Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
368609

một số nội dung giải pháp chuyển đổi số trên địa bàn xã đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030

Ngày 13/06/2024 11:07:01

 

Để thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn xã Dân Lực với những mục tiêu đã đề ra đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, cần phải có một số nguồn lực và các giải pháp thực hiện. Ban chỉ đạo Chuyển đổi số đã ban hành các giải pháp có nội dung như sau:

                 Thứ nhất là: Xây dựng thể chế

Xây dựng các Kế hoạch, quy định nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Rà soát, hoàn thiện, bổ sung, ban hành các văn bản, quy chế, quy định,   về công tác chuyển đổi số trên địa bàn  xã; 

 Thứ 2 là:  Nâng cao nhận thức về chuyển đổi số

 - Tập huấn cho đội ngũ CBCC, viên chức các  kiến thức an toàn thông tin; kỹ năng sử dụng công nghệ số; hướng dẫn sử dụng các phần mềm, hệ thống thông tin, phần mềm nội bộ. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn về chuyển đổi số đến người dân vàTổ chức  hướng dẫn cho Tổ công nghệ số cộng đồng về các kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số, an toàn thông tin cá nhân; hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến . Tổ chức các cuộc tuyên truyền, phố biến kiến thức về chuyển đổi số thông qua các cuộc họp thôn, tổ dân phố; thông qua các hội nghị của các tổ chức chính trị như Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ, Hội Cựu chiến binh,….  Khai thác, biên tập các bản tin để tuyên truyền về chuyển đổi số trên hệ thống truyền thanh, trang thông tin điện tử xã .

Ba là:  Xây dựng hạ tầng số

 Tại cơ quan hành chính  

Xây dựng hạ tầng số đảm bảo đồng bộ với Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Thanh Hóa.  Thực hiện ứng dụng triệt để công nghệ số vào công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành nhằm nâng cao hiệu quả làm việc, công khai, minh bạch trong các hoạt động của các cơ quan nhà nước.

 - Số hoá tài liệu hồ sơ công việc . Nâng cấp, bổ sung hệ thống thiết bị CNTT, tăng cường công tác an toàn thông tin mạng:

- Hệ thống đài truyền thanh : Đầu tư, hiện đại hóa các thiết bị kỹ thuật, số hóa sản xuất nội dung truyền thông bao gồm các thiết bị kỹ thuật số hiện đại: máy quay, máy ghi âm, máy ảnh, bàn dựng, bàn trộn, máy tính, phần mềm...; thiết bị lưu trữ số để thuận lợi cho việc khai thác thông tin, sản xuất và quản lý, lưu trữ nội dung chương trình.

- Hệ thống Hội nghị truyền hình: Đảm bảo đường truyền thông suốt, hoạt động ổn định

- Nâng cấp trang thông tin điện tử (website): Duy trì, nâng cao chất lượng của  Trang thông tin điện tử  xã,

- Hệ thống phòng họp không giấy: Xây dựng, triển khai, ứng dụng hiệu quả phòng họp không giấy nhằm tiết kiệm thời gian chuẩn bị cuộc họp, tiết kiệm chi phí in ấn tài liệu, thuận tiện trong trao đổi, gửi nhận, tra cứu tài liệu phục vụ các cuộc họp.

- Hệ thống camera an ninh:  Xây dựng phương án, kế  hoạch lắp đặt, vận động kinh phí XHH, triển khai hệ thống Camera giám sát tại các vị trí quan trọng, cần thiết trên địa bàn phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của UBND  xã về đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông,…

                 Triển khai hạ tầng số trong xã hội

 - Triển khai hạ tầng số (hạ tầng viễn thông, internet): Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp viễn thông cung cấp hạ tầng viễn thông, internet băng thông rộng đảm bảo chất lượng phục vụ kết nối các hệ thống thông tin, cung cấp dịch vụ chuyển đổi số phục vụ các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, người dân trên địa bàn . Phối hợp   doanh nghiệp bưu chính, viễn thông nâng cấp điểm cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn thông trở thành trung tâm tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp về chuyển đổi số; cung cấp dịch vụ chuyển đổi số cho cơ quan, đơn vị và người dân trên địa bàn.  Hệ thống wifi công cộng miễn phí 

 Về phát triển kinh tế số

 Chú trọng  Phát triển thương mại điện tử

- Tổ chức kết nối giữa doanh nghiệp thương mại điện tử với các doanh nghiệp sản xuất, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể tạo thành các chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu dùng.

- Hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh  tạo tài khoản, viết bài, chụp ảnh, xây dựng các video quảng bá về sản phẩm, dịch vụ để

 

đăng trên các sàn thương mại điện tử, trên các mạng xã hội. Tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng các phương thức thanh toán điện tử an toàn, tin cậy cho các giao dịch thương mại điện tử.

Về phát triển xã hội số

 Đề cao vai trò người dân, trong chuyển đổi phát triển xã hội số (Công dân số)

- Khuyến khích người dân sử dụng điện thoại thông minh để sử dụng các dịch vụ số. Đào tạo, tập huấn, hướng dẫn người dân ứng dụng CNTTvà  tương tác với chính quyền thông qua môi trường số.  

 Chú trọng Đào tạo nhân lực số

 - Các cán bộ xã được đào tạo, tập huấn nâng cao kỹ năng lãnh đạo, quản lý chuyển đổi số; bồi dưỡng kỹ năng chuyển đổi số cho CBCC, viên chức, người lao động các đơn vị làm lực lượng nòng cốt để lan tỏa, thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn.

- Tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng giải pháp học trực tuyến nhằm nâng cao khả năng tiếp cận giáo dục nhờ công nghệ số, đào tạo, đào tạo lại, đào tạo nâng cao kỹ năng số.

- Đào tạo, tập huấn cho các hạt nhân là thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng về kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số.

- Huy động lực lượng Đoàn Thanh niên phối hợp với lực lượng của các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn để thực hiện tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân tích cực sử dụng các dịch vụ số.

             Trên đây là một số nội dung giải pháp chuyển đổi số trên địa bàn xã đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030  . Ban chỉ đạo Chuyển đổi số kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Dân Lực hãy cùng quyết tâm tổ chức thực hiện tốt các nội dung về chuyển đổi số theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, trách nhiệm của mình để xây dựng xã Dân Lực ngày càng văn minh, giàu đẹp./.

 

một số nội dung giải pháp chuyển đổi số trên địa bàn xã đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030

Đăng lúc: 13/06/2024 11:07:01 (GMT+7)

 

Để thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn xã Dân Lực với những mục tiêu đã đề ra đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, cần phải có một số nguồn lực và các giải pháp thực hiện. Ban chỉ đạo Chuyển đổi số đã ban hành các giải pháp có nội dung như sau:

                 Thứ nhất là: Xây dựng thể chế

Xây dựng các Kế hoạch, quy định nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Rà soát, hoàn thiện, bổ sung, ban hành các văn bản, quy chế, quy định,   về công tác chuyển đổi số trên địa bàn  xã; 

 Thứ 2 là:  Nâng cao nhận thức về chuyển đổi số

 - Tập huấn cho đội ngũ CBCC, viên chức các  kiến thức an toàn thông tin; kỹ năng sử dụng công nghệ số; hướng dẫn sử dụng các phần mềm, hệ thống thông tin, phần mềm nội bộ. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn về chuyển đổi số đến người dân vàTổ chức  hướng dẫn cho Tổ công nghệ số cộng đồng về các kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số, an toàn thông tin cá nhân; hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến . Tổ chức các cuộc tuyên truyền, phố biến kiến thức về chuyển đổi số thông qua các cuộc họp thôn, tổ dân phố; thông qua các hội nghị của các tổ chức chính trị như Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ, Hội Cựu chiến binh,….  Khai thác, biên tập các bản tin để tuyên truyền về chuyển đổi số trên hệ thống truyền thanh, trang thông tin điện tử xã .

Ba là:  Xây dựng hạ tầng số

 Tại cơ quan hành chính  

Xây dựng hạ tầng số đảm bảo đồng bộ với Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Thanh Hóa.  Thực hiện ứng dụng triệt để công nghệ số vào công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành nhằm nâng cao hiệu quả làm việc, công khai, minh bạch trong các hoạt động của các cơ quan nhà nước.

 - Số hoá tài liệu hồ sơ công việc . Nâng cấp, bổ sung hệ thống thiết bị CNTT, tăng cường công tác an toàn thông tin mạng:

- Hệ thống đài truyền thanh : Đầu tư, hiện đại hóa các thiết bị kỹ thuật, số hóa sản xuất nội dung truyền thông bao gồm các thiết bị kỹ thuật số hiện đại: máy quay, máy ghi âm, máy ảnh, bàn dựng, bàn trộn, máy tính, phần mềm...; thiết bị lưu trữ số để thuận lợi cho việc khai thác thông tin, sản xuất và quản lý, lưu trữ nội dung chương trình.

- Hệ thống Hội nghị truyền hình: Đảm bảo đường truyền thông suốt, hoạt động ổn định

- Nâng cấp trang thông tin điện tử (website): Duy trì, nâng cao chất lượng của  Trang thông tin điện tử  xã,

- Hệ thống phòng họp không giấy: Xây dựng, triển khai, ứng dụng hiệu quả phòng họp không giấy nhằm tiết kiệm thời gian chuẩn bị cuộc họp, tiết kiệm chi phí in ấn tài liệu, thuận tiện trong trao đổi, gửi nhận, tra cứu tài liệu phục vụ các cuộc họp.

- Hệ thống camera an ninh:  Xây dựng phương án, kế  hoạch lắp đặt, vận động kinh phí XHH, triển khai hệ thống Camera giám sát tại các vị trí quan trọng, cần thiết trên địa bàn phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của UBND  xã về đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông,…

                 Triển khai hạ tầng số trong xã hội

 - Triển khai hạ tầng số (hạ tầng viễn thông, internet): Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp viễn thông cung cấp hạ tầng viễn thông, internet băng thông rộng đảm bảo chất lượng phục vụ kết nối các hệ thống thông tin, cung cấp dịch vụ chuyển đổi số phục vụ các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, người dân trên địa bàn . Phối hợp   doanh nghiệp bưu chính, viễn thông nâng cấp điểm cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn thông trở thành trung tâm tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp về chuyển đổi số; cung cấp dịch vụ chuyển đổi số cho cơ quan, đơn vị và người dân trên địa bàn.  Hệ thống wifi công cộng miễn phí 

 Về phát triển kinh tế số

 Chú trọng  Phát triển thương mại điện tử

- Tổ chức kết nối giữa doanh nghiệp thương mại điện tử với các doanh nghiệp sản xuất, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể tạo thành các chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu dùng.

- Hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh  tạo tài khoản, viết bài, chụp ảnh, xây dựng các video quảng bá về sản phẩm, dịch vụ để

 

đăng trên các sàn thương mại điện tử, trên các mạng xã hội. Tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng các phương thức thanh toán điện tử an toàn, tin cậy cho các giao dịch thương mại điện tử.

Về phát triển xã hội số

 Đề cao vai trò người dân, trong chuyển đổi phát triển xã hội số (Công dân số)

- Khuyến khích người dân sử dụng điện thoại thông minh để sử dụng các dịch vụ số. Đào tạo, tập huấn, hướng dẫn người dân ứng dụng CNTTvà  tương tác với chính quyền thông qua môi trường số.  

 Chú trọng Đào tạo nhân lực số

 - Các cán bộ xã được đào tạo, tập huấn nâng cao kỹ năng lãnh đạo, quản lý chuyển đổi số; bồi dưỡng kỹ năng chuyển đổi số cho CBCC, viên chức, người lao động các đơn vị làm lực lượng nòng cốt để lan tỏa, thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn.

- Tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng giải pháp học trực tuyến nhằm nâng cao khả năng tiếp cận giáo dục nhờ công nghệ số, đào tạo, đào tạo lại, đào tạo nâng cao kỹ năng số.

- Đào tạo, tập huấn cho các hạt nhân là thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng về kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số.

- Huy động lực lượng Đoàn Thanh niên phối hợp với lực lượng của các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn để thực hiện tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân tích cực sử dụng các dịch vụ số.

             Trên đây là một số nội dung giải pháp chuyển đổi số trên địa bàn xã đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030  . Ban chỉ đạo Chuyển đổi số kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Dân Lực hãy cùng quyết tâm tổ chức thực hiện tốt các nội dung về chuyển đổi số theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, trách nhiệm của mình để xây dựng xã Dân Lực ngày càng văn minh, giàu đẹp./.