Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
368609

BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC SẠCH, NƯỚC HỢP VỆ SINH ĐẢM BẢO SỨC KHỎE CHO CON NGƯỜI

Ngày 11/06/2024 23:45:41

 Nước là nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá là nguồn sống thiết yếu của con người và đông đảo những loài sinh vật trên trái đất. Hiện nay môi trường nước đang bị ô nhiễm nguyên nhân chính do tác động của con người trong quá trình sinh hoạt đã thải chất sinh hoạt ảnh hưởng đến nguồn nước, trong quá trình phát triển kinh tế xã hội các cụm công nghiệp, các trang trại, gia trại chăn nuôi chưa thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường ảnh hưởng đến nguồn nước.

Như vậy, việc bảo vệ tài nguyên nước là nhiệm vụ cấp bách, nó không chỉ đáp ứng các yêu cầu trước mắt mà còn tạo nền tảng vững chắc cho sự nghiệp bảo vệ Tài nguyên và môi trường trong tương lai lâu dài, vì đó là sự sống còn của chính chúng ta và con cháu sau này. Vì vậy ngay bây giờ mỗi chúng tacần thực hiện các biện pháp sau để bảo vệ nguồn nước và vệ sinh môi trường:

Giữ sạchnguồnnước: Nâng cao ý thức cộng đồng để giữ cao ý thức cộng đồng để giữ sạchnguồnnướcbằngcách không vứt rác bừa bãi, không phóng uế bậy, không thải trực tiếp vàonguồnnước sạch, không dùng phân tươi làm phân bón; sử dụng thuốc trừ sâu đúng hướng dẫn. Cần hạn chế tối đa việc sử dụng các hóa chất gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt là môi trường nước.

Tiết kiệm nước sạch: Giảm lãng phí khi sử dụng nước vào các sinh hoạt như nước dội vào nhà vệ sinh, tắt vòi nước khi đánh răng; kiểm tra, bảo trì cải tạo lại đường ống, bể chứa nước để chống thất thoát nước; dùng lạinguồnnước bể bơi, nước mưa vào những việc thích hợp như cọ rửa sân, tưới cây…

Xử lý phân người: Vận động và ứng dụng tốt các giải pháp để xây dựng các loại cầu tiêu hợp vệ sinh (tự hoại, bán tự hoạ, hai ngăn, thấm dội nước).

Xử lý phân gia súc, động vật: Cần có kế hoạch thu gom vớihố ủ hợp vệ sinh, chuồng trại cách xanguồn nước theo qui định vệ sinh, có nền không thấm nước.

Xử lý rác sinh hoạt và chất thải khác: Thực hiện phân loại rác tại nguồn,

Xử lý nước thải: Xử lý nước thảisinh hoạt tại hộ gia đình phải được xử lý sơ bộ trước khi thải ra hệ thống mương thoát nước thải chung, đồng ruộng hoặc sông rạch. Nước thải công nghiệp, y tếphải xử lý theo qui định môi trường trước khi thải ra môi trường.

Thường xuyên tham giachấp hànhdọn vệ sinh môi trường tại khu dân cư phát động.

BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC SẠCH, NƯỚC HỢP VỆ SINH ĐẢM BẢO SỨC KHỎE CHO CON NGƯỜI

Đăng lúc: 11/06/2024 23:45:41 (GMT+7)

 Nước là nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá là nguồn sống thiết yếu của con người và đông đảo những loài sinh vật trên trái đất. Hiện nay môi trường nước đang bị ô nhiễm nguyên nhân chính do tác động của con người trong quá trình sinh hoạt đã thải chất sinh hoạt ảnh hưởng đến nguồn nước, trong quá trình phát triển kinh tế xã hội các cụm công nghiệp, các trang trại, gia trại chăn nuôi chưa thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường ảnh hưởng đến nguồn nước.

Như vậy, việc bảo vệ tài nguyên nước là nhiệm vụ cấp bách, nó không chỉ đáp ứng các yêu cầu trước mắt mà còn tạo nền tảng vững chắc cho sự nghiệp bảo vệ Tài nguyên và môi trường trong tương lai lâu dài, vì đó là sự sống còn của chính chúng ta và con cháu sau này. Vì vậy ngay bây giờ mỗi chúng tacần thực hiện các biện pháp sau để bảo vệ nguồn nước và vệ sinh môi trường:

Giữ sạchnguồnnước: Nâng cao ý thức cộng đồng để giữ cao ý thức cộng đồng để giữ sạchnguồnnướcbằngcách không vứt rác bừa bãi, không phóng uế bậy, không thải trực tiếp vàonguồnnước sạch, không dùng phân tươi làm phân bón; sử dụng thuốc trừ sâu đúng hướng dẫn. Cần hạn chế tối đa việc sử dụng các hóa chất gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt là môi trường nước.

Tiết kiệm nước sạch: Giảm lãng phí khi sử dụng nước vào các sinh hoạt như nước dội vào nhà vệ sinh, tắt vòi nước khi đánh răng; kiểm tra, bảo trì cải tạo lại đường ống, bể chứa nước để chống thất thoát nước; dùng lạinguồnnước bể bơi, nước mưa vào những việc thích hợp như cọ rửa sân, tưới cây…

Xử lý phân người: Vận động và ứng dụng tốt các giải pháp để xây dựng các loại cầu tiêu hợp vệ sinh (tự hoại, bán tự hoạ, hai ngăn, thấm dội nước).

Xử lý phân gia súc, động vật: Cần có kế hoạch thu gom vớihố ủ hợp vệ sinh, chuồng trại cách xanguồn nước theo qui định vệ sinh, có nền không thấm nước.

Xử lý rác sinh hoạt và chất thải khác: Thực hiện phân loại rác tại nguồn,

Xử lý nước thải: Xử lý nước thảisinh hoạt tại hộ gia đình phải được xử lý sơ bộ trước khi thải ra hệ thống mương thoát nước thải chung, đồng ruộng hoặc sông rạch. Nước thải công nghiệp, y tếphải xử lý theo qui định môi trường trước khi thải ra môi trường.

Thường xuyên tham giachấp hànhdọn vệ sinh môi trường tại khu dân cư phát động.