xã  Dân Lực tổ chức lễ khai giảng Trung tâm học tập cộng đồng  năm học 2018- 2019  và phát động hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời.

Dự và chỉ đạo lễ khai giảng có đồng chí: Nguyễn Hữu Hướng  - Bí thư Đảng ủy - CT HĐND xã; Đồng chí Nguyễn Quyết Tính - Phó BTĐU - Chủ tịch UBND xã; Đồng chí Dương Văn Sơn- Phó Bí Thư TT Đảng ủy

     Về dự lễ khai giảng trung tâm học tập cộng đồng còn  có các đ/c trong BTV Đảng ủy; trưởng, phó các ban ngành đoàn thể; cán bộ công chức; cán bộ bán chuyên trách; Chủ tịch các hội đặc thù; Thủ trưởng các cơ quan, trường học; trạm Y tế; Chi hội trưởng Hội Khuyến học; Bí thư - phó bí thư các chi bộ và các ông, bà trưởng thôn (có 75 học viên tham dự lớp học).

DSC00759.JPG

Đồng chí Hoàng Văn Tú - Giám đốc TTHTCĐ khai giảng năm học  2018 - 2019

        Tại lễ khai mạc, đồng chí Hoàng Văn Tú - Giám đốc trung tâm học tập cộng đồng xã Dân Lực  đã phát động tuần lễ học tập suốt đời học tập năm 2018, nêu bật lên tầm quan trọng của công tác học tập trong đời sống xã hội. Đa dạng hóa hình thức học tập nhằm thu hút cộng đồng tham gia. Khuyến khích tự học qua thư viện, sách báo, câu lạc bộ, hội thảo.

 DSC00758.JPG

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Phó GĐ TTHTCĐ xã báo cáo hoạt động của TTHTCĐ năm học 2017 - 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2018 - 2019

Trung tâm học tập cộng đồng xã Dân Lực  đã mở được 68 lớp với hơn 3.500  học viên. Bao gồm: Học tập chính trị và triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng các cáp; Chính sách pháp luật; Chuyển giao công nghệ tiến bộ KHKT và kiến thức phát triển kinh tế nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi; nâng cao hiệu quả sản xuất để xóa đói, giảm nghèo; chăm sóc sức khỏe ban đầu; công tác vệ sinh môi trường, VSATTP; tư vấn chăm sóc sức khỏe cho Người cao tuổi, phụ nữ sinh sản và phòng chống bệnh bệnh. Các lớp học cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu "cần gì học nấy", "học rồi làm ngay" của nhân dân.

            Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời và tạo điều kiện cho mọi người, mọi lứa tuổi, thành phần được học tập thường xuyên, được phổ biến kiến thức, trao đổi kinh nghiệm, sáng kiến trong sản xuất, tăng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và tiếp thu chủ trương, đường lối, chính sách của đảng, pháp luật của Nhà nước. Trong năm học 2018 - 2019, Trung tâm học tập cộng đồng xã Dân Lực sẽ tổ chức 72 lớp học với khoảng 3.800 hội viên tham gia với chuyên đề và với nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa như: ; Giáo dục thời sự, chính trị; chính sách pháp luật; chuyển giao khoa học kỹ thuật; nâng cao chất lượng cuộc sống, chăm sóc sức khỏe. Tham quan các mô hình hoạt động hiệu quả, tuyên dương các dòng họ, gia đình hiếu học ở các khu dân cư; Chăm lo phát triển và tổ chức nhiều hoạt động tại trung tâm học tập cộng đồng; Trao học bổng cho người học có hoàn cảnh khó khăn...

DSC00764.JPG

Đồng chí Dương Văn Sơn  - Phó Bí thư TT Đảng ủy  phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

        Để hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đề ra, UBND xã Dân Lực phối hợp với các ban, ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và các khu dân cư tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập thường xuyên, học tập suốt đời; xây dựng "gia đình học tập ", "dòng họ học tập", "cộng đồng học tập" để xây dựng xã hội học tập. Rà soát trình độ văn hóa, nhu cầu học tập trong nhân dân để tổ chức các lớp học phù hợp, ưu tiên tổ chức các lớp học ngắn, giúp người dân nắm được kiến thức, khoa học kỹ thuật áp dụng vào sản xuất,  nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi, giá trị sản phẩm. Bố trí đầy đủ phòng học và các thiết bị, tài liệu cần thiết đáp ứng yêu cầu dạy và học của nhân dân.