Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
87
Hôm qua:
228
Tuần này:
1339
Tháng này:
5768
Tất cả:
235731

Hội nghị triển khai, tập huấn sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện.

Ngày 06/12/2017 14:47:59

Ngày 14/11/2017, Huyện ủy - UBND huyện đã tổ chức hội nghị triển khai, tập huấn sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện.

Dự hội nghị có đồng chí Trần Bình Quân, Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Lê Kim Chất PBT thường trực Huyện ủy, đồng chí Lê Quang Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong BTV Huyện ủy - thường trực HĐND-UBND huyện, trưởng các ban ngành đoàn thể cấp huyện, các đồng chí là Bí thư các Đảng bộ, Chủ tịch HĐND, UBND, MTTQ, cán bộ Văn phòng thống kê các xã thị trấn.
CIMG8069.JPG

Đồng chí Lê Kim Chất, PBT thường trực Huyện ủy phát biểu khai mạc hội nghị. Tại hội nghị các đại biểu đã nghe nội dung Chỉ thị số 12/CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện việc sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết 05-NQ/HU của BCH Đảng bộ huyện về lãnh đạo, chỉ đạo việc sáp nhập để thành lập thôn, tổ dân phố mới trên địa bàn huyện Triệu Sơn. Quyết định thành lập ban chỉ đạo thực hiện việc sáp nhập để thành lập thôn, tổ dân dân phố mới trên địa bàn huyện. Đề án sáp nhập, thành lập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, Quyết định số 3507/QĐ-UBND của UBND tỉnh phê duyệt đề án sáp nhập, thành lập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Kế hoạch của UBND huyện về thực hiện đề án của ủy ban nhân dân tỉnh và Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện. Hiện tại trên địa bàn huyện có 385 thôn, tổ dân phố, trong đó có 377 thôn và 8 khu phố với 53.009 hộ. Trung bình mỗi đơn vị hành chính cấp xã có 10,7 thôn, xã nhiều nhất có 18 thôn, xã ít nhất có 6 thôn. Bình quân mỗi thôn có 138 hộ , thôn nhiều nhất là 584 hộ, ít nhất là 35 hộ. Trong 385 thôn có 88 thôn có số hộ dưới 100 hộ, thôn có từ 100 đến dưới 200 hộ là 250 thôn và có 47 thôn có 200 hộ trở lên. Toàn huyện có 2.283 người hoạt động không chuyên trách ở thôn, phố. Những năm qua hoạt động của tổ dân phố trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả tích cực, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của Cấp ủy, Chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị triển khai thực hiện kịp thời. Giữ vững đoàn kết, góp phần phát triển sản xuất, xây dựng và phát huy truyền thống tốt đẹp của địa phương. Phòng chống và đẩy lùi các tệ nạn xã hội, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, đảm bảo an ninh, trật tự, đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM, xây dựng đô thị văn minh, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của cộng đồng dân cư. Tuy nhiên bên cạnh đó công tác tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố cũng còn nhiều tồn tại, bất cập do số lượng thôn tổ dân phố lớn đã làm phát sinh tổ chức, tạo nhiều đầu mối, tăng số lượng người hoạt động không chuyên trách, gây áp lực chi phí ngân sách địa phương. Nhiều thôn, tổ dân phố có quy mô nhỏ, ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của chi bộ, chi hội, đoàn thể, khó khăn trong việc huy động nguồn lực từ cộng đồng dân cư để xây dưng cơ sở hạ tầng, thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM, đô thị văn minh. Việc tổ chức sáp nhập nhằm mục tiêu giảm số lượng thôn, tổ dân phố và người hoạt động không chuyên trách, phát huy vai trò tự quản, tự chủ, hiệu quả huy động nguồn lực từ cộng đồng dân cư trong xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa, xây dựng NTM. Sau khi sáp nhập toàn huyện giảm 31% trở lên số thôn, khu phố ( tương ứng với việc giảm 120 thôn trở lên so với hiện nay). Đến hết ngày 30/3/2018 các xã thị trấn hoàn thành việc lập hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền theo quy định. Huyện chọn các xã Khuyến Nông, An Nông, Thị Trấn, Thọ Vực, Thọ Cường, Hợp Thắng, Thọ Bình để chỉ đạo điểm thực hiện, các xã còn lại xây dựng kế hoạch và lựa chọn 1 đơn vị thôn để chỉ đạo thực hiện theo đúng quy trình. Tại hội nghị các đại biểu cũng đã nghe đồng chí Trưởng phòng nội vụ huyện hướng dẫn cách lập các hồ sơ, các biểu mẫu về công tác sáp nhập thôn, tổ dân phố mới.
CIMG8076.JPG

Dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Quang Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện các đại biểu đã tham gia thảo luận, các đại biểu tham dự hội nghị đã thống nhất cao với các nội dung, kế hoạch đã triển khai.

CIMG8084.JPGCIMG8074.JPG


Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Trần Bình Quân, Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy đã đề nghị các địa phương đơn vị khi triển khai thực hiện cần đảm bảo các yêu cầu: đó là đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, bám và nội dung các tiêu chí, quy định để xây dựng đề án đồng bộ ở địa phương mình. Tổ chức thực hiện đầy đủ các quy trình, đảm bảo dân chủ công khai, thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, song phải kiên trì tuyên truyền thuyết phục, thực hiện theo đúng lộ trình thời gian nhưng cũng phải tạo được sự đồng thuận thống nhất trong nhân dân. Đảm bảo cho đội ngũ cán bộ thôn, hoạt động thông suốt sau sáp nhập, chú ý vấn đề bàn giao hồ sơ hoàn tất các thủ tục. Thực hiện đảm bảo chính sách cán bộ cho những người thôi không tham gia công tác sau sáp nhập theo đúng quy định. Đối với các bước thực hiện đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các đơn vị bám sát Hướng dẫn, Kế hoạch, Đề án gắn với tình hình thực tế của đơn vị để triển khai thực hiện các bước. Xây dựng đề án đưa ra bàn bạc dân chủ công khai, xin ý kiến nhân dân theo quy trình. Sau khi có đề án, tổ chức chỉ đạo họp Chi bộ, họp các đoàn thể chính trị nhằm tạo sự thống nhất đồng thuận cao. Tập trung tuyên truyền vận động, lấy ý kiến nhân dân, hoàn thiện thủ tục hồ sơ ở cấp xã trước ngày 30/3/2018. Chuẩn bị nguồn nhân sự cán bộ thôn sau sáp nhập, đồng thời phân công trách nhiệm cụ thể cho từng bộ phận, cán bộ chuyên môm phụ trách công việc. Việc sáp nhập thôn, tổ dân phố để thành lập thôn, tổ dân phố mới là nhiệm vụ quan trọng của các tháng cuối năm 2017 và năm 2018 do đó các địa phương đơn vị nhất là người đứng đầu cần nêu cao vai trò trách nhiệm thực hiện chủ trương đã đề ra, đồng thời bài trừ tư tưởng cục bộ, làm qua loa không đúng quy định gây mất đoàn kết trong nhân dân.
Hội nghị đã bế mạc thành công tốt đẹp.
Thùy Dung

Hội nghị triển khai, tập huấn sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện.

Đăng lúc: 06/12/2017 14:47:59 (GMT+7)

Ngày 14/11/2017, Huyện ủy - UBND huyện đã tổ chức hội nghị triển khai, tập huấn sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện.

Dự hội nghị có đồng chí Trần Bình Quân, Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Lê Kim Chất PBT thường trực Huyện ủy, đồng chí Lê Quang Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong BTV Huyện ủy - thường trực HĐND-UBND huyện, trưởng các ban ngành đoàn thể cấp huyện, các đồng chí là Bí thư các Đảng bộ, Chủ tịch HĐND, UBND, MTTQ, cán bộ Văn phòng thống kê các xã thị trấn.
CIMG8069.JPG

Đồng chí Lê Kim Chất, PBT thường trực Huyện ủy phát biểu khai mạc hội nghị. Tại hội nghị các đại biểu đã nghe nội dung Chỉ thị số 12/CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện việc sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết 05-NQ/HU của BCH Đảng bộ huyện về lãnh đạo, chỉ đạo việc sáp nhập để thành lập thôn, tổ dân phố mới trên địa bàn huyện Triệu Sơn. Quyết định thành lập ban chỉ đạo thực hiện việc sáp nhập để thành lập thôn, tổ dân dân phố mới trên địa bàn huyện. Đề án sáp nhập, thành lập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, Quyết định số 3507/QĐ-UBND của UBND tỉnh phê duyệt đề án sáp nhập, thành lập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Kế hoạch của UBND huyện về thực hiện đề án của ủy ban nhân dân tỉnh và Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện. Hiện tại trên địa bàn huyện có 385 thôn, tổ dân phố, trong đó có 377 thôn và 8 khu phố với 53.009 hộ. Trung bình mỗi đơn vị hành chính cấp xã có 10,7 thôn, xã nhiều nhất có 18 thôn, xã ít nhất có 6 thôn. Bình quân mỗi thôn có 138 hộ , thôn nhiều nhất là 584 hộ, ít nhất là 35 hộ. Trong 385 thôn có 88 thôn có số hộ dưới 100 hộ, thôn có từ 100 đến dưới 200 hộ là 250 thôn và có 47 thôn có 200 hộ trở lên. Toàn huyện có 2.283 người hoạt động không chuyên trách ở thôn, phố. Những năm qua hoạt động của tổ dân phố trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả tích cực, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của Cấp ủy, Chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị triển khai thực hiện kịp thời. Giữ vững đoàn kết, góp phần phát triển sản xuất, xây dựng và phát huy truyền thống tốt đẹp của địa phương. Phòng chống và đẩy lùi các tệ nạn xã hội, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, đảm bảo an ninh, trật tự, đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM, xây dựng đô thị văn minh, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của cộng đồng dân cư. Tuy nhiên bên cạnh đó công tác tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố cũng còn nhiều tồn tại, bất cập do số lượng thôn tổ dân phố lớn đã làm phát sinh tổ chức, tạo nhiều đầu mối, tăng số lượng người hoạt động không chuyên trách, gây áp lực chi phí ngân sách địa phương. Nhiều thôn, tổ dân phố có quy mô nhỏ, ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của chi bộ, chi hội, đoàn thể, khó khăn trong việc huy động nguồn lực từ cộng đồng dân cư để xây dưng cơ sở hạ tầng, thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM, đô thị văn minh. Việc tổ chức sáp nhập nhằm mục tiêu giảm số lượng thôn, tổ dân phố và người hoạt động không chuyên trách, phát huy vai trò tự quản, tự chủ, hiệu quả huy động nguồn lực từ cộng đồng dân cư trong xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa, xây dựng NTM. Sau khi sáp nhập toàn huyện giảm 31% trở lên số thôn, khu phố ( tương ứng với việc giảm 120 thôn trở lên so với hiện nay). Đến hết ngày 30/3/2018 các xã thị trấn hoàn thành việc lập hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền theo quy định. Huyện chọn các xã Khuyến Nông, An Nông, Thị Trấn, Thọ Vực, Thọ Cường, Hợp Thắng, Thọ Bình để chỉ đạo điểm thực hiện, các xã còn lại xây dựng kế hoạch và lựa chọn 1 đơn vị thôn để chỉ đạo thực hiện theo đúng quy trình. Tại hội nghị các đại biểu cũng đã nghe đồng chí Trưởng phòng nội vụ huyện hướng dẫn cách lập các hồ sơ, các biểu mẫu về công tác sáp nhập thôn, tổ dân phố mới.
CIMG8076.JPG

Dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Quang Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện các đại biểu đã tham gia thảo luận, các đại biểu tham dự hội nghị đã thống nhất cao với các nội dung, kế hoạch đã triển khai.

CIMG8084.JPGCIMG8074.JPG


Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Trần Bình Quân, Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy đã đề nghị các địa phương đơn vị khi triển khai thực hiện cần đảm bảo các yêu cầu: đó là đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, bám và nội dung các tiêu chí, quy định để xây dựng đề án đồng bộ ở địa phương mình. Tổ chức thực hiện đầy đủ các quy trình, đảm bảo dân chủ công khai, thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, song phải kiên trì tuyên truyền thuyết phục, thực hiện theo đúng lộ trình thời gian nhưng cũng phải tạo được sự đồng thuận thống nhất trong nhân dân. Đảm bảo cho đội ngũ cán bộ thôn, hoạt động thông suốt sau sáp nhập, chú ý vấn đề bàn giao hồ sơ hoàn tất các thủ tục. Thực hiện đảm bảo chính sách cán bộ cho những người thôi không tham gia công tác sau sáp nhập theo đúng quy định. Đối với các bước thực hiện đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các đơn vị bám sát Hướng dẫn, Kế hoạch, Đề án gắn với tình hình thực tế của đơn vị để triển khai thực hiện các bước. Xây dựng đề án đưa ra bàn bạc dân chủ công khai, xin ý kiến nhân dân theo quy trình. Sau khi có đề án, tổ chức chỉ đạo họp Chi bộ, họp các đoàn thể chính trị nhằm tạo sự thống nhất đồng thuận cao. Tập trung tuyên truyền vận động, lấy ý kiến nhân dân, hoàn thiện thủ tục hồ sơ ở cấp xã trước ngày 30/3/2018. Chuẩn bị nguồn nhân sự cán bộ thôn sau sáp nhập, đồng thời phân công trách nhiệm cụ thể cho từng bộ phận, cán bộ chuyên môm phụ trách công việc. Việc sáp nhập thôn, tổ dân phố để thành lập thôn, tổ dân phố mới là nhiệm vụ quan trọng của các tháng cuối năm 2017 và năm 2018 do đó các địa phương đơn vị nhất là người đứng đầu cần nêu cao vai trò trách nhiệm thực hiện chủ trương đã đề ra, đồng thời bài trừ tư tưởng cục bộ, làm qua loa không đúng quy định gây mất đoàn kết trong nhân dân.
Hội nghị đã bế mạc thành công tốt đẹp.
Thùy Dung